Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Olli20 Kangasniemi 200x100

Sijoittajia kiinnostavat yhtiöt, joiden sijoitustarina (ns. equity story) on mielenkiintoinen ja uskottava. Sijoittajat arvioivat muiden muassa listautuvan yhtiön toimialaa, toimintaympäristöä, yhtiön kilpailuasemaa ja johtoa. Listautumista harkitsevan yhtiön on tärkeä ymmärtää, miten sijoittajat ajattelevat ja tekevät sijoituspäätöksensä. Sijoittaako vai ei?


Lähes poikkeuksetta listautumisen yhteydessä järjestetään osakeanti, jolloin equity storyn ydin koostuu listautuvan yhtiön strategiasta, jonka toteuttamiseen järjestelyllä kerätään varoja. Sijoittajien seulan läpäisevät muita helpommin yhtiöt, joiden markkinat kasvavat, joilla on selkeä strategia ja toimintasuunnitelma sekä todistettu tuloksentekokyky ja track record.

Erittäin tärkeitä komponentteja ovat liiketoimintamalli ja ansaintalogiikkaa - miten liiketoiminnalla luodaan yhtiölle tulosta ja omistajille arvoa. Sijoittajia kiinnostaa erityisesti yhtiöt, jotka ovat tavalla tai toisella luoneet pysyvän kilpailuedun suhteessa kilpailijoihin.

Evli on ollut mukana Pörssisäätiön koolle kutsumassa työryhmässä laatimassa Pörssilistautujan käsikirjaa, joka julkaistiin vuonna 2016. Käsikirjassa annetaan listautuvan yhtiön johdolle, omistajille ja hallitukselle työkaluja listautumiseen liittyen. Listautuvan yhtiön equity storyn hahmottamisessa voi käsikirjassa esitetty esimerkinomainen jaottelu olla hyödyllinen - sijoitustarinan rakentamista voi lähestyä esimerkiksi seuraavien elementtien kautta:

 • Toimintaympäristö ja markkina-ajurit
  • Mitkä trendit vaikuttavat toimialan kehitykseen?
  • Mikä on ollut toimialan historiallinen kasvu? Miten markkinan arvioidaan kehittyvän tulevaisuudessa?
  • Mihin osioihin toimiala jakautuu? Mitkä ovat näiden alamarkkinoiden ajurit, historiallinen kehitys ja toisaalta kasvunäkymät?
  • Mitkä ovat alalle tulon esteet?

 • Yhtiön kasvu- ja kehitysmahdollisuudet
  • Mikä on yhtiön strategia ja tavoitteet?
  • Miten yhtiö voi vahvistaa asemaansa? Onko yhtiön tavoitteena hakea kasvua nykyisten markkinoiden ulkopuolelta?

 • Yhtiön kilpailuasema
  • Ketkä ovat yhtiön kilpailijat?
  • Mikä on yhtiön markkinaosuus?

 • Yhtiön kilpailuedut
  • Mikä on yhtiön kilpailuetu suhteessa keskeisiin kilpailijoihin?
  • Miten yhtiön tuotteet ja/tai palvelut vastaavat asiakkaan tarpeeseen?
  • Miksi asiakkaat valitsevat yhtiön?
  • Miten yhtiön resurssit - aineettomat ja aineelliset - mahdollistavat yhtiön kehityksen tulevaisuudessa?
  • Mikä on yhtiön valmius vastata kilpailukentän muutokseen tulevaisuudessa (esim. innovaatiot, joustava liiketoimintamalli, resurssien saatavuus)?

 • Taloudellinen asema, historiallinen ja tuleva tuloskehitys
  • Mikä on yhtiön historiallinen kasvu ja kannattavuus, entä tulevaisuudennäkymät ja taloudelliset tavoitteet?
  • Mitkä ovat yhtiön johdon seuraamat toiminnan keskeiset tunnusluvut (ns. KPI:t, key performance indicators), miten tavoitteet on saavutettu?
  • Mikä on yhtiön kasvu ja kannattavuus suhteessa kilpailijoihin?
  • Mikä on yhtiön kassavirta ja taseasema?
  • Mikä on yhtiön osingonmaksukyky ja osingonmaksupolitiikka?

 • Muut vahvuudet ja sijoitustarinan elementit
  • Onko yhtiöllä muita erityisvahvuuksia, jotka tukevat sijoitustarinaa?
  • Listautumisjärjestelyn tarkoitus ja kerättävien varojen käyttö
  • Myynti vs. anti?
  • Yhtiölle kerättävien varojen käyttö vs. strategia ja liiketoiminnan tarpeet?

 {{cta('32f14217-3e5c-4693-ba16-0055a7e39cef')}}

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua