Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Zef Testi Hubspot Banner2

Sijoittajia hämmennetään nykyään termeillä kuten faktorisijoittaminen, smart beta tai riskipreemio. Tuoton parantaminen sekä riskien ja kulujen pienentäminen ovat hyviä motiiveja käyttää smart betaa. Mitä smart beta tarkoittaa? Miten yksityissijoittaja voi sitä hyödyntää?

Faktorit ovat arvopapereiden ominaisuuksiin liittyviä riski- ja tuottotekijöitä. Faktoreita on lukuisia, mutta tuottoja niistä akateemisen tutkimuksen mukaan selittää vain kourallinen. Johtopäätökset perustuvat pitkän ajan tilastolliseen tutkimusnäyttöön eri maantieteellisiltä alueilta. Osakemarkkinoiden faktoreiksi on tunnistettu koko ja arvo sekä momentum, laatu ja matala riski.

Smart beta viittaa osakestrategiaan, joka yhdistää faktorialtistuksen tehokkaaseen hajautusmenetelmään. Esimerkkinä rahasto, joka sijoittaa matalan riskin yrityksiin. Rahastolla on paitsi yleistä osakeriskiä myös altistus matalan riskin faktoriin. Smart betaan perustuvassa indeksissä osakkeet painotetaan markkina-arvon sijaan jollakin faktorilla. Faktorisijoittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti ilmaistuna sijoitustyyliä, jota smart beta- tai muissa faktorituotteissa hyödynnetään. Myös korko, valuutta- ja raaka-ainemarkkinoilla on omat faktorinsa.

OsakeFaktoriBanneri600x300.png

Mihin faktorisijoittamisen ylivertaisuus pitkällä aikavälillä perustuu?

Sijoittaja saa faktorista ylituottoa, koska faktori altistuu tietynlaiselle riskille huonoina aikoina.  Riskinottamisesta palkitaan korvauksella, jota kutsutaan riskipreemioksi (faktoripreemio). Jotkut faktorit tarjoavat riskistä pitkässä juoksussa paremman korvauksen kuin toiset. Toisenlaisen lähestymistavan mukaan faktorien ylituotto selittyy sijoittajien epärationaalisella käyttäytymisellä – psykologiset syyt altistavat heidät toistuville virhearvioille  sijoituspäätöksissä, mikä johtaa tiettyjä faktoreita suosiviin, systemaattisiin virhehinnoitteluihin markkinoilla. Molemmat selitykset lienevät oikeassa, eivätkä sulje pois toisiaan.

Avainsana on hajauttaminen

Hajauttaminen on olennainen osa sijoittamista, ja ainoa ilmainen lounas tarjolla. Faktoreihin hajauttaminen on erityisen palkitsevaa, koska faktorit käyttäytyvät syklisesti mutta korreloivat huonosti keskenään. Vaikka perinteinen passiivisijoitus markkinaindeksiin sisältää vähän kuluja, se on smart betan näkökulmasta puutteellisesti hajautettu eikä palkitse riskeistä, kuten suurista yhtiöistä. Faktori-indeksit tarjoavat hajautuksen tutkimusnäyttöön perustuviin faktoripreemioihin. Sijoittajalle faktorituotteet ovat kustannustehokas ja helppo tapa hyödyntää faktoreita.

Faktoreihin ja niiden merkitykseen lisätuoton lähteinä kannattaa siis tutustua. Akateeminen tutkimus on laajasti sitä mieltä, että tietyt faktorit selittävät merkittävän osan osakemarkkinoiden riskistä ja tuotosta. Sijoitussalkun tuottokehitykseen vaikuttavat riskit on tärkeää tunnistaa, jotta ei-palkitsevien riskien vaikutuksen pystyy minimoimaan. Faktoreille altistuu suurin osa sijoittajista.

Peter Lindahl, seniorisalkunhoitaja

Evlillä on Eurooppaan ja USA:han sijoittavat osakeaktorirahastot. Molemmat ovat myös vähähiilisiä, eli ne seuraavat ERI Scientific Beta Low Carbon -indeksiä, joka sulkee pois hiilikaivos- ja kasvihuonepäästölliset yhtiöt. Tutustu ja sijoita

{{cta('9752bbed-1caf-450d-ad87-dba45474f086')}}