Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evlin liiketoiminnan tuotot lähes kaksinkertaistuivat vertailukauteen verrattuna ja olivat 27,1 miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto kasvoi yli viisinkertaiseksi 11,8 miljoonaan euroon.


Erinomainen ensimmäinen neljännes

Tuloskehitys tammi-maaliskuu 2021 

  • Liiketoiminnan tuotot olivat 27,1 miljoonaa euroa (1-3/2020: 14,2 milj. euroa)
  • Liikevoitto oli 11,8 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa)
  • Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi ja oli 10,6 miljoonaa euroa (6,2 milj. euroa)
  • Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos kasvoi ja oli 1,1 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa)
  • Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 1,0 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos parani
  • Hallinnoidut varat olivat maaliskuun lopussa nettomääräisesti 15,0 miljardia euroa (12,2 mrd. euroa)
  • Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,34 euroa (0,07 euroa) ja oman pääoman tuotto 40,6 prosenttia (10,1 %)
  • Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 117 prosenttia (118 %).
Näkymät vuodelle 2021 tarkennettu

Kuluva vuosi on käynnistynyt liiketoiminnallisesti hyvin vahvan asiakaskysynnän ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen tukemana.

Osake- ja korkomarkkinoiden yleiseen kehitykseen liittyy kuitenkin aina riskejä. Mahdollinen kurssien lasku tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat saavuttivat uuden ennätystason kuluvan vuosineljänneksen lopulla, ja tuotevalikoima on laajentunut etenkin vaihtoehtoisiin sijoitustuotteisiin, mitkä lieventävät mahdollisen markkinakäänteen negatiivista tulosvaikutusta.

Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti, ja sen näkymät vuodelle 2021 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta on rajallinen, mutta siitä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen äkillisissä markkinaliikkeissä. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia.

Yllä olevat seikat huomioiden yhtiö tarkentaa näkymiään. Nykyisen suotuisan markkinaympäristön säilyessä arvioimme vuoden 2021 liikevoiton ylittävän vertailukauden tason.

Aiemmin arvioimme vuoden 2021 liikevoiton olevan selvästi positiivinen.

Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2021

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua