Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

EVLI MIKAEL LUNDSTROM 0520 Ville20 Rinne 1600x

Evli Pankin sijoitustuotteiden kasvava asiakasryhmä ovat Euroopan talousalueen sijoittajat. Se on osoitus suomalaisen sijoitusosaamisen kansainvälisestä arvostuksesta, sanoo Evli-Rahastoyhtiön sijoitusjohtaja Mikael Lundström.

Sijoitusmarkkinoilla on eletty viime kuukausien aikana mielenkiintoisia aikoja. Pörssikurssit tulivat loppuvuonna rominalla alas, mutta alkuvuodesta ne nousivat taas ylös yhtä vauhdikkaasti.

Evli-Rahastoyhtiön sijoitusjohtaja Mikael Lundström seuraa aitiopaikalta markkinoiden kehitystä. Hän sanoo, että maailmantalouden suunnalla on iso vaikutus etenkin osakekursseihin.

– Viime vuoden lopulla osakkeiden halpeneminen johtui muun muassa siitä, että sijoittajat ennakoivat maailmantalouden vajoavan taantumaan, mikä painaisi yhtiön tuloksia. Tuolloin pelättiin lähinnä Kiinan talouskasvun hidastumista ja lisääntyneitä kauppapoliittisia jännitteitä, Lundström toteaa.

Pörssit piristyivät, kun talouden näkymät kirkastuivat. Kauppakiista kärjistyi kuitenkin taas toukokuussa. Lundström odottaa maailmatalouden kasvavan tänä vuonna maltillisesti, mutta epävarmuus voi aiheuttaa markkinoilla heilahteluja.

– Sijoitusmarkkinoilla pitkään toimineena tiedän, että isoja ja pieniä notkahduksia tulee säännöllisesti. Hyvän tuoton saavuttaminen edellyttää tarkasti mietittyä sijoitusstrategiaa, joka toimii yli suhdanteiden.

Euroopan arvostetuimpia salkunhoitajia

Maaliskuun alussa sijoitusjohtajana aloittanut Lundström on tehnyt Evlissä 23-vuotisen työuran. Hankenista valmistunut ekonomi toimi aluksi valtion joukkovelkakirjojen analyytikkona, siirtyi hetkeksi varainhoitoon ja sieltä edelleen korkosijoituksista vastaavaksi salkunhoitajaksi.

Lundströmillä on ollut keskeinen rooli Evlin yrityslainaosaamisen kerryttämisessä. Hän on muun muassa toiminut Evli Yrityslaina -rahaston salkunhoitajana sen perustamisesta lähtien, vuodesta 1999.

– Euroopan yrityslainamarkkinat alkoivat syntyä vasta euron käyttöönoton myötä. Sittemmin markkina on kasvanut valtavasti. Vuosituhannen vaihteessa alan seminaareissa oli 50 sijoittajaa. Nyt heitä voi olla 1500.

Evlin ja Lundströmin osaaminen korkosijoittamisessa on saanut tunnustusta kotimaan ohella myös kansainvälisesti. Lundström on nostettu muun muassa Morningstarin Euroopan laajuisessa kilpailussa maanosan kyvykkäimpien korkosalkunhoitajien joukkoon.

Korkosijoittaminen vaatii tarkkaa analyysiä

Rahastoyhtiön sijoitusjohtajana Lundström vastaa korkosijoitusten ohella myös osakerahastoista ja eri omaisuusluokkiin sijoittavista allokaatiorahastoista. Evlin yhteenlaskettu rahastopääoma oli viime vuoden lopussa 7,8 miljardia euroa.

Käytännön tuntuma korkomarkkinoihin säilyy myös jatkossa, sillä Lundström jatkaa kahden yrityslainarahaston salkunhoitajana.

– Sijoitusmaailmassa kiehtovaa on, ettei kehitys koskaan pysähdy. Salkunhoitajan on pystyttävä aina ajan hermolla, missä mennään.

Yrityslainoissa Lundströmiä kiinnostaa monipuolisuus. Korkean luottoluokituksen saaneissa yrityksissä riski on pieni, jolloin niiden joukkovelkakirjojen hinnoitteluun vaikuttaa ennen muuta makrotalouden ja valtion koron kehitys.

Matalan luottoluokituksen yrityksissä riskit ovat puolestaan suuret, mutta myös tuottomahdollisuudet selvästi korkeammat. Onnistuminen edellyttää yritysten tarkkaa analyysiä.

– Salkunhoitajan on osattava tulkita yrityksen tulosta ja tasetta. On myös pyrittävä analysoimaan, millaista potentiaalia yrityksen tuotteilla on ja millaisia myllerryksiä sen toimialalla on odotettavissa.

Tähtäimessä kansainvälinen kasvu

Evli on vakiinnuttanut Suomessa asemansa johtavana varainhoitajana ja yhtenä suurimmista rahastotaloista. Tuoreimman tutkimuksen mukaan 66 prosenttia suomalaisista instituutioista käyttää Evliä varainhoitajanaan. 

– Merkittävä markkina-asema pienellä kotimarkkinoilla tekee kansainvälisestä kasvusta luonnollisen tavoitteen, Lundström sanoo.

Vuoden 2018 lopussa noin kaksi miljardia euroa Evlin hallinnoimista asiakasvaroista tuli muualta kuin Suomesta. Pohjoismaissa sijoitustuotteiden myyntiä hoidetaan omien toimipisteiden kautta Helsingistä ja Tukholmasta. Muualla Euroopassa yhteistyökumppanit vastaavat myynnistä paikallisesti.

– Kasvua ulkomailta haetaan tarkkaan valituilla rahastoilla, joilla on selkeä strategia ja hyvä tuottohistoria. Lisäksi niiden on oltava institutionaalisille sijoittajille tarpeeksi suuria.

MIKAEL_LUNDSTROM

Suomalaista osaamista arvostetaan

Lundströmin mukaan etenkin Keski-Euroopassa suomalainen toimija saa kilpailuetua pohjoismaisuuteen liitetystä luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

– Meillä on hyvää osaamista rahastojen hoitamisesta. Markkina ja kilpailu toimivat. Se tekee sijoitustuotteistamme laadukkaita Euroopan mittakaavassa.

Kilpailu on kuitenkin kovaa, eikä ulkopuolisen toimijan ole helppoa vakiinnuttaa asemaansa kotimarkkinoillaan jo pitkään toimineiden kilpailijoiden joukossa.

– On palkitsevaa nähdä, että olemme onnistuneet pääsemään uusille markkinoille, joissa asiakkaista voi kilpailla satoja rahastoyhtiöiden tuotteita.

Suomalaisten kilpailuvaltiksi Lundström nostaa myös vastuullisen sijoittamisen, jossa Evli kuuluu edelläkävijöihin. Yhä useammat sijoittajat etsivät sijoitus- ja varainhoitoratkaisuja, joihin on integroitu ympäristö- ja yhteiskuntavastuu.

– Pohjoismaat ovat kulkeneet vastuullisen sijoittamisen etujoukoissa, mutta myös muualla Euroopassa siitä ollaan entistä kiinnostuneempia.

Lundström sanoo, että vastuullisuustekijöiden säännöllinen analysointi ja niiden ottaminen huomioon sijoitusvalinnoissa ovat olennainen osa salkunhoitoa. Lisäksi keinovalikoimaan kuuluu aktiivinen omistajuus.

– Pyrimme esimerkiksi vaikuttamaan yhtiöihin normirikkomustapauksissa. Tavoitteemme on muuttaa yhtiöiden toimintatapoja vastuullisemmiksi.

Teksti: Matti Remes
Kuvat: Ville Rinne

Evlin osaamiselle satelee palkintoja

Evli Pankki on saanut viime vuosina useita palkintoja ja tunnustuksia tuloksellisesta varainhoidostaan.

Tuoreimpiin niistä kuuluu KANTAR SIFO Prosperan "External Asset Management 2019 Finland" -tutkimus, jossa yhteisösijoittajat arvioivat Evlin viidentenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi ja ykkösosaajaksi mm. salkunhoidon osaamisessa, varainhoitotuloksissa, tuotteiden laadussa, brändin vahvuudessa, kilpailukykyisessä hinnoittelussa sekä vastuullisen sijoittamisen (ESG) osaamisessa.

Tänä vuonna Euroopasta saatuihin tunnustuksiin kuuluu Best Group Bond – Overall Small Company -palkinto Euroopan Lipper Fund Awards 2019 -palkintotilaisuudessa. Lisäksi Evli voitti Lipper Fund Awards 2019 -palkinnot Ranskassa ja Saksassa.

Lipper on johtava kansainvälinen rahastoanalyysien ja -vertailujen tuottaja. Se jakaa palkintoja nostaakseen esiin rahastoja ja rahastoyhtiöitä, jotka ovat kyenneet tekemään kilpailijoitaan johdonmukaisempaa riskikorjattua tuottoa.

Evli on voittanut myös parhaan korkorahastotalon palkinnon Espanjassa rahastoluokittaja Morningstarin palkintogaalassa. Evli palkittiin myös parhaan euromääräisten lyhyiden yrityslainojen palkinnoilla Saksassa, Ranskassa ja koko Euroopassa.

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua