Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kuukauden sijoitusidea Evli 8 17

Pohjoismaisten yrityslainojen markkina-alue on suhteellisen vakaa, eikä se ole herkkä yleisille markkinavaihteluille. Mitkä muut syyt puoltavat sijoittamista?

1. Luottoluokitusten puuttuminen nostaa korkoja

Pohjoismaisilla yrityksillä ei useinkaan ole virallista luottoluokitusta. Tämän vuoksi yritykset joutuvat maksamaan lainamarkkinoilla hieman korkeampaa korkoa.  Korot ovat keskimäärin korkeampia kuin suurilla luottoluokitelluilla eurooppalaisilla yhtiöillä.

- Pohjoismaista on mahdollista löytää yhtiöitä, jotka maksavat korkoa enemmän kuin niiden velanhoitokykyynsä nähden pitäisi, kertoo Evli Pohjoismaat Yrityslaina -rahaston salkunhoitaja Jani Kurppa.

Moni pohjoismainen yritys on Kurpan mukaan laadukas ja toiminnaltaan tehokas. Velkaisuusasteeltaan nämä yritykset ovat tyypillisesti keskitasoa, ja niiden konkurssiriski on matala. Kun korko on vielä eurooppalaisia markkinoita isompi, riskituottosuhde on paras mahdollinen.

- Neste Oyj on hyvä esimerkki. Vertauskohtana on esimerkiksi itävaltalainen OMV, joka on markkina-arvoltaan samaa kokoluokkaa. Myös velkataakka on näissä yrityksissä samanlainen, ja Neste Oyj:ssä kassavirran generointikyky on vastaava tai jopa parempi.

2. Yritysten profiilin ennustaminen haasteena

Pohjoismaisia yrityslainoja seuraavaan ja niihin sijoittavaan tiimiin kuuluu Evlissä viisi henkeä. Koska yritykset eivät ole mukana luottoluokituksissa, on salkunhoitajien yritysanalyysillä iso merkitys. Evlillä on Kurpan mukaan hyvät yhteydet pohjoismaisiin yrityksiin.

Tapaamiset liikkeellelaskijayritysten kanssa ovat yksi osa yritysanalyysiä.  Evlissä yksittäinen yritys kuuluu usein monen salkunhoitajan seurantaan, joten yrityksiä tavataan koko tiimin kanssa. Tapaamisen jälkeen yrityksen tilannetta analysoidaan yhdessä.  

- Olemme laskeneet, että tapaamme noin 150 yritystä vuositasolla. Tapaamisissa yritykset esittelevät tämän hetkistä tilannettaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan, esimerkiksi yritysostohaaveitaan tai tulevia investointejaan. Esitämme kysymyksiä asioista, jotka meidän mielestämme vaikuttavat luottokelpoisuuteen, Kurppa kertoo.

Yritysten menneisyys näkyy tilinpäätöksistä, mutta suurin haaste analyysissä on ennustaa, miten yrityksen profiili tulevaisuudessa muuttuu. Tätä työtä salkunhoitajat tekevät eri lähteistä saamansa informaation perusteella.

Yritysanalyysin merkitys korostuu pohjoismaisilla markkinoilla, koska sijoittaminen perustuu yrityksen omaan profiiliin, ei tiettyyn toimialaan.

 - Toimialalla on tietysti oma merkityksensä, ja toisinaan se vaikuttaa paljon yrityksen profiiliin. Emme esimerkiksi ole mukana suoraan öljynporaukseen liittyvässä rahoituksessa. Öljynhinnan heilahtelu, sen alhainen taso ja yhtiöiden velka ovat isoja riskejä, Kurppa kertoo.

3. Markkina-alue on suhteellisen vakaa

Pohjoismaisten yrityslainojen markkina-alue on suhteellisen vakaa, eikä se ole herkkä yleisille markkinavaihteluille.

- Brexit tai esimerkiksi Pohjois-Korean tilanne eivät vaikuta pohjoismaisiin yrityslainoihin samalla tavoin kuin muihin eurooppalaisiin, Kurppa toteaa.

Myös sijoittajakunta on Kurpan mukaan Pohjoismaissa omanlaisensa. Sijoittajat ovat pääosin pohjoismaisia ja markkinoilta puuttuu kaikkein isoin ja nopein raha. Koska suurin osa yrityksistä ei myöskään kuulu indeksiin, tuotto on viimeisinä vuosina ollut tasaista.

Evlillä on useampi rahasto, jotka sijoittavat osittain tai kokonaan pohjoismaisiin yrityslainoihin. Pankilla on kokemusta yrityslainatoiminnasta lähes 20 vuoden ajalta. Tuottohistoria Evlin pohjoismaisissa tuotteissa on ollut viime aikoina hyvä. Niihin sijoittaminen sopii erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pidemmäksi aikaa ja kaipaa vakaata tuottoa.

Tutustu esimerkiksi:

Evli Pohjoismaat Yrityslaina 
Uusi määräaikaisrahasto Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Alkuperäinen haastattelu: Marjaana Ropponen 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua