Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Www evli comhubfs Evli com Images Background20images Little boy with ipad sitting by a table Unsplash 16 9 Tiny

Lapsen oikeudet ovat jokaisen yrityksen ja sijoittajan asia, ja niiden toteuttaminen on paljon muutakin kuin lapsityövoiman kitkemistä, muistuttaa Suomen UNICEFin Outi Kauppinen. 

Maailmassa on yli 2,3 miljardia alle 18-vuotiasta, mutta määrästään huolimatta he unohtuvat usein yritys- ja sijoitustoiminnassa.

Lapset ovat kaikkien yritysten sidosryhmä”, painottaa Suomen UNICEFin erityisasiantuntija Outi Kauppinen.

Koska lasten fyysinen, henkinen ja emotionaalinen kehitys on vielä kesken ja he ovat riippuvaisia aikuisista, lapset tarvitsevat erityistä huomiota ja huolenpitoa. Tästä syystä heitä koskevat universaalien ihmisoikeuksien lisäksi myös erilliset lapsen oikeudet. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus elämään ja kehittymiseen ja myös lasten näkemyksiä on kuultava.

Lapset tarvitsevat erityistä suojelua, mikä on tärkeä ymmärtää liiketoiminnan vaikutusten kannalta. Sijoittajilla voikin olla avainrooli lapsen oikeuksien edistämisessä”, Kauppinen kannustaa.

Lapsen oikeuksia voi edistää myös parantamalla aikuisten työoloja

Yritysten toiminta koskettaa lapsia monella tapaa, mutta Kauppisen mukaan monessa yrityksessä lapsen oikeuksia tarkastellaan edelleen varsin suppeasti.

UNICEF jaottelee yritysten vaikutukset lapsiin kolmeen eri kategoriaan. Niistä ensimmäinen on työ. Lapsityövoiman käytön estäminen on yritysten yleisimpiä tapoja huolehtia lasten oikeuksien toteutumisesta. Monella yrityksellä on lapsityövoimaan liittyvä linjaus, mutta Kauppinen toivoo, että yhä useampi yhtiö tekisi myös toimintasuunnitelman sille, millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään, jos lapsityövoiman käyttöä havaitaan toimitusketjussa.

Lasten hyvinvointia voidaan kohentaa myös edistämällä aikuisten parempaa työelämää. Esimerkiksi elämiseen riittävä palkka koko toimitusketjussa tai mahdollisuus lastenhoitoon ja perhevapaiden pitämiseen ovat tärkeitä keinoja lasten hyvinvoinnin takaamiseksi, myös meillä Suomessa.

Vaikka meillä on Suomessa kattava lainsäädäntö, yrityksilläkin on tässä vastuuta. Yrityksissä voidaan esimerkiksi rakentaa perheystävällistä kulttuuria, joka tukee molempien vanhempien vanhempainvapaita. Jos mennään vain regulaation mukaan, muutosprosessi on hirveän hidas”, Kauppinen pohtii.

Toinen ja hyvin konkreettinen tapa, jolla yritykset vaikuttavat lapsiin, koskee niiden tarjoamia tuotteita ja palveluita. Näiden tulee lähtökohtaisesti olla turvallisia lapsille. Myös yritysten markkinoinnissa tulee ottaa huomioon vaikutukset lapsiin ja heidän tekemiinsä kulutusvalintoihin.

Kolmas tapa, jolla yritykset vaikuttavat lapsiin, koskee laajemmin yhteisöä ja ympäristöä. Lapset kärsivät usein aikuisia enemmän esimerkiksi ympäristön saastumisesta, konflikteista ja kriiseistä. Yhteisöön ja ympäristöön liittyvien lapsen oikeuksien toteutuminen kulkeekin yrityksissä usein käsi kädessä muiden ESG-toimenpiteiden kanssa.

Kauppinen toivoo, että lapsen oikeudet olisivat yrityksissä entistä vahvemmin ja monipuolisemmin esillä, sillä lasten hyvinvoinnin edistämisellä on positiivisia vaikutuksia laajemmin koko yhteiskuntaan.

Lasten oikeudet tarjoavat linssin tarkastella vastuullisuutta uudella tavalla, joka voi parhaimmillaan vähentää riskejä, tuoda liiketoimintahyötyjä sekä houkutella osaavaa työvoimaa ja sijoittajia.

Työkaluja lapsen oikeuksien toteuttamiseen sijoituksissa

Lapsen oikeuksien huomioimisesta on tulossa entistä tärkeämpi teema sijoitustoiminnassa. UNICEFilla on käynnissä useita hankkeita, jotka tarjoavat sijoittajille tietoa ja keinoja lasten huomioimiseen paremmin sijoituksia tehdessä.

Evli ja Suomen UNICEF tekevät tiiviisti yhdessä työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Vuodesta 2022 lähtien Evli on osallistunut Suomen UNICEFin tutkimushankkeeseen, jossa kartoitetaan yritysten ja sijoittajien suhtautumista ja konkreettisia toimenpiteitä lapsen oikeuksien edistämiseksi. Osa Suomen UNICEFin tutkimushanketta on suomalaisille pörssiyrityksille tehty benchmark-tutkimus.

Evli on myös käynnistänyt oman tutkimustyön, jonka tavoitteena on ymmärtää tarkemmin, miten suomalaiset yritykset ottavat lapsen oikeudet huomioon ja kuinka tämä tulisi huomioida sijoittaessa.

Tarkoituksemme on myös syventää vastuullisen sijoittamisen toimintatapojamme sisältämään paremmin lapsen oikeudet”, kertoo Evlin vastuullisen sijoittamisen seniorianalyytikko Elina Niiranen.

Evlin tutkimuksessa käsitellään lapsen oikeuksia laajasta näkökulmasta ja nostetaan esille eri toimialojen ja yhtiöiden riskejä. Esimerkiksi suomalaisen metsäyhtiön tapauksessa riskejä voisivat olla lapsityövoiman käyttö, työntekijöiden mahdollisuudet pitää perhevapaita, tuoteturvallisuus sekä yrityksen vaikutukset ilmastonmuutokseen, veden laatuun sekä maa-alueiden käyttöön.

Sijoittajilla on merkittävä mahdollisuus vaikuttaa lapsen oikeuksien parempaan huomioimiseen nostamalla asiaa selkeämmin esille analyysi- ja vaikuttamistyössä”, Niiranen sanoo.

Lisäksi Evli on ollut maailman varainhoitajien etujoukoissa kommentoimassa Child-Lens Investing Framework -dokumenttia sekä jo aiemmin Tool for Investors on Integrating Children’s Rights Into ESG Assessment -raporttia.

Suomen UNICEFin benchmark-tutkimuksen tulokset tullaan julkaisemaan Suomen UNICEFin 15.2.2024 järjestämässä tilaisuudessa. Tutkimuksessa Suomen UNICEF selvitti, miten lapsen oikeudet toteutuvat 50 suuressa suomalaisessa pörssiyrityksessä, missä asioissa yritykset suoriutuvat hyvin ja missä on parannettavaa. Evli toimi benchmark-tutkimuksessa asiantuntijana.

Tilaisuudessa Evli tulee myös kertomaan tarkemmin tekemästään tutkimustyöstä. Osana tutkimustyötä Evli on rakentanut sektorikohtaista, lapsen oikeuksien laajempaa analyysia ensisijaisesti suomalaisten yhtiöiden näkökulmasta. Vuonna 2023 sektorianalyysia kehitettiin kahdelle sektorille, muiden sektoreiden osalta työtä jatketaan vuonna 2024. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus myös julkaista laajemmin vuoden 2024 aikana.

Sijoittajilla on valtavasti vastuuta ja mahdollisuuksia tämän teeman ympärillä”, Kauppinen kannustaa.

 

Tutustu lisää:

Katso Vastuullinen sijoittaminen valokeilassa -videosarjan jakso lapsen oikeuksien huomioimisesta!

Lue lisää: Lapsen oikeuksien toteutuminen on meidän kaikkien vastuulla – myös yritysten ja sijoittajien

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua