Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Tomas20 Hildebrandt 1600x900

Donald Trumpin yksi keskeisistä tavoitteista on kasvattaa Yhdysvaltojen teollisuustuotantoa ja lisätä teollisuuden työpaikkoja. Trumpilla on vastassaan yksi tämän hetken suurista talouden muutosajureista: robottien lisääntyvä käyttö ja tuotannon digitalisaatio.

Trump ajaa asiaansa kaikin mahdollisin keinoin: painostamalla teollisuusyhtiöitä siirtämään tuotantoaan takaisin Yhdysvaltoihin ja asettamalla tuotteille tuontimaksuja. Nykyään merkittävä osa teollisuustuotteiden valmistuksesta perustuu kuitenkin globaaleihin alihankintaketjuihin ja lopputuotteen valmistus on usein komponenttien kokoonpanoa. Tuotteen lisäarvo muodostuu tuotantoketjun eri vaiheissa tai sen brändiarvosta. Kasvaako lisäarvo siitä, että tuotantoketjua muutetaan?

Lisäarvo voi kasvaa, jos tuotantoprosessi tehostuu. Amerikkalaisen tehdastyöntekijän tuottavuutta ja ainutlaatuisuutta voi kuitenkin epäillä. Varsinkin kun robotit ovat valtaamassa alaa. Uudet työpaikat voivat jäädä syntymättä.

Saako Trump aikaiseksi pysyvämmän tuottavuusloikan USA:n taloudessa? 

Talouskasvu vauhdittuu lyhytaikaisesti investoinneista, mutta johtaako se pidemmällä tähtäimellä Yhdysvaltain taloutta vauhdittaviin rakenteellisiin muutoksiin. Sitä on tässä vaiheessa mahdoton arvioida.

Veroporkkana on yksi Trumpin keinoista investointien houkuttelemiseksi. Verotuksen aleneminen voi kuitenkin vesittyä jos velka kasvaa. Jollei tuottavuus nouse, velasta tulee taakka seuraaville polville.

Tuontimaksujen ollessa vapaakaupan hengen vastaisia, voi olla että niitä lähdetäänkin purkamaan Trumpin kauden aikanaan päätyttyä. Jää nähtäväksi, kuinka paljon ne ehtivät vahingoittaa kauppasuhteita ja maailmankauppaa. Näillä näkymin menettävät kaikki osapuolet. Maailmantalous ei vastavuoroisesti hyödy, vaikka USA:n talous saisi lyhytaikaista vauhtia.

Maailmantalouden kakun kasvattaminen edellyttää uutta ajattelua, tuottavuuden nostamista ja globaaleja verkostoja. Myös Donald Trump ymmärtää, ettei kakkua voi jakaa ja syödä. Siispä hän haluaa kakusta isomman osan amerikkalaisille.

Automatisaatio on iso haaste teollisten työpaikkojen lisäämiselle, eivätkä Trumpin toimenpiteet sitä muuta.

{{cta('7e1ddfc2-24da-4eeb-ae52-9657a37524fa')}}