Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Liiketoiminta kolmannella vuosineljänneksellä kehittyi positiivisesti. Asiakasaktiivisuus oli alkuvuoden tapaan vireää, mikä heijastui rahastotuotteiden, täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden sekä yrityspalveluiden vahvana kysyntänä.


Kolmannen neljänneksen liikevoitto kasvoi lähes 20 prosenttia

 • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 12,3 miljoonaa euroa (1-9/2018: 13,5 milj. euroa)
 • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos lähes kaksinkertaistui ja oli 1,6 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa)
 • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 3,2 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos parani
 • Strategiamme mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat 814 miljoonaa euroa (noin 250 milj. euroa).
Tammi-syyskuu 2019
 • Liiketoiminnan tuotot olivat 53,1 miljoonaa euroa (51,0 euroa)
 • Liikevoitto oli 15,4 miljoonaa euroa (15,3 euroa)
 • Tarkastelujakson voitto oli 12,1 miljoonaa euroa (14,8 milj. euroa). Tilikauden voitto sisältää -0,1 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa) osakkuusyhtiön tulososuutta
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,59 euroa) ja oman pääoman tuotto 21,1 prosenttia (26,8 %)
 • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat syyskuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 13,6 miljardia euroa (12,3 euroa)
 • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 118 prosenttia (118 %).
Heinä-syyskuu 2019
 • Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,0 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa)
 • Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa)
 • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,20 euroa).

Näkymät vuodelle 2019 tarkennettu

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuus paranee.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2019 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta supistui vuoden 2018 aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti.

Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 liikevoiton säilyvän vertailukauden tasolla tai ylittävän sen.

Aiemmin totesimme, että kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-9/2019

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua