Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

ES Gwebinaari1600x900

 

Kun saa käteensä suomalaisista toimitusjohtajista tehdyn tutkimushankkeen, jonka otoskoko 2-99 hengen yritysten osalta on 604 kappaletta, tietää lukevansa ainutlaatuista materiaalia. Semminkin kun samankokoisten yritysten hallitukset ja johtoryhmien jäsenet vastaavat tutkimukseen omista vastuistaan ja näkemyksistään käsin.  

Suurimmat aikasyöpöt

PK-yritysten toimitusjohtajiin keskittyneessä FutureCEO 2017 –tutkimuksessa pyydettiin toimitusjohtajia arvioimaan omaa ajankäyttöään antamalla kolme aluetta, joihin heillä kuluu eniten aikaa. Lähes puolet (49 %) vastaajista kertoivat käyttävänsä eniten aikaa asiakkaisiin. Hallinnolliset työt (37 %) tuli hyvänä kakkosena ja operatiiviset asiat (35 %) kolmantena. Hieman yllättäen henkilöstö (33 %) tuli vasta sijalla neljä ja myynti (29 %) sijalla viisi.

Yli sadan hengen yritysten toimitusjohtajat vastasivat viime vuonna (FutureCEO 2016) varsin toisella tavalla identtiseen kysymykseen. Isojen yritysten toimitusjohtajien aikaa syö eniten johtoryhmätyöskentely ja kehityshankkeet. Asiakkaat (15 %) ja henkilöstö (11 %) jäivät vähäisemmälle ajankäytölle.

jpMorgan1_600x300.jpg

Stressiä pukkaa...

Samaisissa tutkimuksissa kysyttiin myös toimitusjohtajien stressitekijöitä. PK-sektorilla ihmiset/henkilöstö/riidat –sarake nousi kolmanneksi suurimmaksi stressin aiheuttajaksi ja suuryritysten toimitusjohtajilla (vuoden 2016 tutkimuksessa) kovimmaksi stressin aiheuttajaksi.

FutureCEO- tutkimus herättääkin pohtimaan, pitäisikö toimitusjohtajien lisätä päivittäistä ajan käyttöään henkilöstön parissa.

Vastauksen kysymykseen, mikä on suurin kollektiivinen stressiä aiheuttava tekijä PK-yritysten toimiutsjohtajille sekä satoihin muihin kysymyksiin löydät  FutureCEO-tutkimusraportista, joka on ladattavissa ilmaiseksi alta.

 

{{cta('55f787f3-70da-4834-9bd9-b677269c40a5')}}