Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Koronaviruksen leviäminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi heijastui Evlin toimintaan sekä taloudelliseen kehitykseen toisella vuosineljänneksellä. Evlin palkkiotuotot laskivat edellisvuodesta, mutta liiketulos parani alentuneiden kustannusten ja oman taseen tuottojen parantumisen myötä.


Hyvä tulos poikkeuksellisessa markkinaympäristössä

Tuloskehitys tammi-kesäkuu 2020

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 33,0 miljoonaa euroa (1-6/2019: 35,1 milj. euroa)
 • Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (9,5 milj. euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos parani ja oli 10,1 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 0,9 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot laskivat markkinaromahduksen seurauksena ja olivat -0,8 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni
 • Hallinnoidut varat olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti 12,9 miljardia euroa (13,3 mrd. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,25 euroa (0,29 euroa) ja oman pääoman tuotto 17,3 prosenttia (19,8 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 121 prosenttia (113 %).

Tuloskehitys huhti-kesäkuu 2020

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,8 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 6,5 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,16 euroa).

Näkymät vuodelle 2020

Nykyisessä markkinatilanteessa arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen. Tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet heikkenisivät nykyisestä, arvioimme liikevoiton olevan positiivinen.

Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Lisäksi yhtiö teki maaliskuun aikana joukon sopeuttamistoimenpiteitä kustannusrakenteen keventämiseksi. Osana toimenpiteitä hallitus ja johtoryhmä sekä osa henkilökunnasta muun muassa alensivat vapaaehtoisesti palkkoja ja palkkioita määräaikaisesti. Markkinoiden nopean elpymisen seurauksena sopeuttamistoimenpiteet puretaan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

 

Evli Pankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1-6/2020

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua