Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

White marble with beams of light heading down Unsplash 2000x1125 16 9 tiny

Evli Alexander Incentives logo
Eduskunnan 27.11.2020 hyväksymä lakiesitys henkilöstöantien verotusmuutoksesta poistaa epävarmuuden verotuksen osalta ja mahdollistaa koko henkilöstön osakesäästömekanismien toteutuksen nyt myös listaamattomissa yhtiöissä.

Osakesäästömekanismin avulla voidaan luoda verotehokas, aitoon osakeomistukseen perustuva kannustinkokonaisuus, joka skaalautuu automaattisesti yhtiön kasvun mukana. Lakimuutos tulee voimaan jo 1.1.2021.

Evli Alexander Incentives Oy (EAI) auttaa henkilöstöantien tai niiden pohjalta tehtyjen osakesäästömekanismien suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnoinnissa. Suunnittelemme mekanismin järkeväksi kokonaisuudeksi, joka on helppo ymmärtää ja johon on yksinkertaista osallistua sähköisen merkintä- ja maksuprosessin avulla. Incentive.Online™ -portaalimme kautta voidaan tietoturvallisesti informoida osakaskuntaa, vastata esille tuleviin kysymyksiin ja pitää osakeomistus- ja osakassopimusrekisterit aina ajantasaisina, helpottaen huomattavasti järjestelmän käytännön hallinnointitaakkaa digitaalisin välinein. 

Olemme Pohjoismaiden johtava osakekannustamisen asiantuntija ja järjestelmäsuunnittelija yli sadalla vuosittaisella asiakasprojektilla. Sen lisäksi hallinnoimme lähes sadan yhtiön kannustimia tarjoamalla Incentive.Online™ -portaalin kautta pääsyn noin 50.000 työntekijälle yli 100 maassa.

Tutustu palveluihimme

Lakimuutoksen taustaa

Hallitus antoi 20.5.2020 eduskunnalle lakiesityksen, joka tarjoaa huomattavan kannustimen henkilöstöantien käyttöön työntekijöiden osakeomistuksen kasvattamiseksi.

Listaamattoman yhtiön henkilöstölle suunnatun osakeannin yksi keskeisimmistä kysymyksistä on ollut osakkeen käyvän arvon määrittäminen. Käypää arvoa on jouduttu hakemaan pääomasijoittajan tai muiden tekemien referenssikauppojen hinnoista taikka osakkeen laskennallisesta tuotto- ja substanssiarvoon perustuvasta käyvästä arvosta.

Lue lisää voimaan astuvasta lakisääntelystä

Mikä muuttuu

Henkilöstöanneissa listaamattoman osakkeen arvostaminen verotuksessa perustuu jatkossa suoraan osakkeen matemaattiseen arvon eli oikaistuun nettovarallisuuteen. Lakimuutos siis sallii veroseuraamuksitta aiempaa olennaisesti alhaisemmat merkintähinnat ja vähentää arvostukseen ja siten verotukseen liittyvää epävarmuutta. Verotusarvon epävarmuuden poistuminen avaa käytännössä mahdollisuuden luoda osakesäästöohjelma myös listaamattomaan yhtiöön.

Tarjottavan osakkeen on oltava nimenomaisesti työnantajayhtiöstä, ei siis emoyhtiöstä, ja sen yhtiön tulee olla julkisesti listaamaton. Osaketta myöhemmin myytäessä saatu voitto on pääomatuloa. Uudistus koskee myös ulkomaisia yhtiöitä.

Kenelle lakimuutos tarjoaa mahdollisuuksia

Lakimuutos tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti listaamattomalle yhtiölle, joka

  • tahtoo vahvistaa henkilöstön kiinnostusta omistaja-arvon kasvattamiseksi
  • tunnistaa tarpeen voimistaa henkilöstön sitouttamista ja kiinnostusta yhtiön strategiaa kohtaan
  • kokee arvokkaaksi työntekijöiden, johdon ja omistajien intressien yhteneväisyyden korostamisen
  • pohtii osakkeen julkista listausta yhtenä vaihtoehtona tulevaisuudessa

Lisäksi pörssiyhtiöiden on mahdollista käyttää henkilöstöantia henkilöstön sitouttamiseen joissain tytäryhtiöissään, joiden työvoima on pääosin Suomessa verovelvollisia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi konsernin sisäiset start-up:t tai osakkuusyhtiöt.

Osakekannustimen onnistumiseen vaikuttavat seikat

Onnistunut osakekannustin vaatii tarkasti ja järkevästi määritellyn raamin, joka toimi erinäisissä tulevina vuosina eteen tulevissa tilanteissa. Mitä selkeämmin onnistutaan järjestelmän tavoitteiden, ehtojen ja toiminnan kommunikoinnissa henkilöstölle, sen suurempi joukko heistä myös innostuu järjestelmästä ja haluaa osallistua siihen.  

Järjestelmän maksimaalisen sitoutus- ja ohjaamisvaikutuksen saavuttamiseksi on lisäksi keskeistä viestiä säännöllisesti henkilöstöosakkaille omistusten arvon kehityksestä sekä muista osakkuuteen liittyvistä käytännön kysymyksistä kuten verotuksesta, raportoinnista yms.

Yhtiön tehtäviin kuuluu lukuisia käytännön tehtäviä ja prosesseja järjestelmän toteutukseen liittyen. Nämä seikat on tärkeä miettiä huolella, jotta järjestelmä pyörii tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa tilanteissa.

Osakekannustimen tehokkain toteutustapa

EAI:n palvelun ydin on pilvipohjainen Incentive.Online™ -portaali, joka toimii käyttöliittymänä niin kannustimien kohdehenkilöille kuin yhtiön kannustimien pyörittämisestä vastaaville henkilöille.

Portaali tarjoaa digitaalisen merkintä- ja maksuprosessin, sähköiset allekirjoitukset tarvittaviin asiakirjoihin, sekä aina ajan tasalla olevan ja turvallisen tietovaraston sekä yhtiölle että osallistujille. Lisäksi avustamme yhtiötä kaikissa osakekannustimien elinkaaren vaiheissa, sisältäen mm. viestintä, HelpDesk, raportointi ja verotusasiat.

EAI:n ulkoistustyökalut auttavat yhtiöitä minimoimaan käytännön hallinnointityön vaivan ja vapauttaa yhtiön omat asiantuntijaresurssit ydinliiketoiminnan toteuttamiseen. Selkeä järjestelmä ja tarkoin suunnitellut prosessit takaavat kannustimen onnistumisen pitkällä aikavälillä.

 

Lisätietoja:

Ilari Lintukangas, Partner, Evli Alexander Incentives Oy, p.+358 40 700 8402, ilari.lintukangas@eai.fi

Kristina Wichmann, Partner, Evli Alexander Incentives Oy, p. +358 50 560 5507, kristina.wichmann@eai.fi

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua