Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kultahiput1600x900

Evli on mukana Future CEO 2017 -hankkeessa, koska koemme, että hyvän johtamisen kautta talouselämä voi paremmin. Hankkeessa on tutkittu tänä vuonna suomalaisia pk-yritysten toimitusjohtajia. Tutkimus ja sen tulokset herättävät ajatuksia siitä, miten tärkeästä asiasta on kysymys. Johtaminen ei ole vain persoonallisuustekijä, vaan hyväksi johtajaksi kouluttaudutaan ja opitaan.

Tänä päivänä pk-yritysten toimitusjohtajia pidetään ansaitusti entistä suuremmassa arvossa. FutureCEO -tutkimus selvittää juuri tätä arvokasta työtä tekevien ihmisten toimia ja ajatuksia. Aiemmin Suomessa tuntui siltä, että suuryritykset veivät koko hommaa. Viimeiset kymmenen vuotta pk-yrittäjät ovat kuitenkin olleet tekemisen keskiössä.

{{cta('48902b02-aff8-450b-8193-de40b6fcf256')}}

Pienempien yritysten toimitusjohtajat nostavat Suomea ottamalla valtavia riskejä uusilla aloilla. Olemassa olevat suuryritykset eivät nimittäin pysty ottamaan samanlaisia riskejä ja vaikuttamaan talouden nousuun pk-yritysten lailla.

Pelkällä tahdonvoimalla ei pärjää

Pk-yrityksiä syntyy yrittäjävetoisten ihmisten motivaatiosta. Näillä ihmisillä ei välttämättä ole akateemista koulutusta, mutta draivia yrittämiseen ja tekemiseen löytyy. Pelkällä tahdonvoimalla ei kuitenkaan pärjää – johtamisen opit on otettava käyttöön, jotta voi kehittyä.

Pk-yrityksen toiminnan kasvaessa ja kansainvälistyessä lisääntyy myös tekemisen monimutkaisuus. Tällöin yksi suurimmista haasteista on strategian astuminen kuvaan. Kymmenen henkilön yrityksissä strategiaa ei tarvitse vielä kirjoittaa ylös. Yrityksen koon kasvaessa strategian merkitys kuitenkin juuri kirjoitettuna on suuri. Ilman ylös kirjattua strategiaa on nimittäin mahdotonta viestiä sitä eteenpäin.

Yleisesti voisi ajatella, että 20 henkilön kokoon saakka yritystä pystyy johtamaan ilman varsinaista johtamisosaamista. Tätä suuremmissa yrityksissä ymmärrys johtamisopeista ja organisaatiorakenteista on tärkeää, jotta vastuut saadaan jaettua järkevästi. Näin johtajuudessa kiteytyy taito delegoida, eli luoda “alijohtajia”.

{{cta('55f787f3-70da-4834-9bd9-b677269c40a5')}}