Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Forest20some20tiny

Hiljattain uutisoitiin suomalaismetsiä omistavien kohtaamista tuottohaasteista. Suomalaisten sijoittajien kannattaisikin suunnata katsettaan kohti kansainvälisiä metsäsijoituksia, sillä niihin sijoittamisessa on tällä hetkellä selkeitä etuja – mukaan lukien mahdollisuus kotimaata parempiin tuottoihin.

 

Erityisesti neljä seikkaa tekevät ulkomaisista metsistä houkuttelevia sijoituskohteita. Ensimmäinen on se, että suotuisissa kasvuolosuhteissa ja ilmastossa puut kasvavat nopeammin, mikä lisää suoraan niistä saatavaa tuottoa. Metsäsijoituksissa nyrkkisääntönä on, että noin 60 prosenttia investointien tuotosta tulee puiden kasvusta. Esimerkiksi mäntymetsät USA:ssa voivat kasvaa kolme kertaa nopeammin kuin Suomessa, ja Brasiliassa istutetun männyn kasvuvauhti on vielä nopeampi. 

Puiden kasvu on markkinoista riippumatonta, joten puunkorjuuta voidaan lykätä heikossa markkinatilanteessa. Tämä seikka luo metsäinvestoinneille hyvät pääoman säilyvyysominaisuudet, jonka ansiosta omaisuuden arvo säilyy myös taantuman aikana. 

Vähän aikaa sitten uutisissa kerrottiin, kuinka raakapuun hinnat ovat Suomessa kehittyneet huonosti ja miten omaisuuden hinnat ovat nousseet rajusti suhteellisen pienillä markkinoilla. Näin ollen metsiä sijoitusmielessä ostavien suomalaisten voi olla vaikea saavuttaa tuotto-odotuksiaan.

Yhdysvaltalaiset metsät ovat yksi vaihtoehto kotimaisille metsäsijoituksille. Maailman suurimmilla metsämarkkinoilla pääomaa voidaan sijoittaa tehokkaasti ja hyvin tuloksin. NCREIF, Yhdysvaltain metsätalouden yleisimmin käytetty vertailuindeksi, tuotti 12,9 prosenttia vuonna 2022 ja 9,2 prosenttia vuotta aiemmin. Historiallinen 30 vuoden tuotto on ollut yli kahdeksan prosenttia vuodessa. 

Monipuolista hajautusta ja inflaatiosuojaa

Ulkomaisten metsien toinen etu ovat laajat hajautusmahdollisuudet. Kansainvälinen metsäportfolio voi hajauttaa sijoituksensa eri puulajien lisäksi maantieteellisesti.

Vanha sanonta siitä, ettei kaikkia munia kannata laittaa samaan koriin, pätee myös metsäsijoituksiin. Kansainvälisesti hajautetut metsäsijoitussalkut ovat tyypillisesti tarjonneet vakaampaa arvonkehitystä läpi taloussuhdanteiden. Metsä on defensiivinen sijoitus. Metsä myös hajauttaa tehokkaasti sijoitussalkkua, sillä metsäsijoituksilla on matala korrelaatio eli hintakehityksen yhteisvaihtelevuus muihin omaisuusluokkiin nähden.

Metsä on tarjonnut lisäksi hyvää inflaatiosuojaa. Metsien tuotto korreloi vahvasti inflaation kanssa, joten metsäinvestoinnit tarjoavat inflaatiosuojaa sijoitussalkkuun. Yhdysvaltalaisten metsien tuotto on ylittänyt inflaation vähintään 250 korkopisteellä kaikkien kymmenen vuoden pituisten investointikausien aikana vuodesta 1960 lähtien.

Lisäksi puu on monipuolinen materiaali, jolla on monia käyttötarkoituksia. Sen hinnat seuraavat taloutta laajemmin, joten kun hyödykkeiden hinnat nousevat, nousevat myös puun hinnat. Koska tarjonta on suurelta osin kiinteää, hintoja ei voida helposti alittaa ottamalla käyttöön uusia hankintalähteitä ja hinnoilla on myös tapana pysyä korkealla. 

Metsäsijoitukset auttavat saavuttamaan ilmastotavoitteet

Bonuksena metsäsijoitukset ovat tehokas ratkaisu sijoitussalkun hiilijalanjäljen pienentämiseen. Lainsäädännön kiristyessä asian tiimoilta yleistyy myös vaatimus ympäristönäkökulmien huomioimiseen. Tarve ilmastonmuutoksen estämiseen lisää kestävien raaka-aineiden kysyntää ja hiilidioksidin talteenoton tarvetta. Metsäinvestoinnit ovat eturintamassa vastaamassa tähän kysyntään. Kansainvälisesti institutionaalisten sijoittajien mielenkiinto metsäomaisuusluokkaa kohtaan on viime aikoina kasvanut merkittävästi.

Metsäinvestoinneilla voidaan myös edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Metsään sijoittamalla voidaan vaikuttaa erityisesti ilmastotoimiin, vastuulliseen tuotantoon, biodiversiteettiin, maaperän eroosion vähentämiseen, puhtaan veden saannin säätelyyn ja maaseudun talouskehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen.

Jotta tavoitteet saavutetaan, on metsiä hoidettava kestävällä tavalla. Riippumattomaan auditointiin perustuva metsäsertifiointi varmistaa, että metsää hoidetaan tavalla, joka säilyttää biodiversiteetin ja hyödyttää paikallisten ihmisten ja työntekijöiden elämää sekä varmistaa metsän taloudellisen elinkelpoisuuden. 

Katso myös video metsäsijoittamisesta:

Vaihtoehtosijoitukset valokeilassa: Metsä

 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua