Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Tero Tuominen 2

Tänä päivänä voi olla todellinen haaste saada sijoitukselle kunnon tuottoa. Evlin vaihtoehtoiset rahastot parantavat sijoitussalkun riskikorjattua tuotto-odotusta.

– Matalan korkotason ympäristö pakottaa sijoittajat etsimään tuottoja perinteisten osake- ja korkomarkkinoiden ulkopuolelta, mikä kasvattaa vaihtoehtoisten sijoituskohteiden kysyntää – etenkin likviditeettipreemiota tarjoavissa omaisuusluokissa. Institutionaalisille sijoittajille ja varakkaille yksityishenkilöille on edelleen tarjolla houkuttelevia tuotonlähteitä, vakuuttaa Evli-Rahastoyhtiön toimitusjohtaja ja vaihtoehtoisista rahastoista vastaava Tero Tuominen.

Sijoituskohteina kiinteistöt ja listaamattomat yhtiöt

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima koostuu kiinteistö- ja pääomarahastoista. Kiinteistösijoittamisessa paikallistuntemus on avain onnistumiseen, joten Evlin kiinteistörahastojen kohdemarkkina on Suomi:

  • EAI Residential I kehittää ja rakennuttaa vuokra-asuntoja omistamilleen tonteille.
  • Evli Healthcare I rahaston kohteena ovat hoivakiinteistöt.
  • Evli Vuokratuotto sijoittaa laajasti hajauttaen korkeatasoisiin kaupallisiinkiinteistöihin.
Pääomarahastojen uusin tulokas on Evli Infrastructure Fund I, joka sijoittaa globaalisti infrastruktuurihankkeisiin. Muita Evlin pääomarahastoja ovat:
  • Evli Growth Partners Fund I, joka sijoittaa lupaavimpiin kasvuyhtiöihin Pohjoismaissa ja Euroopassa.
  • Evli Private Equity I ja II -rahastot, jotka sijoittavat globaalisti parhaimpien rahastomanagerien kanssa listaamattomiin yhtiöihin.

Korkeampi tuotto-odotus samalla riskillä

– Listaamattomista sijoituskohteista on tullut oleellinen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua, sillä niiden avulla voi kasvattaa salkun tuotto-odotusta ilman lisäriskiä. Tätä etua hyödyntää jo suurin osa instituutiosijoittajista ja yhä useampi myös varakkaassa yksityissijoittajakunnassa, sanoo Tuominen.

Sijoittajan täytyy kuitenkin kestää vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin liittyvää epälikvidiyttä, koska listaamattomilla omistuksilla ei voi käydä aktiivisesti päivittäin kauppaa. Sijoitushorisontin pitää olla tarpeeksi pitkä.

Omistamista, ei pelkkää sijoittamista

Listaamattomat sijoitukset ovat monessa mielessä vaativa ja työläs omaisuusluokka, ja kohteisiin voi olla vaikea päästä käsiksi. Yksittäiset sijoitukset ovat myös kooltaan suuria. Rahasto onkin monelle hyvä tapa päästä hyötymään näistä omaisuusluokista. 

– Listaamattomat kohteet ovat harvoin pelkkiä sijoituksia, ne ovat enemmänkin omistuksia. Yleensä Evli hankkii merkittävän omistusosuuden kohteesta tai omistaa kohteen kokonaan. Omistajana olemme aktiivisesti mukana kohteiden päivittäisessä hallinnoinnissa ja kehittämisessä. Tämä tekee sijoittamisesta myös hyvin mielenkiintoista, esimerkkinä vaikkapa Evli Growth Partners -rahaston sijoitus TIER Mobilityyn, yhteen Euroopan johtavista sähköpotkulautayhtiöistä, Tuominen kertoo.

Vaihtoehtoisia rahastoja hoitaa Evlissä 17-henkinen salkunhoitotiimi. Rahastojen yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus nousi vuoden 2019 lopussa 855 miljoonaan euroon. 

Kuka?

Tero_Tuominen

  • Toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö,  vastaa Evlin vaihtoehtorahastoista
  • KTM
  • Puoliso, kaksi lasta
  • Entinen nuorten sarjoissa SM-mitaleja voittanut kestävyysjuoksija lenkkeilee nykyäänkin jonkin verran. Muihin harrastuksiin kuuluu itsepuolustuslaji Krav Maga sekä kaikenlainen liikunta vaihtelevalla intensiteetillä.

– Ehkäpä kestävyysjuoksutaustasta nousee sellainen kovan työnteon kulttuuri, Tuominen pohtii.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua