Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

USA China 1600x907

Uusi vuosikymmen on käynnistynyt ristiriitaisin odotuksin. Maailmanpolitiikka on entistä tempoilevampaa ja monet riskit ovat jälleen kasvussa.

Sijoittajan kannattaa kuitenkin kohdistaa katse kauemmas tämänhetkisistä puhureista. World Economic Forumissa Sveitsin Davosissa pohdittiin tammikuussa maailmantalouden ja -politiikan isoja kysymyksiä.

Mitkä ovat 2020-luvun tärkeimmät tekijät maailmantaloudessa ja -markkinoilla?

Kiinan nousua maailmantalouden ja ehkä -politiikan näyttämölle pidetään jo selvänä. Kiinan aseman vahvistuminen hermostuttaa varsinkin Yhdysvaltoja, jonka hegemonia suurvaltana voi olla uhattuna. Yhdysvaltojen Kiinan politiikka on tiukkenemassa ja se pyrkii entistä voimakkaammin vaikuttamaan paitsi amerikkalaisten intresseihin myös Kiinan sisäiseen kehitykseen. Kauppasota on tässä kehityksessä ehkä vain alkusoittoa.

Kiina on tähän mennessä saanut kasvaa omien periaatteidensa ja sääntöjensä puitteissa. Yhdysvalloilla on hyvät perusteet kiinalaisten toiminnan muuttamiseen kaupankäynnin ja liiketoimintaehtojen tasapuolistamiseksi. Keskeiseksi kysymykseksi nousee, pystyykö Yhdysvallat yksin tai yhdessä muiden maiden kanssa muokkaamaan Kiinan kehitystä? Kiina tuskin laskee pitkän aikavälin kehitystavoitteitaan.

Kiinan ja Yhdysvaltojen suhde muokkautuu

Maiden välinen symbioosi on väistämättä muuttumassa. Se on aikaisemmin perustunut kulutuksen kasvuun Amerikassa ja halpaan tuotantoon Kiinassa. Kiina on sijoittanut kaupankäynnistä syntyneet ylijäämät pääasiassa dollarimääräisiin arvopapereihin. Kulutuksen kasvu Kiinassa saattaa vähentää säästämistä ja kääntää sijoitusvirrat toiseen suuntaan. Kiinan kasvavasta kysynnästä kilpailevat innokkaasti myös muut maat.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kisa ei välttämättä ole huono asia. Kun jompikumpi maa on dominoivassa asemassa, rajoittuvat muiden vaihtoehdot. Kilpailu tuo lisää vaihtoehtoja tuotteiden ja palveluiden tarjontaan ja hinnoitteluun. Teknologinen kehitys voi olla ratkaiseva tekijä, ja se, joka onnistuu varmistamaan omien standardiensa maailmanlaajuisen käyttöönoton, on todennäköisesti voittaja. Ovatko maat vuosikymmenen lopussa tasavertaisia kauppakumppaneita tai keskenään kilpailevia osapuolia taloudellisissa ja poliittisissa kysymyksissä?

Onko toisaalta Yhdysvallat kymmenen vuoden kuluttua edelleen maailman johtava talousmahti ja suurvalta maailmanpolitiikassa? Maan tavoitteena näyttää tällä hetkellä olevan kansainvälisten vastuiden vähentäminen, mikä voi antaa poliittista liikkumatilaa monille muille maille. Yksi skenaario on uusien voimatekijöiden nousu. Muun muussa Intia, Venäjä, Turkki, Iran ja Brasilia hakevat myös itselleen suurempaa asemaa maailmassa.

Ilmastonmuutoksessa saavutetaan käännekohta

Toinen alkaneen vuosikymmenen tärkeimmistä kysymyksistä on ilmastonmuutoksen vastaisen toiminnan kehitys. Sääolosuhteiden muutokset ja luonnonkatastrofien yleistyminen ovat nyt antaneet vahvan sysäyksen toimien lisäämiseksi. Ilmastopoliittiset toimenpiteet eri maissa ovat kääntämässä investointeja, verotusta ja kuluttajien käyttäytymistä ympäristöä säästävämmiksi.

Pääomaa on entistä enemmän ohjautumassa hiilijalanjälkien pienentämiseen ja ympäristöolosuhteiden parantamiseen. Panostukset uusiin teknologioihin ja menetelmiin voivat kantaa hedelmää, vaikka moni hanke osoittautuisi vaikutuksiltaan toivottua pienemmäksi, sillä takaiskut voivat ruokkia uusia innovaatiota ja edistysaskeleet voivat poikia aivan uusia aihioita.

Ilmaston lämpeneminen näyttää kuitenkin kiihtyvän odotettua nopeammin, joten on syytä kysyä, ovatko toimenpiteet riittäviä ja vaikka niitä lisättäisiin, ovatko ne myöhässä? Jyrkillä toimenpiteillä, kuten energian tuotannon rajoittamisella tai verojen nostoilla, voi olla negatiivisia ja ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Poliittiset päätökset ovat vaikeita ja maksajien löytäminen on hankalaa. Globaalin muutoksen aikaansaaminen on haasteellista, eikä onnistumisesta ole takeita. Laissez-faire-politiikka näyttää ikävä kyllä jatkuvan monissa maissa.

Muutoksen parempaan pitäisi näkyä jo lähivuosina, jottei negatiivinen kehitys karkaa käsistä. Ilmasto on kuitenkin arvaamaton ja ilmasto-olosuhteet voivat muuttua ihmisen toiminnasta riippumatta. 2030-luvun alkaessa voidaan joko huokaista helpotuksesta tai kärsiä huomattavasti vaikeammista olosuhteista.

2020-luvun suurimmat kysymykset

2020-luvun suurimmat kysymykset kuvattuna kaaviossa

Sijoittajan kannattaa seurata sijoitusvirtoja

Yhdysvaltojen ja Kiinan taloudellisella tasapainolla on vaikutusta dollarin arvoon. Jos Yhdysvaltojen tähti himmenee, hakeutuvat globaalit pääomat parempien kasvu- ja tuottomahdollisuuksien perässä muille alueille. Innovaatiot ja tuottavuus ohjaavat vastaisuudessakin sijoittajien kiinnostusta ja rahojen kohdennusta. Tällä hetkellä ovat hyvät vaihtoehdot vähissä.

Panostukset ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi tarvitsevat paitsi pääomaa myös enenevässä määrin asenteiden ja tahtotilojen muuttumista. Tuottoa niistä sijoittajalle syntyy, jos parempi tulevaisuus tuo ihmiskunnalle lisäarvoa.

Aiheista lisää:

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Brookings-instituutti >

World Economic Forum >

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua