Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

People walking on street with shadows reflected on the street Unsplash20281292028129

Voimakkaasti suosiotaan kasvattanut infrastruktuuri on yksi keskeisimpiä vaihtoehtorahastoluokkia, ja nykyinen maailmantilanne tekee siitä entistä ajankohtaisemman. Etenkin energiainfrastruktuurissa Ukrainan sodalla on merkittävät jälkivaikutukset.


Evlin infrastruktuurisijoituksista vastaava salkunhoitaja Richard Wanamo arvioi, että lähivuodet ovat hyviä hetkiä tehdä sijoituksia kiinnostaviin infrayhtiöihin. Investointitarpeet infrastruktuuriin ovat tulevilla vuosikymmenillä mittavat – arviolta noin 3 700 miljardia dollaria vuodessa globaalisti. Investointien toteutumiseksi tarvitaan runsaasti yksityistä pääomaa julkisten investointien rinnalle.

Infrastruktuuri on yhteiskunnalle elintärkeää reaaliomaisuutta

Infrastruktuurisijoittamista puoltaa moni seikka. Ei vähiten se, että infrastruktuuri on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä omaisuutta. Se on monipuolinen valikoima kohteita silloista ja voimalaitoksista sairaaloihin ja valokuituverkkoihin. Defensiivisenä omaisuusluokkana infrastruktuuri toimii hyvin läpi taloussyklien, eikä se korreloi muiden omaisuusluokkien kanssa, mikä tekee siitä tehokkaan hajauttajan sijoitussalkkuun”, Richard Wanamo toteaa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana listaamaton infrastruktuuri onkin noussut yhdeksi keskeisimmistä vaihtoehtoisista omaisuusluokista pääomasijoitusten, epälikvidien lainojen ja kiinteistöjen rinnalle. Listaamattomien infrastruktuurirahastojen maailmanlaajuisesti hallinnoimat varat ovat jo yli nelinkertaiset vuoteen 2011 vuoteen verrattuna, eli noin biljoonaa dollaria. Kasvun taustalla ovat sekä institutionaalisten sijoittajien että yksityisten varallisuudenhoitajien lisääntyneet allokaatiot.

Toki on hyvä muistaa, että infrastruktuuriin sijoittaminen on pitkäaikainen investointi, johon liittyy omat riskinsä. Omaisuusluokkana sen olennaisimmat riskit liittyvät sijoitustoiminnan onnistumiseen ja yleiseen talouskehitykseen”, Wanamo muistuttaa.

Panostukset uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen kiihtyvät

Kiinnostusta infrasijoituksiin lisää USA:n presidentti Joe Bidenin infrastruktuuripaketti, joka sisältää merkittäviä kannustimia esimerkiksi uusiutuvan energian ja hiilidioksidin talteenoton tukemiseksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan puolestaan muuttaa pysyvästi energiainfrastruktuuria, kun EU ja sen jäsenmaat pyrkivät energian suhteen omavaraisiksi. Samalla tämä kiihdyttää siirtymää kohti uusiutuvia energiamuotoja.

Maailmantilanteen lisäksi muutkin megatrendit, kuten väestönkasvu ja kaupungistuminen, johtavat kaikilla infrastruktuurin sektoreilla isoihin investointitarpeisiin. Se, kuinka houkutteleva mikäkin sektori on, vaihtelee paljon. Uusiutuvan energian projektit ovat ymmärrettävästi houkuttelevia, mutta esimerkiksi Kiinassa poliittinen riski on selvästi kasvanut”, Wanamo kuvailee.

Sijoitusten etuna vakaa ja ennustettava tuotto läpi syklien

Infrastruktuuriomaisuuden säännelty luonne, suojattu kilpailuasema omassa toimintaympäristössään sekä niihin liittyvä vahva kassakonversio varmistavat, että tuotot ovat vakaat ja ennustettavissa.

Tästä hyvä esimerkki on moottoritie, joka toteutetaan niin sanottuna Public Private Partnership -hankkeena. Yksityinen rahoittaja solmii vuosikymmeniä kestävän sopimuksen julkisen vastapuolen kanssa, joka maksaa säännöllisesti kohteen käytöstä riippumatta siitä, kuinka paljon sitä todellisuudessa käytetään. Maksutulo on sidottu hintaindeksiin, eikä myöskään ole riskiä, että viereen rakennetaan toinen moottoritie. Oli taloudellinen tilanne mikä tahansa, tietä tarvitaan ja käytetään”, Wanamo kertoo.

 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta. 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua