Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Naiset kävelevät laiturilla, jonka edessä on merinäköala.

Tuottojen ja vastuullisuuden tasapainottelu sekä sijoittajien mahdollisuudet vaikuttaa yritysten toimintatapoihin nousivat tapetille, kun Nuoret Osakesäästäjät vieraili Evlissä.

Huhtikuisena iltapäivänä Evlissä kupli utelias ja innokas energia, kun Nuoret Osakesäästäjät saapui maan kolmanneksi suurimman rahastoyhtiön vieraaksi. Lähes kolmekymmentä nuorta sijoittajaa tuli kuulemaan lisää Evlistä ja keskustelemaan vastuullisesta varainhoidosta.

Nuoret Osakesäästäjät on alle 30-vuotiaiden sijoittajien ja sijoittamisesta kiinnostuneiden verkosto, joka toimii Suomen Osakesäästäjien alla. Jäsenistössä oli toivottu vierailua Evliin jo pitkään, kertoo Nuorten Osakesäästäjien valiokunnan puheenjohtaja Maria Nurminen.

Evli tunnetaan vastuullisena varainhoitajana. Nuoret sijoittajat haluavat tietenkin vaurastua mutta tuottaa samalla hyvää omalla pääomallaan. Etenkin ympäristöarvot ovat monille nuorille tärkeitä.

Vastuullisuus näkyy päivittäisessä sijoitustoiminnassa

Evlissä vastuullisuutta tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. ESG:n eri osa-alueet eli luontoon, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät ovat osa kaikkia sijoituspäätöksiä.

Evlin kuusihenkistä vastuullisen sijoittamisen tiimiä tapahtumassa edustaneet Emma Kontsas ja Jenni Moilanen avasivat vieraille Evlin vastuullisen sijoittamisen tavoitteita ja prosessia.

On tärkeää, että vaurautta kasvatetaan vastuullisesti ja että vastuullisuus näkyy myös päivittäisessä sijoitustoiminnassa”, Moilanen tiivisti.

Vastuulliset sijoituspäätökset tarvitsevat tuekseen huolellista perehtymistä ja paljon laadukasta dataa, muistutti Kontsas. Siinä missä listattujen yhtiöiden vastuullisuudesta on saatavilla yhä enemmän vertailukelpoista dataa, listaamattomien yhtiöiden ja vaihtoehtoisten omaisuusluokkien vastuullisuuden selvittäminen vaatii paljon työtä ja osaamista.

Salkunhoitajat keskittyvät yhtiölle ja toimialalle olennaisiin asioihin ja yhtiökuvan muodostamiseen, ja vastuullisen sijoittamisen tiimi ja oma ESG-tietokantamme tukevat salkunhoitoa sijoitusprosessin aikana”, Kontsas havainnollisti.

Aktiivinen omistajuus ja osakkeenomistajien mahdollisuus vaikuttaa yrityksiin herättivät nuorissa sijoittajissa paljon kiinnostusta. Yleisössä pohdittiin, millaisilla keinoilla sijoittajat voivat vaikuttaa yritysten vastuullisuuteen eri foorumeilla.

Evlissä tehdään oman vaikuttamistyön lisäksi paljon yhteistyötä muiden varainhoitajien kanssa. Yhteisvaikuttamisessa on voimaa, ja pelkästään vuonna 2023 Evlin tukemat sijoittaja-aloitteet kohdistivat vaikuttamistoimenpiteitä yli 3 000 yritykseen.

Vaikka ilmastonmuutos onkin ollut vastuullisen sijoittamisen keskiössä viime vuodet, sen rinnalle ovat nousemassa entistä vahvemmin esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja lapsen oikeudet. Kontsaan mukaan Evlissä vastuullisuuden painopistealueiden valinnassa kuunnellaan asiakkaita tarkalla korvalla.

Vastuullisuusteemoja ei edistetä vain ESG-tiimissä, vaan tärkeitä teemoja nousee esille etenkin asiakaskeskusteluissa.

Nopeasti päästötön salkku vai tuntuvia reaalimaailman muutoksia?

Salkunhoitaja Anna-Liisa Rissanen kertoi osallistujille, miten vastuullisuus näkyy täyden valtakirjan varainhoidossa.

Rissasen mukaan salkunhoitajan täytyy tänä päivänä tietää paljon vastuullisuudesta sekä ylätasolla että toimiala- ja yrityskohtaisesti. Lainsäädännön, raportointivaatimusten ja toimintaympäristön muutoksissa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uutisten seuraamista, kouluttautumista ja myös uteliaisuutta.

Meillä salkunhoitajat seuraavat markkinaa aina myös ESG-näkökulmasta. Vastuullisuus on riskienhallinnallinen tekijä mutta myös kasvun mahdollistaja. Pyrimme aina löytämään hyviä mahdollisuuksia ja instrumentteja.

Nuoria osakesäästäjiä kiinnosti etenkin sijoituspäätösten tekeminen tuottoa ja vastuullisuutta tasapainottaen. Rissanen muistutti, että varainhoito on pitkäjänteistä työtä ja sijoitushorisontti tyypillisesti pitkä, vaikka lyhyellä aikavälillä markkina voi heilua. Taustalla ovat aina asiakkaan sijoitusstrategia ja vastuullisuusperiaatteet.

Evli tarjoaa instituutioasiakkailleen myös ilmastostrategiaa, jonka tavoitteena on vähentää sijoitussalkun kasvihuonekaasupäästöjä ja ohjata sijoituksia ilmastoratkaisuihin. Hiilineutraaliuden tavoittelu sijoitussalkussa herätti yleisössä paljon mielenkiintoa mutta myös kysymyksiä. Miten sijoittajan pitäisi suhtautua esimerkiksi suuriin pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on vielä nyt suuri hiilijalanjälki mutta kunnianhimoiset tavoitteet vihreää siirtymää varten?

Rissanen painotti, että sijoituspäätöksiä tehdessä on tärkeää tarkastella tämän hetken päästöjen lisäksi yrityksen konkreettisia suunnitelmia päästöjen vähentämiseksi ja yhtiön kilpailuetua siirtymässä ja sen jälkeen. Aktiivisella omistajuudella voidaan myös saada aikaan merkittävämpiä tuloksia kuin vain myymällä salkusta kaikki paljon päästöjä tuottavat kohteet.

Halutaanko, että salkku on nopeasti päästötön vai halutaanko edistää reaalimaailman muutosta?” Rissanen kannusti yleisöä pohtimaan.

Parempaa huomista tekemässä

Keskustelu jatkui vilkkaana myös virallisen osuuden jälkeen, ja Evlin asiantuntijat saivat vastata monenlaisiin kysymyksiin vastuullisesta varainhoidosta. Osallistujat kiittelivät avoimuutta, jolla Evlin prosesseista ja ilmastotavoitteista kerrottiin.

Nuorten Osakesäästäjien jäsen Aleksi Rönnblad uskoo, että vastuullisuuden merkitys tulee entisestään kasvamaan sijoittamisessa. Energia-alalla työskentelevä Rönnblad seuraa omissa sijoituksissaan etenkin yritysten ilmastotavoitteita ja kasvihuonekaasupäästöjen alentamista.

Tutkin aina yritykset, joihin sijoitan: luen läpi millaisia tulevaisuuden visioita ja missioita on tuotu esille ja miten yrityksissä tehdään parempaa huomista.

Keskusteluissa Evlin asiantuntijoiden kanssa Rönnblad nosti esille vastuullisuuden ja tuottojen tasapainottamisen. Hänen oman salkkunsa käteispaino sallii hyviin mahdollisuuksiin tarttumisen, mutta hän muistuttaa, että sijoittamisessa on tärkeää tarkastella kokonaisuutta, ei pelkästään juosta lyhyen aikavälin mahdollisuuksien perässä.

Evliläiset olivat vaikuttuneita nuorten sijoittajien osaamisesta ja hyvistä kysymyksistä.

Meiltä kysyttiin todella asiantuntevia kysymyksiä. On hienoa, että vastuullinen sijoittaminen kiinnostaa näin syvällisesti”, tiivisti Kontsas.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua