Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Private20 Equity2028129

Rahastojen rahasto -strategialla saadaan kaikki hyödyt irti private equity -omaisuusluokasta. Samalla riskiä hajautetaan eri yrityksiin, alueisiin, sektoreihin, salkunhoitajiin ja vuosikertoihin.


Osakemarkkinat voi jakaa kahteen ryhmään, pörssiin listattuihin sekä listaamattomiin osakkeisiin. Listattujen osakkeiden globaali markkina on yli sata biljoonaa dollaria, kun taas listaamattomien osakkeiden arvo on noin kuusi biljoonaa. Private equity eli yksityinen pääoma on avointen markkinoiden ulkopuolinen vaihtoehtoinen omaisuusluokka, jossa rahastot ja sijoittajat sijoittavat suoraan yritysten osakkeisiin tai osallistuvat tällaisten yritysten ostamiseen.

Yrityksille yksityisen pääoman tarjoaman rahoituksen suurin etu on joustavuus: ne saavat helposti rahoitusta omistajiltaan ja muilta lainaajilta milloin tahansa ilman, että niiden täytyy käydä läpi raskasta julkista prosessia. Koska omistajat ovat määräysvaltaa käyttäviä osakkaita, hallintomalli on hyvin suoraviivainen ja proaktiivinen silloin, kun markkinaympäristön muutokset tai uudet mahdollisuudet vaativat nopeaa toimintaa. Private equityssä arvonluonti on konkreettista ja sijoitusten aikahorisontti yksittäisiä kvartaaleita pidempi, tosin yleensä rajoittuen kolmesta viiteen vuoteen.

Private equity päihittää pörssin

Käytännön arvonluonti näkyy selkeästi yksityisellä pääomalla rahoitettujen yhtiöiden kehityksessä, mitä heijastaa myös pääomasijoitusten parempi tuotto listattuihin omaisuuseriin verrattuna. Viimeisten kymmenen vuoden aikana buyout-markkinalla toimivien private equity -rahastojen efektiivinen korko (IRR) on ollut 18,1 verrattuna listattujen osakkeiden 12,7:ään (lähteet: MSCI Index ja Preqin.)

AIF_team picture

Evlin vaihtoehtorahastojen tiimi. Katsottuna vasemmalta: Richard Wanamo, Nina Skogster, Ville Toivakainen, Roger Naylor, Emma Honkanen, Oskar Karlsson, Ben Wärn.

Sijoittajille private equity tarjoaa pääsyn julkisten markkinoiden ulkopuolisiin kiinnostaviin yrityksiin ja mielenkiintoisille sektoreille. Ja kun lopulta osa yrityksistä päätyy osakeannin kautta pörssiin, sijoittajat ovat jo hyötyneet omistuksestaan.

Private equity ei kuitenkaan ole immuuni osakemarkkinoiden heilahtelulle, sillä listattujen osakkeiden markkinaa käytetään usein arvostuksen vertailuarvona. Arvon määrittelemiseen käytetään kuitenkin myös monia muita mittareita, etenkin silloin, kun yritykset myydään samalla alalla toimivalle strategiselle ostajalle. Heilahtelujen ja epävarmuuden vallatessa pörssimarkkinat listaamattomiin osakkeisiin sijoittaneet sijoittajat jäävät yleensä sivulinjoihin odottamaan, koska heillä ei ole painavaa tarvetta myydä omistuksiaan. Näkemyksemme mukaan private equityn omaisuuserät tarjoavat alhaisempaa volatiliteettia ja lopulta heijastavat paremmin aitoa arvoa irtautumishetkellä.

Rahaston valinta ja riskienhallinta keskeisessä roolissa

Private equity -sijoittamisen aloittaminen ei ole täysin mutkatonta. Suorat vähimmäissijoitukset pääomarahastoihin saattavat olla yli kymmenen miljoonan euron suuruisia. Lisäksi salkkuun tarvitaan useita eri rahastoja, jotta panostukset eivät keskittyisi liiaksi tiettyihin yrityksiin tai tietyille sektoreille ja alueille. Rahastojen rahasto -rakenne tarjoaa pienemmällekin sijoittajalle mahdollisuuden rakentaa hyvin hajautettu salkku.

Myös rahastojen valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä vahvojen ja heikkojen salkkujen erot ovat merkittäviä. Sijoittajalta vaaditaan perinpohjaista markkinatuntemusta sekä monipuolinen ja proaktiivinen sijoitusprosessi, jotta päästään mukaan parhaisiin kaikista tuhansista pääomarahastoista.

Evlin globaali private equity -strategia on rakennettu niin, että omaisuusluokasta saadaan kaikki hyödyt irti samalla, kun riskiä madalletaan hajauttamalla eri yrityksiin, alueisiin, sektoreihin, salkunhoitajiin ja vuosikertoihin. Strategiassa tärkeässä roolissa ovat myös Evlin koon, perinpohjaisen sijoitusprosessin, sisäänrakennetun ESG-prosessin sekä pitkän kokemuksen hyödyntäminen.

Rahastojen rahasto -ohjelmamme on tehnyt sijoitussitoumuksia yli 750 miljoonalla eurolla. Yli 20 vuoden menestyksekkäällä kokemuksella voimme tarjota asiakkaillemme pääsyn parhaisiin rahastoihin ja käytännöllisen tavan rakentaa vahva salkku kiinnostavista pääomasijoitustuotteista.

Lue lisää

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Hajauttaminen on sijoittajan paras ystävä, kun markkinoilla myrskyää

Kohti hiilineutraalia salkkua metsäsijoitusten avulla

Private Debt tarjoaa tasaista kassavirtaa ja erinomaisia riskikorjattuja tuottoja

Listaamattomat kiinteistöt tuovat sijoitussalkkuun pitkän aikavälin vakautta

Kasvupääoma auttaa yrityksiä kasvamaan ja sijoittajia hajauttamaan

Listaamaton infrastruktuuri tarjoaa verratonta suojaa

 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua