Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Wanamo Richard

Oltuaan Nordeassa 14 vuotta Richard Wanamo siirtyi marraskuussa 2019 Evliin johtamaan uutta maailmanlaajuista infrastruktuurirahastoa. Hänen tehtävänään on auttaa institutionaalisia sijoittajia, family office -sijoittajia ja HNWI (High-Net-Worth Individuals) asiakkaita alentamaan riskiä sijoitussalkkujaan monipuolistamalla. Hän kertoo meille lisää suunnitelmistaan.

Tulit mukaan viime vuoden marraskuussa. Mikä houkutteli sinut Evliin? Miten asiat ovat sujuneet viime kuukausina?

Olin edellisellä työnantajalla yli 14 vuotta. Sain sieltä työtä heti valmistumisen jälkeen ja viihdyin siellä hyvin. Kun tilaisuus tulla Evliin töihin sattui kohdalle, otin sen loistavana mahdollisuutena rakentaa uutta Evlin valmiiksi vankalle perustalle.

Meillä on rahastossa neljän hengen tiimi, mukaan lukien toinen salkunhoitaja. Koko juttu on tiimityötä, eli meillä on aina useampi kuin vain yksi ihminen mukana investointien valintaprosessissa. Tuemme toisiamme, jottei yksikään kivi jäisi kääntämättä yhdessäkään diilissä.

Aloitimme vasta alle vuosi sitten, mutta tiiminä olemme saavuttaneet paljon. Varainkeruu on ylittänyt odotuksiani – meillä on ollut jo kaksi sulkemista viime keväällä, ja syksyllä on tulossa lisää sulkemisia. Meillä on putkessa myös paljon hyviä sijoituksia, sillä olemme alusta alkaen aktiivisesti hakeneet ja tutkineet sijoitusmahdollisuuksia, varainkeruun ohella. Teimme ennen kesää kolme ensimmäistä sijoitussitoumustamme Eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten huippuluokan rahastonhoitajien kanssa. Meillä on myös tulossa lupaavia rahastoja loppuvuodesta 2020 sekä vuonna 2021. Olemme siis hyvässä vauhdissa ja toimimme täydellä teholla.

Kerro meille hieman Evlin uudesta infrastruktuurirahastosta. Miksi vuosi 2020 on oikea aika?

Otetaan muutama askel taaksepäin – infrastruktuuri on ollut suurten institutionaalisten sijoittajien käytössä vuosia. Se on kuitenkin alkanut kasvaa voimakkaasti kymmenen viime vuoden aikana ja hallinnoitavien varojen kokonaismäärä on nelinkertaistunut. Toisaalta suomalaisilla sijoittajilla on ollut vain vähän mahdollisuuksia sijoittaa tähän omaisuusluokkaan.

Myös Evlissä huomattiin, että monet asiakkaat pohtivat sijoitusneuvostoissaan strategioitaan ja sitä, miten monipuolistaa salkkuaan infrastruktuurisijoituksilla. Tarve oli siis ilmeinen ja ajoitus oli juuri oikea. Jotta voimme vastata tähän tarpeeseen, investoimme vahvasti kykyymme toimia vaihtoehtoisten sijoitusten alalla. Meillä on rahastojen rahasto -strategia, jonka mukaan valitsemme parhaat infrastruktuurikohteet maailmanlaajuisesti. Olemme kasvattaneet tiimiä ja teimme myös yritysoston vuonna 2019 pääomasijoitusalustan kasvattamiseksi. Pääomasijoitusalustamme on hyvin luonnollinen ja synergiaa voimakkaasti hyödyntävä kokonaisuus. Siihen sisältyy myös infrastruktuuri-investointeihin keskittyvä rahasto. Tämä uusi rahasto perustuu siis markkinoiden kysyntään sekä omaan näkemykseemme.

Suunnittelua aloittaessamme emme tietenkään tienneet, että maailmantalous ajautuu pandemian aiheuttamaan kriisiin vuonna 2020. Kriisi ei kuitenkaan ole muuttanut sijoitusstrategiaamme tai näkemystämme omaisuusluokan suhteen. Noteeraamaton infrastruktuuri on omaisuusluokka, johon nykyinen maailmantilanne on vaikuttanut vain vähän. Pitkäaikaisilla epälikvideilläsijoituksilla markkinoiden ajoitus on aina hankalaa, mutta olemme varmasti nyt erittäin hyvässä asemassa, koska rahastomme sijoitukset tehdään "Koronan jälkeen" eikä ennen kriisin alkua.

Mikä tällaisen rahaston perustamiseen liittyy?

Markkinat eivät ole läpinäkyviä, joten on erittäin tärkeää, että tiimi on hyvä. Rahastonhoitajillamme on oltava hyvä verkosto, sijoituskokemusta ja hyvä kokonaiskuva markkinoista. Tarvitsemme tietenkin erittäin vahvan asiakaskunnan, jonka sijoittajat ovat ammattimaisia ja asiantuntevia ja tietävät, mitä haluavat ja etsivät hyviä vaihtoehtoja. Vahva operatiivinen selkäranka ja hyvä back-office ovat välttämättömiä. On tietenkin myös erittäin tärkeää, että tukena on Evlin kaltainen luotettava ja vakiintunut, pitkäaikainen toimija, jolla on laadukas asiakaskunta. Siksi olemme erittäin varteenotettava keskustelukumppani niille, joiden kanssa haluamme sijoittaa.

Evli on jo pitkään ollut luotettu pohjoismainen varainhoitaja. Miksi tässä uudessa rahastossa keskitytään pikemminkin maailmanlaajuiseen kuin alueelliseen infrastruktuuriin?

Se johtuu osittain asiakkaidemme tarpeista ja toisaalta harkitusta riskien hajauttamisesta. Haluamme tarjota monipuolisen salkun, jossa millään maalla tai sektorilla ei ole liikaa painoa. Haluamme rakentaa tasapainoisen salkun. Vaikka investoimme pääasiassa Eurooppaan, koska Euroopassa on kehittyneimmät infrastruktuurimarkkinat ja valuuttariski on pienempi, haluamme sijoittaa myös muille kehittyneille markkinoille, kuten Yhdysvaltoihin ja muihin OECD-maihin. Pienennämme salkun kokonaisriskiä monipuolistamalla sitä Euroopan ja euroalueen maiden ulkopuolelle. Alikehittyneiden markkinoiden infrastruktuurin riski on edelleen erittäin suuri, joten pysymme mieluummin kehittyneillä markkinoilla.

Sana pohjoismainen on melkeinpä synonyymi luotettavuudelle ja innovaatiolle. Mitä hyötyä pohjoismaisesta taustasta on yritykselle, joka laajenee yhä kansainvälisemmäksi?

Monet rahastonhoitajat, mukaan lukien infrastruktuuri- ja pääomarahastot ja muut vaihtoehtorahastot, pitävät pohjoismaisista sijoittajista todella paljon. Meitä pidetään markkinoilla luotettavina. Puhumme yleensä suoraan. Korruptio on hyvin vähäistä. Markkinoillamme on paljon pitkäaikaista pääomaa, joka houkuttelee rahaa kerääviä rahastoja. Ilmarisen ja Kevan kaltaiset suuret eläkerahastot, jotka sijoittavat aktiivisesti vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin, ovat myös hyödyksi. Suuremmat yritykset ovat myös alkaneet vierailla säännöllisesti Helsingissä keräämässä rahoitusta, ja kaikki tämä vahvistaa markkinoiden luottamusta Evliin.

Mikä rooli vastuullisuudella on ollut uuden rahaston suunnittelussa ja käynnistämisessä?

Sijoitustoiminnan vastuullisuus on hyvin keskeisessä asemassa Evlissä. Se on yksi strategisista painopistealueistamme ja myös osa infrastruktuuristrategiaa. Ja koska strategiamme on ensisijaisesti rahastonhoitajan valintastrategia, käytämme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden työkaluja (UNPRI, United Nations Principles for Responsible Investment), jotka Evli allekirjoitti vuosia sitten. Käytössä on myös oma luokitusjärjestelmämme rahastonhoitajille, joiden kanssa asioimme.

Haluamme varmistaa, että ESG-tekijät otetaan aina huomioon sekä investointi- että omistusvaiheessa ja raportoinnissa. Haluamme, että rahastonhoitajat raportoivat ennakoivasti ESG-aloitteista ja -tapahtumista. Haluamme ennakoivaa vuoropuhelua rahastonhoitajien kanssa ja pyrimme ohjaamaan heitä toimimaan oikein. Jos löydämme heikkoja alueita, voimme painostaa heitä parantamaan.

Evli on kokenut toimija ja on ollut vaihtoehtoisilla sijoitusmarkkinoilla lähes 20 vuotta. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka pitävät yrityksen alan huipulla?

Tärkeintä on, että olemme todella tietoisia asiakkaan tarpeista ja vaatimuksista, kun tuomme tarjolle uusia strategioita ja tuotteita. Omien saavutusten suhteen on oltava realistinen. Investoimme koko alustalle. Emme ota vastaan toimeksiantoja tai sijoitusstrategioita, joita emme osaa hoitaa, eli olemme toisaalta myös konservatiivisia. Viime kädessä ansaitsemme asiakkaidemme luottamuksen olemalla heidän pitkäaikaisia kumppaneitaan ja huolehtimalla heidän eduistaan.

Kuka?

Sijoitusjohtaja Richard Wanamo

Richard Wanamo

  • Sijoitusjohtaja, infrastruktuuri- ja pääomasijoitukset Evli-Rahastoyhtiössä.
  • On sijoittanut uransa aikana yli 4 miljardia euroa epälikvideihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin (lead / co-lead)
  • Naimisissa, kaksi lasta
  • Basso-laulajana palkitussa Spira Ensemble kamarikuorossa. Nauttii myös muunlaisesta musiikista ja hyvien kirjojen lukemisesta.

 

Evli Infrastructure Fund I on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua