Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Punnitus 1600x900

Markkinoilla on havaittavissa selvää taantuman pelkoa. Kolme ennusmerkkiä ovat Yhdysvalloissa tuottokäyrän kääntyminen negatiiviseksi, Saksan pitkien korkojen painuminen alle nollan ja yritysten tuloskasvun käänne.

Maailmantaloudessa on jo nähty hidastumisen merkkejä: teollisuuden ja kuluttajien luottamukset ovat heikentyneet eikä Yhdysvalloissa työllisyyskehitys ole enää parantunut. Kiinan talous on menettänyt puhtia kauppakiistoista johtuen. Huonot uutiset ruokkivat varovaisuutta sekä taloudessa että markkinoilla.

Pitkään mutta vaimeana jatkuneen noususuhdanteen päättyminen ei ole yllätys. Paljon tärkeämpi kysymys on, kuinka syvä ja pitkä talouden alamäestä muodostuu?

Positiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna maailmantalouden tilanne ei ole aivan huonolla tolalla. Se ei ole ylikuumentunut. Yritykset eivät ole yli-investoineet, niiden velka ei ole kasvanut kestämättömäksi ja pankkien vakavaraisuus on huomattavasti aiempaa vahvempi.

Myöskään kuluttajat eivät ole ylivelkaantuneita. Asuntojen ja säästöjen arvot ovat nousseet, ja varsinkin amerikkalaisten kuluttajien nettovarallisuus on kasvanut. Julkisen velan kasvu monissa maissa on sen sijaan huolenaihe.

Inflaatiossa ei ole ollut nousupaineita, joten keskuspankit ovat nopeasti muuttaneet rahapolitiikan virityksiä löysemmiksi. Likviditeettiä on tarjolla runsaasti.

Osakemarkkinoiden pitkään jatkuneesta noususta huolimatta osakkeiden arvostustasot eivät ole ylikalliita. Niiden hinnoittelu kestää lyhyen pysähdyksen yritysten tuloskehityksessä.

käsi pitää punnusta

Aktiivinen on askeleen edellä

Kaikista edellä mainituista tekijöistä johtuen saattaa taantuma jäädä lieväksi. Sijoittajan kannalta parhaimmat ostotasot ovatkin suurin piirtein suhdanteen pohjalla. Sen oikea ajoittaminen on silti varsin haasteellista arvaamattomien tekijöiden takia.

Poliittiset riskit ovat vielä korkealla. Sekä brexit että Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppakiistat voivat johtaa pysyviin rakenteellisiin muutoksiin maailmantaloudessa. Maailmanloppua ne eivät tarkoita, mutta aiheuttavat sopeutumiskustannuksia, joissa toiset voittavat ja toiset häviävät. Näin ollen myös sijoituskohteiden valinnoilla on merkitystä.

Epävarmemmat ajat tarjoavat silti aktiiviselle sijoittajalle hyviä mahdollisuuksia sekä taktiseen allokaatioon että hyvien sijoituskohteiden poimintaan. Aktiivinen sijoittaminen on aina kantaa ottavaa – se painottaa positiivisia ja välttää negatiivisia asioita. Parhaimmillaan se on askelen edellä muita.

Tomas Hildebrandt, varainhoidon markkinastrategi, Allokaatioryhmän jäsen

{{cta('7fac9eba-a841-4a1e-b197-fdb2226cf07b','justifycenter')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua