Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Visio bear 2 18

Optimismen bland investerarna blev väldigt hög i början på året. Marknaden hade varit starkt stigande sedan förra sommaren, vilket ledde till ett nära på euforiskt sentiment. Korrigeringsrörelsen som skedde var stark och snabb. Sentimentet förändrades till pessimistiskt på en dryg vecka. 

Visio-bear-2-18.jpg

Korrigeringar på aktiemarknaden är vanliga. Globala aktieindexet har korrigerat med över fem procent i genomsnitt några gånger per år sedan hösten 2008, dvs. finanskrisens djupaste svacka. En tillfällig negativ rörelse på 5-10 procent kan ses som ordinär på aktiemarknaden även under stigande marknader.  

Vi konstaterade i februari att det ändå är frågan om en korrigering och inte början på en björnmarknad. Därmed ökade vi även en aning på aktierisken i våra kapitalförvaltningsportföljer. Vi förväntar oss positiv aktieavkastning även om året påbörjats svagt. Enskilda marknader kan stiga t.o.m. väldigt raskt under de kommande 12 månaderna.

Tre orsaker att välja aktier

Vilka faktorer stöder vår positiva syn? Dessa tre orsaker är betydande:

  1. Den viktigaste drivkraften för aktier är vinsttillväxten, som under förra året steg till tvåsiffriga tal på alla huvudmarknader. Då ekonomiska tillväxten är god, förväntas även vinsterna öka med 10-15 % i år. Företagens prissättningskraft förbättras och amerikanska skattelättnaderna stöder trenden.
  2. Globala ekonomin befinner sig för tillfället sent i konjunkturcykeln. Historiskt sett har aktier varit det bäst avkastande tillgångsslaget och traditionellt har aktieavkastningen varit bäst sent i cykeln. Vi ser inte heller tecken på att högkonjunkturen skulle vända inom det kommande året. Recessionsrisken är för tillfället låg.
  3. Alternativa placeringsobjekt är få. Investerarna blickar mot aktiemarknaden, eftersom värderingsnivåerna i räntetillgångsklasserna är utmanande. Utanför USA ligger aktiernas riskpremie fortfarande på en attraktiv nivå, vilket betyder att investeraren kan förvänta sig en god ersättning på sin aktieplacering. Även de absoluta värderingsnivåerna har sjunkit under långsiktiga medianer efter den senaste korrigeringen.

Syns det några hot?

Den största risken för presenterade marknadssynen är en avtagande vinsttillväxt. Ökande vinsternas trend brukar vända då globala ekonomiska tillväxten sjunker till under tre procent. Detta kan ligga framför oss, men tidigast under 2019 eftersom globala tillväxten förväntas ligga kring 4 % i år.

I västvärlden ökar konsument- och producentpriserna, men detta är främst en utmaning på räntesidan och inte för aktier. Även om räntorna stiger i år ligger de på en låg absolut nivå, speciellt i Europa. Ränteläget borde inte bromsa ned tillväxten åtminstone ännu i år.

Vi anser att 2018 är aktiernas år.

Peter Lindahl, medlem i portföljförvaltningens allokeringsteam

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua