Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Allokaatiotiimi1600x900b

Ammattimaiseen salkunhoitoon liittyy paljon salkkuanalyysia ja riskienhallintaa, mikä ei välttämättä näy ulospäin. Salkkuanalyysi mahdollistaa syväymmärtämisen tuottojen lähteestä sekä siitä, mikä sijoitus on vaikuttanut tuottoon positiivisesti tai negatiivisesti.

Aikaa ja ajatuksia hajautukselle

Seniorisalkunhoitaja Peter Lindahl aloitti Evlissä vuonna 2000. 19 vuoden salkunhoitokokemuksella hän on oikea henkilö valaisemaan ajattelua ja kokonaiskuvaa sijoitussalkkujen hajauttamisessa. ”Aloitamme aina salkkuanalyysista. Siinä haluamme ymmärtää mistä mikin johtuu, ikään kuin syy-seuraus-suhteet. Salkkuanalyysi taas nivoutuu riskienhallintaan. Näin osaamme rakentaa robusteja ja vankkoja salkunhoitomalleja, joilla pystymme hajauttamaan riskit oikealla tavalla paremmin. Salkunhoidon tehokas hajautus on varsin iso osa järkevää salkunhoitoa ”.

Tuhansia todellisia sijoitussalkkuja tutkineena Lindahl on havainnut, että usein hajautukselle sen kaikkine osa-alueineen ei ole annettu riittävästi aikaa ja huomiota.

”Meille hajautus taas on ensimmäinen askel sijoitusprosessissa. Kysymys on ennen kaikkea siitä, miten saamme tehokkaamman hajautuksen aikaan. Siihen liittyvä tutkimus ja oma salkkuanalyysi on meille elintärkeää, koska ne parantavat salkkujen riskienhallintaa sekä riskikorjattuja tuottoja”, pohtii Lindahl. 

Mihin sijoittajan kannattaa keskittyä?

Sijoittajan kannattaa keskittyä asioihin, joihin hän voi vaikuttaa ja jotka ovat hallittavissa. Esimerkiksi tulevaisuuden poliittisista murroksista tai niiden aiheuttamista heijastevaikutuksista talouden kautta sijoituksiin ei sijoittaja voi tehdä kuin arvauksia. Siksi esimerkiksi yksittäisen uutisen painoarvo tulisi olla sijoituspäätöksiä tehtäessä mitätön.

Sijoittajan kannattaa ottaa Lindahlin neuvoista vaari ja etsiä hajautusmenetelmiä, joka toimivat tilanteessa kuin tilanteessa niin hyvin kuin mahdollista.

Esimerkki valaisee

Lindahl kertoo hajauttamisesta valaisevan esimerkin: ”Otetaan esimerkiksi S&P 500 -osakeindeksi, jossa on 500 yritystä. Todellisuudessa noin 100 yritystä todella tekevät indeksin tuoton ja vaikuttavat sen riskiin, koska se on markkina-arvopainotteinen indeksi. Eli oikeasti 100/500 yritystä määrittelee todellisuudessa indeksituoton ja riskitason. Vaikka tämä voi kuulostaa hyvältä hajautukselta, voi kuitenkin kysyä, onko se riittävä hajautus?”

Pelkkiin yksittäisiin numeroihin tuijottaminen antaa siis kokonaisuudesta helposti väärän kuvan. Lisäksi edellä mainitussa esimerkissä on väkevä painotus teknologiapuolelle. Esimerkkiä voi jatkaa siirtämällä ajatukset allokaatioluokkien tasolle:

”Mietitään vaikka 50 %/50 % -osake-korko-salkkua, jossa riskit liikkuvat yli ajan 7-9 prosentin tasolla. Siitä riskistä jopa 90 prosenttia tulee osakkeista eli osakkeet myötävaikuttavat riskiin todella paljon. Monet sijoittajat eivät välttämättä miellä osakkeiden riskisyyttä kokonaisuudessaan”, pohtii Lindahl.

Sijoittajalle on tärkeää tiedostaa kokonaisuuksien riskisyys, jotta käsittää mitä on tekemässä. Ja juuri siksi hajautuksen tehostaminen salkussa on tärkeää. Evlissä hajauttamisen kehittämiseen ja tutkimiseen käytetään todella paljon aikaa. Siinä kvantitatiiviset työmenetelmät ja koodaaminen ovat omiaan, sillä niiden kautta työ tehostuu huomattavasti.

Allokaatioryhmässä tutkitaan isoja kokonaisuuksia

Peter Lindahl toimii muun työnsä ohessa myös Evlin allokaatioryhmän puheenjohtajana. Päätöksissä hajauttamisen näkökulma otetaan tarkasti huomioon.

"Siinä missä asiakkaan näkökulmasta sijoitustavoitteet määrittelevät salkun, pohditaan allokaatioryhmässä riskejä usein omaisuusluokittain. Se on osa allokaatiotyöskentelyä, jotta ymmärtäisimme riskikokonaisuuksia syvemmin”, kertoo Lindahl.

Sijoittajan, joka omaa pitkän sijoitusajan (yli 10 vuotta), kannattaa lähtökohtaisesti pitää paljon osakeriskiä salkussa. Osakemarkkina on selkeä riskipreemio eli sijoittaja saa korvauksen riskistä sijoittamalla osakkeisiin. Riskipreemiota se on myös siksi, että osakkeet tuottavat huonosti heikkoina hetkinä. Tämä pitää kestää, sillä korvaus kannetusta riskistä saadaan taas hyvinä aikoina.

”Taktisesti taas kannattaa huonoina aikoina olla varovaisempi osakkeiden kanssa ja se on meidän tehtävämme allokaatiotyöryhmässä. Tehtävämme on havaita mahdollisimman tarkasti heikot ympäristöt, niin osake- kuin korkopuolella”, kertoo Lindahl haastattelun lopuksi.

Peter Lindahl
Varainhoidon Allokaatioryhmän puheenjohtaja, seniorisalkunhoitaja, KTM

Evlin Varainhoidon Allokaatioryhmä

Allokaatiotiimi1600x900b

Vasemmalta Peter Lindahl, Jari Sevón (seniorisalkunhoitaja, KTM), Eija Koskimies (osakesijoitusjohtaja, KTM)Tomas Hildebrandt (seniorisalkunhoitaja, markkinastrategi), KTM), Mikael Lundström (sijoitusjohtaja, KTM), Kim Pessala (instituutiot, KTM)

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua