Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Viime vuoden lopun voimakkaan kurssilaskun jälkeen markkinaympäristö rauhoittui ja osakkeiden sekä yrityslainojen hinnat elpyivät.


Markkinoiden varovaisuus heijastui ensimmäisen neljänneksen tulokseen

  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 2,8 miljoonaa euroa (1-3/2018: 4,3 milj. euroa)
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos 0,5 miljoonaa euroa oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla (0,5 milj. euroa)
  • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,1 miljoonaa euroa (-0,1 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos parani
  • Strategiamme mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja ylittivät 400 miljoonaa euroa (noin 100 milj. euroa). 
Tammi-maaliskuu 2019
  • Liiketoiminnan tuotot olivat 16,8 miljoonaa euroa (17,0 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)
  • Tarkastelujakson voitto oli 3,5 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa)
  • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,13 euroa (0,24 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,2 prosenttia (34,1 %)
  • Hallinnoidut varat nousivat ja olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 11,9 miljardia euroa (11,4 mrd. euroa)
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 110 prosenttia (120 %).
Näkymät vuodelle 2019

Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuus paranee.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2019 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta supistui vuoden 2018 aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti.

Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2019

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua