Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Heinää ja pilvinen taivas.

Haastattelua seurannut tieto harjoittelupaikasta nosti odotukset korkealle, mutta kolme kuukautta Evlissä onnistui ylittämään ne! Heti ensimmäisinä viikkoina huomioni kiinnitti Evlin avoin ja asiantunteva ilmapiiri. Evliläiset ympäri taloa tulivat esittäytymään uudelle kasvolle niin kahvikoneella, tapaamisissa kuin työpisteen ohi kulkiessa. Lisäksi kaikki olivat valmiita jakamaan omaa tietoaan ja ajatuksiaan, ottamaan aikaa keskustelulle sekä kiinnostuneita kuulemaan omasta taustastani.

"Sen lisäksi että minut toivotettiin tervetulleeksi Evliin, minut otettiin välittömästi osaksi harjoitteluni aikaisia tiimejä. Sain ottaa vastuuta ja pääsin mukaan näkemään mistä tiimien arki aidosti koostuu. Kesän 2021 aikana pääsin tutustumaan Evlin vaihtoehtorahastojen tiimiin, keskittyen erityisesti pääoma- ja kiinteistörahastoihin. Harjoittelu tarjosi erinomaisen mahdollisuuden kurkistaa pintaa syvemmälle siihen, millaista sijoitustoimintaa vaihtoehtorahastot tekevät ja millaista Evlissä on työskennellä. Harjoitteluni jakautui puoliksi Evli Growth Partners -pääomarahaston sekä Vuokratuotto-kiinteistörahaston kesken, ja kasvuyhtiöihin sekä kiinteistöihin sijoittavat rahastot tarjosivat toisiaan täydentävän kokemuksen.

Kasvuyhtiöihin sijoittavassa Evli Growth Partners -rahastossa pääsin syventämään ymmärrystäni pääomasijoittamisesta. Heti tiimiin tultuani osallistuin uusien sijoituskohteiden arviontiin, tapaamisiin kasvuyritysten kanssa sekä pääsin päivittämään näkemystämme portfolioyhtiöiden tämänhetkisestä markkina- ja kilpailutilanteesta.

Oli hienoa päästä seuraamaan ja oppimaan, kun tiimi analysoi kasvuyrityksiä, kuulla kokeneiden yrittäjien – nykyisten sijoittajien ajatuksia, sekä osallistumaan kasvuyritysten esittelyihin.Kiinteistösijoitusrahastossa työtehtäväni koostuivat muutamasta suuremmasta projektista, joissa sain itse ottaa pitkälti vastuuta. Vaikka itselleni kiinteistörahaston toiminta oli tuntemattomampaa, tiimissä oli helppoa päästä vauhtiin. Työtehtävieni kautta pääsin tutustumaan laajasti salkun kohteisiin ja mm. luomaan kaikille kohteille liiketoimintasuunnitelmat, joilla seurataan kohteiden kehitystä. Pääsin mukaan tiimin arkeen ja mm. osallistumaan neuvotteluihin sekä kohdekäynneille.

Erityisesti Evlissä arvostan sitä, kuinka minua kiinnostavat aiheet otettiin huomioon. Kumpikin tiimi kartoitti toiveitani ja pyrki aktiivisesti osallistamaan minua vastaaviin tehtäviin. Erityisesti toivoin osallistuvani omistajuuteen liittyvään arvonluontiin sekä vastuullisuuteen liittyvään työhön. Tiimit tarjosivat mahdollisuuksia tehdä töitä näiden aiheiden parissa: Growth Partners -tiimissä pääsin luomaan työkalua, jolla kartoitetaan yhtiöön liittyviä arvonluonnin tavoitteita, ja Vuokratuotto-tiimissä liiketoimintasuunnitelmien kautta pääsin oppimaan kiinteistöjen arvonluonnista.

Vastuullisuuteen liittyvään työhön pääsin osallistumaan kasvuyhtiöiden päästöraportoinnin kautta ja kokoamalla yhteen kiinteistörahastojen vastuullisuuteen liittyviä nykyisiä toimintamalleja, sekä toimialan parhaita käytäntöjä. Monipuoliset työtehtävät mahdollistivat sen, että pääsin tekemään yhteistyötä myös omien tiimieni ulkopuolelle ja sitä kautta saavuttamaan vielä laajemman kuvan Evlistä.

Harjoitteluni opetti erityisesti uusia ajattelumalleja sijoitusmahdollisuuksien analysointiin ja potentiaalin tunnistamiseen. Mitkä tekijät liiketoiminnassa voivat koitua aidosti ylitsepääsemättömiksi ongelmiksi ja pullonkauloiksi, mitkä ongelmat taas ovat korjattavissa? Kuinka muuntautumiskykyisiä kiinteistökohteet tai yritykset ovat tulevaisuuden varalle, ja kuinka tätä kykyä voidaan parantaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin olen saanut vastauksia kesän aikana.

Keskustelut tiimiläisten kanssa auttoivat ymmärtämään syvällisemmin sekä tiimien substanssia että ymmärrystäni sijoitusmarkkinasta laajemmin ja olen varma, että nämä opit tulevat auttamaan minua eteenpäin niin opintojen loppuvaiheessa kuin urallani!"

Maiju Aspegren, Evlin kesän 2021 Trainee-ohjelmaan osallistuja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua