Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Kompassi

Markkinoiden alkuvuosi on ollut yksi vahvimmista nais- ja miesmuistiin. Vastaavanlainen nousu nähtiin viimeksi vuonna 2009. Suurin ero nykypäivään oli tuolloin kuitenkin se, että maailmantalous toipui yhdestä historian pahimmista finanssikriiseistä ja osakemarkkinat olivat edellisvuonna notkahtaneet yli 40 prosenttia. 

Taantumahuolet tyrehtyivät

Viime vuoden vaihteessa huoli maailmantalouden tilasta oli vielä syvä. Maailmankauppa oli notkahtanut Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppataistelun jäljiltä, Euroopan talouskasvu oli taas kuralla ja Kiinan talouskin näytti yskivän huolestuttavasti. Globaalia taantumaa alettiin pelätä toden teolla. Markkinoilla taantumaa hinnoiteltiin yhä alenevilla hinnoilla koko loppuvuoden 2018.

Taantumaa ei tullut, ja markkinat hinnoittelivat vuoden alussa pois tätä taantumariskiä. Uuteen vuoteen lähdettäessä näytti myös siltä, että sijoittajat eri puolilla maailmaa olivat pudottaneet riskejä salkuissaan ja positiointi oli hyvin defensiivistä.

Miten tästä eteenpäin?

Nyt ollaan toukokuun alussa ja globaalit osakkeet ovat tuottaneet yli 18 prosenttia vuoden alusta lähtien. Sijoittajat miettivät, voiko markkinoiden vahva trendi jatkua vielä kesän yli ja loppuvuoden? Meidän mielestämme voi. Tässä muutamia syitä. 

Ensinnäkin maailmantaloudessa näkyy tällä hetkellä merkkejä orastavasta elpymisestä ja indikaatioita paremmasta kasvusta saadaan niin Yhdysvalloista, Kiinasta kuin osasta Aasiaa. Tämä tukee näkemystämme globaalin taloussyklin paranemisesta. Positiivisena yllätyksenä voidaan pitää myös sitä, että keskuspankit Yhdysvaltain Fedin johdolla käänsivät kelkkansa vuoden alussa ja ovat nyt rahapoliittisesti ennemminkin tukemassa talouksia.

Toiseksi, koko viime vuotta leimanneet poliittiset riskit ovat hieman laantuneet. Yhdysvaltojen ja Kiinan välisessä kauppakiistassa saavutetaan todennäköisesti ratkaisu alkukesään mennessä, mikä parantaisi yrityssektorin luottamusta entisestään ja antaisi lisäpotkua kasvulle. Italia ja Brexit ovat edelleen riskejä, mutta pienempiä kuin viime vuonna. Kehittyvillä markkinoilla Argentiina ja Turkki voivat uudelleen aiheuttaa päänsärkyä, mutta kehittyvien maiden talousfundamentit ovat paremmassa kunnossa kuin viime vuonna.

Viimeisenä tekijänä vaikuttaa se tosiasia, että maailmanlaajuisesti tarkasteltuna sijoittajat eivät ole lisänneet salkkuihinsa tänä vuonna osakeriskiä. Tämä on hyvin erikoista siinä valossa, että markkinat ovat elpyneet vahvasti. Markkinoiden sentimentti on laajemmin katsottuna neutraali. Mikään markkina ei myöskään vaikuta ylikalliilta. Näistä seikoista voi tehdä johtopäätöksen, että sijoittajien suurin huolenaihe on ennemminkin se, että markkinat jatkavat nousuaan.

valkovuokkoniitty

Positiivisin odotuksin kohti kesää

Viimeinen 6-12 kuukauden jakso on ollut muistutus siitä, että ajoittaminen voi olla hankalaa. Itse pudotimme hieman osakepainoa helmikuussa, sillä mielestämme markkinat olivat tällöin nousseet liikaa lyhyessä ajassa. Totesimme tämän päätöksen ennenaikaiseksi ja nostimme huhtikuun alussa osakkeet taas neutraaliin. Huomasimme, että markkinat hyvin todennäköisesti jatkavat nousuaan.

Omaisuusluokkien sisällä olemme kuitenkin ylipainossa riskillisimmissä sijoituksissa. Suosimme korkosijoituksissa high yield-yrityslainoja, sillä uskomme niiden tuottavan hyvin myös loppuvuonna. Osakkeiden sisällä suosimme erityisesti kehittyviä markkinoita halvan hinnoittelun ja parempien kasvunäkymien johdosta.

Vaikka monet markkinat, kuten globaaliosakkeet tai high yield -yrityslainat, ovat jo ylittäneet viime vuoden huipputason, odotamme suotuisan markkinaympäristön jatkuvan. Edellä mainittuihin tekijöihin viitaten, emme usko tunnetun markkinafraasin, ”Sell in May and Go Away”, toteutumiseen tänä vuonna – toisin sanoen siihen, että tulossa olisi tyypillinen yli kesän kestävä heikko markkinajakso. Riskejä toki löytyy, mutta vähemmän kuin viime vuonna. Toisaalta markkinat tarvitsevat aina pientä huolenaihetta, jotta pystyisivät kiipeämään korkeammalle. Tämä kiipeäminen voi kestää niin kauan kun riskit eivät kasva liian suureksi.

Peter Lindahl, Varainhoidon allokaatiotiimin puheenjohtaja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua