Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Beautiful20sunset20rays20of20sun20with20clean20nordic20nature2c20pine20tree20on20rocks20in20 North20 Europe2c20 Baltic20sea2c20gulf20of20 Finland Adobe Stock 434352175 2008x1129 SOME Tiny

 

Evli Alexander Incentives Oy:n kyselyn mukaan vastuullisuusmittareiden (ESG-KPI) käyttö on yleistä lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmissä (STI), mutta harvinaisempaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä (LTI). ESG-kriteerien käyttöönotto on kuitenkin usean yhtiön valmistelulistalla ja muutokset käytännöissä voivat tapahtua nopeasti.

 

Nasdaq Helsingin suuryrityksissä vastuullisuuskriteerien käyttö LTI-järjestelmissä on kuitenkin lisääntynyt ja tänä vuonna jo noin 40 prosenttia yrityksistä käyttää jotain ESG-kriteeriä, kun viime vuonna vastaava luku oli noin 25 prosenttia.

Vaikka ESG-mittareita käytetään enemmän STI- kuin LTI-järjestelmissä niin huomionarvoista on, että pitkäjänteisissä järjestelmissä ESG-kriteerin osuus koko järjestelmän mittareista on painoarvoltaan suurempi kuin vuositulospalkkioissa.

Useat kyselyyn osallistuneet yritykset seuraavat tälläkin hetkellä joitain vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, mutta näitä ei ole toistaiseksi kytketty palkitsemiseen. Osa vastaajista kokee, että vastuullisuuden mittaaminen ja mittarien johtaminen strategiasta on haastavaa ja siksi ESG-mittareita ei ole vielä otettu palkitsemisen kriteeriksi.

Vastuullisuusmittarien käyttöönottoa suunniteltaessa on tärkeää tunnistaa kullekin yritykselle sopivat mittarit, joihin palkitsemisjärjestelmän piirissä olevat voivat vaikuttaa.

Kokemuksiemme perusteella onnistunut vastuullisuusmittari on objektiivisesti mitattava, vertailtava, riittävän kattava ja läpinäkyvä. Mittareita pitää pystyä auditoimaan sekä vertaamaan muihin yhtiöihin ja toimialaan puolueettomasti. Mittarit tulisi kytkeä strategiaan ja ne on hyvä määritellä niin, että niitä voidaan vertailla käyttämällä esimerkiksi kolmannen osapuolen validoimia menetelmiä.


How to drive ESG through remuneration

 

Vuositulospalkkiojärjestelmissä yhteiskuntavastuumittari on yhä yleisin, mutta viime vuosina myös ympäristömittarien käyttö on lisääntynyt. Tyypillisiä yhteiskuntavastuun mittareita ovat mm. henkilöstö- tai asiakastyytyväisyys sekä monimuotoisuus ja osallisuus.

Pitkäjänteisissä järjestelmissä ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvät kriteerit ovat yleisimmin käytössä ja tyypillisiä mittareita ovat mm. CO2-päästöjen vähentäminen, hiilineutraalisuus ja työturvallisuus.

Vastuullisuus on myös sitä, että yritys tukee koko henkilöstön taloudellista tulevaisuuteen varautumista. Suuryrityksistä yli 40 prosentilla on käytössä henkilöstörahasto ja henkilöstölle suunnataan osakesäästöohjelmia, jotka toimivat joustavasti lakisääteisen eläkejärjestelmän lisänä. Henkilöstörahasto koetaan myös eläkejärjestelmää täydentäviä lisäeläkejärjestelmiä joustavampana vaihtoehtona.

Omistajien lisäksi yhä useampi institutionaalinen sijoittaja tarkastelee yritysten ESG-tietoja systemaattisesti ja sijoituspäätökseen vaikuttaa mm. ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien raportointi. Myös valtakirjaneuvonantajat eli ns. proxy advisorit kiinnittävät yhä enemmän huomiota ESG-tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

 

Lisätietoja:

Susanne Tukia-Soikkeli, Project Manager, Evli Alexander Incentives Oy, p. +358 50 536 4780, susanne.tukia@eai.fi

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua