Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Henkilö työskentelee kannettavalla tietokoneella, johon kohdistuu valonsäteitä.

Korkojen paluu on tehnyt merkittävän muutoksen sijoitusympäristöön ja sitä kautta sijoittajalle riskien hajauttaminen on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Tuotto-odotukset näyttävät nyt monissa sijoitusluokissa erinomaisilta, mutta juuri tällöin sijoittaja ei saa sortua unohtamaan riskien hallintaa.  

Tämänhetkinen markkinatilanne tarjoaa sijoittajalle parhaimmat tuotto-odotukset kymmeneen vuoteen monissa eri omaisuusluokissa. Niiden toteutuminen ei kuitenkaan ole varmaa maailmantalouden, -politiikan ja -markkinoiden jatkuvasti muovautuessa. Nousseet tuotto-odotukset eivät takaa toteutuvaa tuottoa. 

Riskien hallinnan kultainen sääntö on hajauttaminen. Siksi on nytkin syytä hajauttaa eri omaisuusluokkiin, omaisuusluokkien sisällä ja toteuttaa ajallista hajauttamista. Sijoitusstrategian ei pidä heilua uutisvirran ja mielialojen mukaan, vaan pysyä systemaattisena ja pitkäjänteisenä. Sillä tavalla saa parhaimman tuoton ottamalleen riskille.

Miten sitten hajautusta kannattaisi lähteä toteuttamaan? Hyvä esimerkki on Evlin sijoitusmalli, jossa varat hajautetaan kassavaroihin, korko- ja osakesijoituksiin, vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sekä reaaliomaisuuteen. 

Likvidejä kassavaroja on aina hyvä olla yllättäviin tilanteisiin tai odottamassa sopivia ostohetkiä markkinoilla. Korot tarjoavat nyt hyvää tuottoa, joka kilpailee jopa osakkeiden kanssa. Osakemarkkinoilta ei kuitenkaan kannata olla kokonaan poissa, sillä pitkässä juoksussa nousujaksojen menettäminen vaikuttaa paljon koko portfolion tuottoon.

Hildebrandt muistuttaa, että private equity, private debt ja infrastruktuurisijoitukset tarjoavat vaihtoehtoisia tuoton lähteitä ja arvonkehitystä, joka ei riipu kokonaan osake- tai korkomarkkinoiden kehityksestä. 

Myös inflaatioympäristön nyt ollessa muuttunut, on reaalituottoa tarjoavilla omaisuusluokilla, kuten kiinteistöillä tai metsäsijoituksilla asemansa portfoliossa.

Kestääkö Yhdysvaltojen ylivoima? 

Korkojen paluu on ollut merkittävä muutos sijoitusympäristössä. Tämän hetken tietojen valossa korkojen odotetaan yleisesti edelleen laskevan sekä inflaation taittuvan. Korkotason lasku nostaisi korkosijoitusten tuottoa. Nollakorkoihin ei silti ole paluuta.  

Keskeinen kysymys on, tarjoavatko eri sijoituskohteet ja omaisuusluokat sen tuoton, jota pääomamarkkinat nyt odottavat?  

Jos mietitään osakemarkkinoita, niin siellä on ollut pitkä nousujakso koronakriisistä huolimatta ja Yhdysvalloissa osakkeiden hinnoittelu on nyt tuloksiin nähden kallista verrattuna muuhun maailmaan. Silti riskitietoisen sijoittajan on pakko pohtia kuinka kauan Yhdysvaltain ylivoima maan jo lähes vuosikymmenen ajan vahvasti kasvaneen talouden sekä osakemarkkinoiden suhteen kestää. Samalla on hyvä miettiä, ovatko osakemarkkinoiden pitkän aikavälin riskit kuitenkaan aiempaa pienemmät. Vaikka tilanne näyttäisi kuinka hyvältä, hajauttaminen on sijoittajalle elintärkeää.

On myös hyvä muistaa, että vakaa tuotto on useimmille sijoittajille voimakkaasti heiluvaa arvonkehitystä parempi vaihtoehto. 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua