Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Keväällä alkanut elpyminen jatkui kolmannen vuosineljänneksen loppuun saakka. Evlin rahastojen nettomerkinnät kasvoivat ja rahastopääoma nousi kesäkuun lopun tasosta. Evlin liiketulos parani, mikä oli seurausta liikevaihdon kasvusta ja kustannusten laskusta. 


TULOKSELLINEN KOLMAS VUOSINELJÄNNES

Tuloskehitys tammi-syyskuu 2020 

 • Liiketoiminnan tuotot olivat 51,6 miljoonaa euroa (1-9/2019: 53,1 euroa)
 • Liikevoitto oli 15,5 miljoonaa euroa (15,4 euroa)
 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos parani ja oli 15,6 miljoonaa euroa (12,3 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 1,2 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot laskivat alkuvuoden markkinaromahduksen seurauksena ja olivat 1,0 miljoonaa euroa (3,2 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni
 • Hallinnoidut varat olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti 13,6 miljardia euroa (13,6 euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,47 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,8 prosenttia (21,1 %)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 128 prosenttia (118 %).

Tuloskehitys heinä-syyskuu 2020

 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,7 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,18 euroa).

Näkymiä vuodelle 2020 tarkennettu

Arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa.

Aiemmin totesimme, että nykyisessä markkinatilanteessa arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen. Tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet heikkenisivät nykyisestä, arvioimme liikevoiton olevan positiivinen.


Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2020

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua