Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Blue20abstract20photo some20tiny

Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II (Evli RE Infra II) ja Helen Oy toteuttavat merkittävän vihreää siirtymää edistävän sähkövarastoinvestoinnin Nurmijärvelle. Varasto on yksi ensimmäisistä suuren mittaluokan sähkön varastointijärjestelmistä Suomessa. Investointi tukee yhteiskunnan vihreää siirtymää, tasapainottaa sähkön hinnan vaihteluita ja turvaa sähköjärjestelmän toimintavarmuutta. Varasto valmistuu vuoden 2025 alussa.

Sähkön varastoinnin tarve kasvaa vuosi vuodelta, sillä vihreä siirtymä edellyttää sähköjärjestelmältä yhä suurempaa joustokykyä. Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, jotta sähköverkko pysyy tasapainossa ja sähköjärjestelmä toimintakykyisenä. Sähkövarastot rakentavat sähköjärjestelmän joustavuutta sekä varastointikykyä ja tasaavat siten sähkön hinnan vaihteluita markkinaehtoisesti.

Evli-Rahastoyhtiön uusiutuvan energian rahasto Evli RE Infra II toimii hankkeen kehittäjänä ja jatkaa Helenin sijoituksen jälkeen hankkeessa kanssasijoittajana.

”Mielestämme reservimarkkinoille osallistuva sähkövarasto on houkutteleva vihreää siirtymää tukeva sijoitus uusiutuvan energian rahastollemme. Rahaston sijoitusstrategiaan kuuluvat uusiutuvan energian perinteisten kohteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman, lisäksi sijoitukset uusiutuvan energian lisäämistä tukevaan infrastruktuuriin. Sijoituksilla pystymme edistämään kestävää kehitystä ja positiivista muutosta, joilla mahdollistetaan pitkän aikavälin arvonluonti”, rahaston salkunhoitaja Antti Jaakonsaari sanoo.

Yksi Suomen suurimmista sähkövarastoista 

Nurmijärvelle rakennettava litiumioniakkuteknologiaan perustuva sähkövarasto koostuu suunnilleen 36 suuren merikontin kokoisesta moduulista, jotka liitetään kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n lähellä kulkevaan kantaverkkoon. Sähkövaraston teho on noin 40 MW ja energiakapasiteetti noin 80 MWh, mikä tekee siitä yhden Suomen suurimmista sähkövarastoista. Sähkövarastohankkeeseen on suunniteltu laajentamismahdollisuus, joka toteutuessaan kaksinkertaistaa varaston kapasiteetin. Sähkövarasto tasapainottaa Suomen sähköntuotantoa ja -kulutusta osallistumalla Fingridin reservimarkkinoille.

Hankkeessa yhdistyy kahden luotettavan suomalaisen toimijan ja kansainvälisen teknologiayhtiön ydinosaamiset. Helen tuo hankkeeseen energiajärjestelmän ymmärrystä ja osaamista, jota infrastruktuurisijoittamiseen keskittynyt Evli RE Infra II ja Evlin uusiutuvan energian hankekehityksen asiantuntemus täydentävät. Siemens on kehittänyt hanketta alusta asti Evlin kanssa ja jatkaa hankkeen operointi- ja hallintapalvelukumppanina sekä tytäryhtiönsä VIBECOn kautta reservikaupankäyntikumppanina. Lisäksi Siemens toimittaa hankkeeseen sähköistys- ja ICT-teknologiaa.

”Olemme selvittäneet sähkövarastoinvestointien kannattavuutta ja toteuttamista yhdessä Siemensin kanssa. Siemensin mukana oleminen alusta asti on varmistanut, että hankkeessa on käytössä viimeisin markkinaymmärrys, teknologiaosaaminen ja tietotaito. Se tuo kustannussäästöjä hankkeen eri vaiheissa”, Jaakonsaari kertoo.

Helenin ja Evli RE Infra II -rahaston yhteisyritykseen liittyvät järjestelyt edellyttävät vielä tavanomaisia viranomaishyväksyntöjä.

Lisätietoja:

Antti Jaakonsaari, salkunhoitaja, Evli Renewable Energy Infrastructure Fund II, p. +358 50 521 9833, antti.jaakonsaari@evli.com

Kim Pessala, toimitusjohtaja, Evli-Rahastoyhtiö Oy, p. +358 9 4766 9141, kim.pessala@evli.com

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua