Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli-Rahastoyhtiö Oy:n (”Evli”) hallitus on päättänyt muuttaa Evlin hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjä. Sääntömuutokset astuvat voimaan 1.11.2022. Sääntömuutokset koskevat sekä sijoitusrahastojen yhteisiä sääntöjä että rahastokohtaisia sääntöjä.


Sääntömuutokset koskevat kaikkia Evlin hallinnoimia sijoitusrahastoja, pois lukien Evli USA Kasvu. Muutokset koskevat myös erikoissijoitusrahastoja Evli Vuokratuotto, Evli Q7 ja Evli Leveraged Loan.

Evlin rahastoja koskevat keskeiset sääntömuutokset ovat seuraavat:

  1. Sijoitus- ja erikoissijoitusrahaston sääntöihin on lisätty tieto, mikäli rahasto muiden ominaisuuksien ohella edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävän rahoituksen tiedonantovelvoiteasetuksen (2019/2088, SFDR-asetus) artikla 8 tarkoitetulla tavalla tai sen tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen artikla 9 tarkoitetulla tavalla.

  2. Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen säännöissä täsmennetään edellytyksiä merkintöjen ja lunastusten keskeyttämiselle.

  3. Sijoitus- ja erikoissijoitusrahastojen säännöissä täsmennetään johdannaisten sallittuja kohde-etuuksia.

  4. Sijoitusrahaston Evli Osakefaktori Maailma sääntöjen mukaista toimeksiantojen toteutuspäivää muutetaan. Toimeksiannot toteutetaan jatkossa toimeksiantopäivää seuraavalle pankkipäivälle vahvistettavaan rahasto-osuuden arvoon.

  5. Sijoitusrahasto Evli Pohjoismaat Yrityslainan sääntöjä muutetaan johdannaisten ja valuuttariskin suojaamisen osalta vastaamaan muiden Evlin hallinnoimien korkorahastojen sääntöjä.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi säännöissä on tehty pieniä teknisluontoisia muutoksia, kuten sanamuotojen muutoksia.

Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen sääntömuutokset 25.3.2022. Muutetut rahastojen säännöt tulevat voimaan 1.11.2022 ja koskevat kaikkia osuudenomistajia. Mikäli osuudenomistaja ei hyväksy sääntömuutoksia, rahasto-osuudet voi lunastaa tai vaihtaa toiseen Evlin sijoitusrahastoon.

Evlin rahastojen päivitetyt säännöt ovat saatavilla 30.9.2022 osoitteesta www.evli.com/rahastosaannot tai Sijoittajapalvelustamme. Rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavilla 1.11.2022 mennessä rahastokohtaisilta sivuilta osoitteesta www.evli.com/rahastot.

Sijoittajapalvelumme vastaa mielellään kysymyksiinne muutetuista säännöistä ja rahastosijoittamisesta puhelimitse (09) 4766 9701 ja sähköpostitse info@evli.com arkipäivisin kello 9.30-16.30 (Suomen aikaa, CET+1).


EVLI-RAHASTOYHTIÖ OY

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua