Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Snow winter landscape with mountains and20northern lights Man and dog sled Adobe20kuvista20kuvayhdistelm C3 A4 SOME20kuvasuhde2016 9

Asiakkaan luottamus voitetaan joka päivä uudelleen.

Paras salkunhoidon osaaminen, parhaat tulokset ja paras tuotteiden laatu. Voittamalla muun muassa nämä institutionaalisten sijoittajien eniten arvostamat kategoriat Evli saavutti jo kuudennen kerran seitsemän vuoden aikana Suomen parhaan varainhoitajan tunnustuksen. Tuloksen takana on arvostettu, varainhoitomarkkinaa tutkiva Kantar Prospera, joka haastatteli tutkimusta varten maan merkittävimpiä institutionaalisia sijoittajia.

Ensimmäinen sija varainhoitajavertailussa todistaa Evlin sitoutuneisuudesta ydinmissioonsa: luoda arvoa asiakkaille. Tunnustuksen todellinen arvo piilee kuitenkin yksityiskohdissa, sillä tutkimuksen 13:ta vertailukategoriaa ja niiden tuloksia arvioimalla Evli pystyy identifioimaan kehittämiskohteita. Varainhoidon palvelujen järjestelmällinen ja dynaaminen kehittäminen on Evlin toiminnan ytimessä ja osoitus yhtiön vahvuuksista: kyvystä luoda arvoa pitkällä aikavälillä, huippuammattitaitoisesta ja sitoutuneesta henkilöstöstä sekä yhtiön vakaudesta ja vahvasta varainhoitofokuksesta.

Ensisijainen päämäärämme on rakentaa ja tarjota asiakkaille markkinoiden parhaimmat ja toimivimmat varainhoitosalkut ja tuotteet sekä täyttää asiakkaille annetut lupaukset. Meillä asiakas on aina keskiössä. Rankingit ja tunnustukset ovat toki arvokkaita, mutta ne ovat vain jokapäiväisestä työstä syntyviä sivutuotteita”, sanoo Kim Pessala, Evlin Institutionaalisen varainhoidon johtaja.

Tänä vuonna Kantar Prosperan tutkimuksessa arvioitiin 14 eri institutionaalista varainhoitajaa. Evli oli tutkimuksen mukaan eniten käytetty institutionaalinen varainhoitaja Suomessa jo viidettä vuotta peräkkäin, sillä yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista instituutiosijoittajista käyttää Evlin varainhoitopalveluja.

Sisäistä ”kehityskeskustelua” tulosten pohjalta

Kantar Prosperan vertailutulokset perustuvat yksityiskohtaiseen, tutkimuslähtöiseen lähestymistapaan, joka hyödyntää suuren määrän Suomen merkittävimpien ja ammattimaisimpien institutionaalisten sijoittajien haastatteluja, aina vakuutusyhtiöistä ja eläkeyhtiöistä säätiöihin, kaupunkeihin, kuntiin, seurakuntiin ja yliopistoihin. ”Kyse on korkean tason ammattilaisista, jotka ovat tottuneet käyttämään sijoitusasiantuntijoita maailmanlaajuisesti. He ymmärtävät roolimme ja vaativat varainhoitajaltaan paljon”, Pessala toteaa.

Tutkimustuloksen analyysi antaa täten objektiivista ja arvokasta palautetta asiakkaiden odotuksista.

Käymme joka vuosi läpi tutkimuksen yksityiskohtia ymmärtääksemme, mitä asiakkaat meiltä odottavat ja mitä voisimme tehdä paremmin. Tutkimuksen läpikäyntiä voisi tavallaan kuvailla varainhoitotiimin sisäiseksi kehityskeskusteluksi”, Pessala sanoo.

Kaikkein tärkeintä on kuunnella asiakasta avoimin mielin, ymmärtää hänen tavoitteitaan, toiveitaan ja lähtökohtiaan. Tämän pohjalta pyrimme aktiivisesti rakentamaan ratkaisuja, tuotteita ja palvelumalleja. Evli panostaa paljon esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen kehitystyöhön, mitä asiakkaat tutkimustenkin mukaan arvostavat paljon. Esimerkkinä tästä ovat Evlin juuri määrittämät uudet ilmastotavoitteet, joiden mukaan yhtiö puolittaa sijoitustensa hiilijalanjäljen vuoteen 2030 mennessä ja pyrkii hiilineutraaliksi varainhoitajaksi vuoteen 2050 mennessä.

Asteikolla 1-5 Evli saa erityistä kiitosta vastuullisen sijoittamisen ammattitaidostaan (3,98), salkunhoidon osaamisestaan (4,23), tuotteidensa laadusta (4,00) ja myyntihenkilöstön osaamisesta (4,27).

Pessala ei ole tästä yllättynyt.

Asiakas on aina etusijalla

Kuinka luomme lisäarvoa asiakkaillemme? Mitkä ovat heidän ykkösprioriteettejaan? Kuinka teemme heidän elämästään helpompaa raportoinnillamme ja toimintamme läpinäkyvyydellä? Aloitamme jokaisen viikon kokoontumalla keskustelemaan näistä asioista, käyden läpi asiakkailta saatua palautetta. Nämä kysymykset toistuvat jatkuvasti keskusteluissa myös asiakkaidemme kanssa”, sanoo Pessala.

Evlin sijoitustoiminta ja varainhoito perustuvat vahvasti myös akateemisen tutkimuksen seuraamiseen ja hyödyntämiseen. Tällä tutkimuslähtöisellä sijoittamisella on Evlissä suuri painoarvo.

Monet meistä ovat aloittaneet jo kauan sitten salkunhoitajina, ja kokemuksemme myötä osaamme arvostaa ammattitaitoa, jota asiakkaamme meiltä edellyttävät. Emme pelkästään halua tarjota sijoittajille toimivia ja menestyneitä tuotteita, vaan haluamme myös neuvoa ja tukea asiakkaitamme laaja-alaisesti heidän omissa sijoituksissaan ja varainhoidossa. Autamme aktiivisesti esimerkiksi strategisen allokaation ja sijoituspolitiikan suunnittelussa, sekä epälikvidien sijoitusten suunnittelussa ja pitkän aikavälin ohjelmallisessa hyödyntämisessä", kertoo Pessala.

"Haluamme olla asiaosaaja; olemme kehittäneet moderneja ja korkeatasoisia suunnitteluapuvälineitä ja –ohjelmistoja, joiden avulla pystymme kokonaisvaltaisesti auttamaan asiakkaitamme. Arvolupauksemme nojaa paitsi faktoihin, myös vankkaan akateemiseen tutkimusnäyttöön”, hän jatkaa.

Pitkät asiakassuhteet ovat merkki luottamuksesta

Evlin toiminta perustuu luottamukseen ja pitkiin asiakassuhteisiin, joita yhtiön varainhoidossa vaalitaan aktiivisesti. Yhteistyö on monien institutionaalisten asiakkaiden kanssa parhaimmillaan jatkunut jo vuosikymmenten ajan, jopa 1990-luvun alusta lähtien.

Pitkäaikaista yhteistötä arvostetaan, ja työn jälki näkyy tämän vuoden ja edellisten vuosien Kantar Prospera -tutkimusten tuloksissa: Evli on jälleen Suomen luotetuin varainhoitobrändi.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua