Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin liiketoiminta kehittyi vakaasti aina helmi-maaliskuun vaihteeseen saakka, minkä jälkeen Kiinassa alkunsa saaneen koronavirusepidemian muuttuminen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi sai pääomamarkkinat pois raiteiltaan ja heikensi nopeasti tuloksentekoamme.


OMAN TASEEN ARVONMUUTOSTEN MYÖTÄ ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOS HEIKKENI SELVÄSTI

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2020

  •  Liiketoiminnan tuotot olivat 14,2 miljoonaa euroa (1-3/2019: 16,8 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa)
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi ja oli 6,2 miljoonaa euroa (2,8 milj. euroa)
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 0,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa)
  • Oman taseen tuotot laskivat merkittävästi markkinaromahduksen seurauksena ja olivat -3,7 miljoonaa euroa (1,1 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos heikkeni
  • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 12,2 miljardia euroa (11,9 mrd. euroa)
  • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,13 euroa) ja oman pääoman tuotto 10,1 prosenttia (19,2 %)
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 118 prosenttia (110 %).
Näkymät vuodelle 2020

Nykyisessä markkinatilanteessa arvioimme vuoden 2020 liikevoiton olevan selvästi positiivinen. Tilanteessa, jossa markkinaolosuhteet heikkenisivät entisestään, arvioimme liikevoiton olevan positiivinen.

Haastavasta markkinaympäristöstä huolimatta näkemystä tukevat korkea toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin, sekä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti, joka on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Lisäksi yhtiö teki maaliskuun aikana joukon sopeuttamistoimenpiteitä kustannusrakenteen keventämiseksi. Osana toimenpiteitä hallitus ja johtoryhmä sekä osa henkilökunnasta muun muassa alensivat vapaaehtoisesti palkkoja ja palkkioita määräaikaisesti.


Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2020

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua