Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

ED kuva 100 000 euroa

Sote-keskustelu käy kuumana ja päätöksiä odotetaan kuumeisesti. Veronmaksajat vähenevät ja vanhenevat vääjäämättä. Ilman toimivaa uudistusta nykyisen tasoisia hyvinvointipalveluja ei verovaroin pystytä pitkään ylläpitämään.

Suomalaisilla on kuitenkin varallisuutta. Viime vuosikymmeninä kotitaloudet ovat vaurastuneet huomattavaa tahtia, ja trendi on edelleen nouseva. Suuret ikäluokat jättävät lapsilleen entistä suurempia perintöjä, eikä varallisuus koostu enää pelkästä asunnosta. Moni pystyy ja haluaa itse kartuttaa puskuria yllättävien elämäntilanteiden tai vanhuuden varalle.

Mitä haluan varallisuudellani tavoitella, ja miten sitä pitäisi kauaskantoisesti hoitaa? Tätä pohtii yhä useampi, eikä tehtävä ole suinkaan helppo.

Suomalaiset ovat vähitellen oppineet sijoittamaan, mutta kynnys on monelle korkea. Tuottamattomilla pankkitileillä makaa noin 87 miljardia euroa. Tarve uudentyyppisille matalan kynnyksen sijoitus- ja varainhoitoratkaisuille on ilmeinen, samoin paine yhteiskunnan vastaantulolle muun muassa verotuksen osalta.

Oman haasteensa finanssipalvelujen tulevaisuudelle heittävät digikulttuurin kasvatit. Avainsanoja ovat luovuus, käytettävyys ja some-vuorovaikutus. Talous- ja sijoituslukutaitoa verkko ei kenellekään takaa, mutta tapa omaksua tietoa ja käyttää palveluja on mullistunut, ja mullistuu lisää.    

Digitalisaatio on luonut sukupolvien välille kuilun, eikä henkilökohtaisen varainhoitopalvelun merkitys ole muutenkaan katoamassa mihinkään. Uudet teknologiat ovat kuitenkin kehitystä eteenpäin vievä voima. Sijoitusosaaminen pystytään jo nyt valjastamaan yhä useamman käyttöön tavalla, joka vastaa tasoltaan ammattimaista varainhoitoa. Varainhoitopalvelujen hankkiminen helpottuu, ja asiakkaille voidaan tarjota verkossa laatua ja yksilöllisyyttä. 

Uudenlaista ajattelutapaa edustaa viime syksynä lanseeraamamme, henkilökohtaiseen sijoitustavoitteeseen pohjaava varainhoitopalvelu Evli Digital. Varojen hoidon marssijärjestystä eivät sanele hetkelliset kurssiliikkeet tai yksittäisten tuotteiden tuottokehitys, vaan asiakkaan omista lähtökohdista kumpuava tavoite ja riskinottohalukkuus. Hyödynnämme tekoälyä ja big dataa, ja yhdistämme siihen oman salkunhoito-osaamisemme.

Markkinat ovat sijoittajan renki, eivät isäntä. Vaikka rengin käytöstä tuskin koskaan pystytään ennustamaan täydellisesti, tästä lähtökohdasta käsin syntyvät asiakkaita kestävällä pohjalla palvelevat sijoitus- ja varainhoitoratkaisut.

Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Katso videolta, miten Evli Digital auttaa sinua saavuttamaan sijoitustavoitteesi (0:58 min.)

{{ script_embed('wistia', 'lgayejlfip', ', ', 'inline,responsive') }}

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua