Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Lasirakennus ja sininen taivas taustalla.

Vuosi sitten uskaltauduimme monien mielestä vaarallisille vesille: nopeiden voittojen ja glamour-osakkeiden perässä juoksevien spekuloijien ja piensijoittajien valtaamille kasvuosakemarkkinoille. Kaiken lisäksi päätimme kastaa varpaamme Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla, alan näkyvimmällä areenalla.


Ristimme projektimme ”fiksuksi kasvuksi”. Kerroimme hankkeen taustatyön myötä saamistamme oivalluksista ja ensivaikutelmista viime vuonna kirjoittamassamme blogissa. Teimme projektistamme myös konkreettisen sijoitustuotteen, jota hallinnoidaan portfolioiden kustomointiin tarkoitetulla Atlas-alustalla.

Nyt, vuosi tuotteen lanseeraamisen jälkeen, jaamme ajatuksia suunnastamme ja näkökulmia alati muuttuvaan markkinaan blogikirjoitusten sarjassa.

Näin navigoit kasvuosakkeiden markkinassa

Kasvusijoittamiseen ei ole yhtä oikeaa tietä, vaan lähestymistapoja on monia. Me keskitymme tässä mielestämme huolella harkittuun tapaan hoitaa kasvuosakestrategiaa.

Koska olemme systemaattisia sijoittajia, tukeudumme laajaan akateemiseen kirjallisuuteen sekä dataan, jota täydennämme omalla tutkimuksellamme. Näihin kahteen pilariin nojaaminen on tarpeen navigoidessamme yhä monimutkaisemmassa maastossa, jota usein kutsutaan ”kasvuosakkeiden viidakoksi” ja jossa faktoreilla on hyvin erilaisia riskitasoja ja näyttöjä. Varovainen lähestymistapa ei ole vain hyödyllinen vaan se on suorastaan pakollinen, kun otetaan huomioon viidakon eri faktorien villi luonne.

Voi varmasti sanoa, että kaikkein pitelemättömin strategia – jota monesti pidetään sijoitustyylien pimeyden prinssinä – tarkoittaa yksinkertaisuudessaan markkinoiden kalleimpien osakkeiden ostamista, arvosijoittamisen täydellistä vastakohtaa. Tähän pidemmällä aikavälillä tuottamattomaan sijoitusstrategiaan kuuluu elimellisesti glamour-osakkeiden perässä juokseminen, ja sen ajurina toimii vahva kasvu, ainakin mennyt sellainen.

Me taas suosimme kasvustrategiaa, joka ottaa huomioon odotetun kasvun, mikä herättää kysymyksen: miten tunnistaa osakkeet, joiden voi odottaa kasvavan vauhdikkaasti?

Kasvumarkkinan tulkintaa entistä paremman linssin läpi

Tutkijat Kewei Hou, Haitao Mo, Chen Xue ja Lu Zhang tekivät pioneerityötä vuonna 2021 integroimalla kasvufaktorin hinnoittelumalliin julkaisussaan ”An Augmented q-Factor Model with Expected Growth”. Tämä uraauurtava työ lisäsi ”odotetun kasvun” dimension suosittuun q-faktorimalliin, joka luotiin alun perin vuonna 2015. Tässä tuoreessa näkökulmassa yrityksen tulevaa investointien kasvua ennakoidaan todennettujen mittareiden, kuten kannattavuuden kasvun, avulla.

Menemättä liian syvälle yksityiskohtiin on todettava, että tämä uudenlaista lähestymistapaa hyödyntävä innovaatio on merkittävä lisäys arvopapereiden tuotto-odotuksista käytävään keskusteluun.

Sijoitusstrategiamme painottaa tulevaa kasvua, komponenttia, joka on usein yhteydessä odottamattomaan kasvuun mutta jota markkinat eivät vielä ota täysmittaisesti huomioon. Siinä ovat vahvasti läsnä myös laatutekijät, eikä se hyödynnä pelkästään yrityksen odotettua kasvua vaan myös kannattavuutta. Tästä muodostuukin laadukkaan kasvun (Quality Growth, QG) strategiamme.

Tätä lähestymistapaa vahvistamme edelleen muilla robusteilla kasvun mittaamisen tavoilla, kuten seuraamalla hintamomentumia ja tulosyllätyksiä, joita tutkimuskirjallisuudessa pidetään odotetun kasvun ennusmerkkeinä. Ennakointikykyä vahvistetaan seuraamalla tutkimus- ja kehityspanostuksia, jotka nekin ovat tunnustettuja kasvun ennakoijia.

Näiden huolella valittujen kasvuparametrien avulla uskomme luovamme järkevän kasvusijoitusstrategian, joka tuottaa markkinoita paremmin pitkällä aikavälillä.

Yhdysvaltain osakemarkkinan tila

Kasvuosakkeiden arvo romahti vuosi sitten nousevan inflaation ja keskuspankkien haukkamaisuuden takia. Ajoitus tuntui pahaenteiseltä kasvustrategian lanseeraamiselle. Vuonna 2022 arvoyhtiöt pärjäsivät kasvuosakkeisiin verrattuna parhaiten sitten vuoden 2000. Laatua ylipainottava lähestymistapamme osoitti kuitenkin resilienssinsä loppuvuodesta 2022, korostaen sen defensiivisiä ominaisuuksia riskialttiisiin kasvustrategioihin verrattuna.

Vuonna 2023 suunta kääntyi, kun kasvuosakkeet ottivat jälleen ohjat markkinoilla. Yksi kasvun katalysaattoreista oli tekninen – jotkin osakkeet olivat kärsineet ilman omaa ansiotaan. Vuoden 2023 alussa nähtiin jälleen ällistyttävä kannattamattomien kasvuosakkeiden nousu. Tällä aikavälillä laadukas kasvustrategiamme laahasi perässä lukuun ottamatta Amerikan osakemarkkinoiden seitsemää suurinta yhtiötä.

Yhdysvaltain alueellisen pankkikriisin käynnistyminen maaliskuussa sekä sitä seurannut myllerrys painoivat pahasti kannattamattomia osakkeita. Kevään tekoäly- ja kielioppimismallivimma nosti teknologiaosakkeiden arvon entistä korkeammalle. Tämä kasvuteema sulautui saumattomasti kasvustrategiaamme, joka on sijoittanut myös tekoälyliitännäisiin osakkeisiin, kuten Alphabetiin, Microsoftiin ja myöhemmin Nvidiaan niiden laadun takia.

Valuaatiot ja tulevaisuudennäkymät

Kasvuosakkeilla on korkeampi valuaatio niiden suuremman kasvupotentiaalin ja korkeamman laadun ansiosta. Silti arvostusero Yhdysvaltain arvo- ja kasvuosakkeiden välillä on kasvanut historiallisen suureksi. Bloombergin data kuvaa hyvin tätä kuilua: Russell 1000 Value -indeksin P/E-suhde on 17, kun taas Russell 1000 Growth -indeksin P/E on 33, lähes tuplat.

Merkittävin riski koskee kalliita kannattamattomia yrityksiä. Kasvupettymykset johtavat usein osakkeiden hinnan merkittävään laskuun. Toinen mahdollinen haaste kasvuyrityksille olisi jatkuva inflaatioaalto, mutta tämä riski riippuu talouden hidastumisesta tai mahdollisesta taantumasta, joka hillitsisi inflaatiota. On huomionarvoista, että vahvasti kasvavat yritykset ovat osoittaneet defensiivisiä piirteitä viime aikoina, mikä suosii heikossa talousympäristössä kasvua arvon sijaan. Näistä arvioista huolimatta epävarmat näkymät estävät varmojen päätelmien tekemisen.

Tasapainoista kasvusijoittamista

Laadukasta sijoitusstrategiaa luodessamme perustavanlaatuinen ideamme oli kirkas: halusimme parantaa globaalin osakesalkun hajautusta. Asiakkaat tarvitsivat suuriin yhtiöihin sijoittavaa kasvustrategiaa, jolla voitaisiin altistua kattavammin nykyisille tuottoajureille, myös laatuun perustuville tekijöille.

Järkevästi rakennettujen arvo- ja kasvustrategioiden harmoninen yhteiselo on sofistikoituneemman sijoittamisen kulmakivi. Kun otetaan huomioon arvo- ja kasvuosakkeiden ylituottojen tyypillisesti matala korrelaatio, on mahdollista hyötyä hajautuksesta merkittävästi.

Kuten ikivanha viisaus sanoo, ennustaminen on vaikeaa, etenkin kun se koskee tulevaisuutta. Vaikka optimaalisen sijoitustyyliin valitseminen on hankalaa tulevina kuukausina tai vuosina, neuvokas sijoittaja yhdistää eri tyylejä, kuten arvoa ja kasvua. Tämän lähestymistavan menestys riippuu sijoitusstrategian huolellisesta rakentamisesta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua