Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin liiketoiminta kehittyi vakaasti jo vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä, mutta etenkin viimeinen vuosineljännes oli vahva, kun Evlin molempien liiketoimintasegmenttien liikevaihto kasvoi.


Ennätyksellinen tulos vuoden viimeisellä neljänneksellä

 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liikevoitto nousi ja oli 20,8 miljoonaa euroa (1-12/2018: 17,4 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liikevoitto nousi ja oli 2,8 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (0,7 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liikevoitto parani
 • Strategian mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat lähes 870 miljoonaa euroa (noin 350 milj. euroa).
Tammi-joulukuu 2019
 • Liiketoiminnan tuotot olivat 75,8 miljoonaa euroa (68,5 euroa)
 • Liikevoitto oli 24,1 miljoonaa euroa (18,9 euroa)
 • Tilikauden voitto oli 18,7 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). Tilikauden voitto sisältää -0,6 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) osakkuusyhtiön tulososuutta
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,71 euroa (0,68 euroa) ja oman pääoman tuotto 23,4 prosenttia (23,0 %)
 • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat joulukuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 14,3 miljardia euroa (11,4 euroa)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 124 prosenttia (113 %)
 • Osinkoehdotus on 0,66 euroa osakkeelta (0,61 euroa).
Loka-joulukuu 2019
 • Liiketoiminnan tuotot olivat 22,7 miljoonaa euroa (17,5 milj. euroa)
 • Tarkastelujakson liikevoitto oli 8,7 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,24 euroa (0,07 euroa).

Näkymät vuodelle 2020

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuuden ennakoidaan paranevan.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2020 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on supistunut viime vuosien aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Positiivisen kehityksen seurauksena arviomme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

 

Evli Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1-12/2019

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua