Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

People walking on street with shadows reflected on the street Unsplash SOME Tiny

Vuoden 2022 jälkimmäistä puoliskoa leimasivat talouden hidastuminen, kasvava inflaatio ja taantumahuolet. Mieleen nousi myytti Ikaroksesta, kun taloudellinen toimeliaisuus syöksyi alas inflaation poltettua talouden siivet. Yhtäläisyys jäi kuitenkin puolitiehen: toisin kuin Ikaros, talous vain hipaisi taantuman pintaa globaalin bruttokansantuotteen laskiessa matalalle 1–2 prosentin tasolle vuoden 2022 lopussa. Laskusuhdanne vältettiin, ja vuosi 2023 käynnistyi voimakkaan palautumisen merkeissä.


Euroopassa onnistuttiin energiakriisin taltuttamisessa ja syvemmän taantuman välttämisessä. Kiina avautui uudelleen ja selätti koronaviruksen mukanaan tuoman talouden hidastumisen. USA seurasi perässä. Varhaisista heikkouden merkeistä huolimatta globaali talous osoitti vahvuutensa ja kasvutahti nousi 4 %:n tasolle vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvunäkymät vuoden toiselle neljännekselle ovat edelleen hyvät, vaikkakin kasvu on hitaampaa kuin edellisellä ajanjaksolla Kiinan hidastuvan kasvuvauhdin takia.

Syklin loppukauden varoitus

Talouden sykli on edennyt kohti loppuaan. Taantuman pelko kasvaa Yhdysvaltojen ja Euroopan ripeän 4–6 %:n palkkojen nousun sekä alhaisten työttömyyslukujen ansiosta. Uskomme, että laskusuhdanne saattaa alkaa vuoden 2023 lopussa tai vuoden 2024 alussa. Taantuman täsmällisen ajankohdan ennustaminen on, kuten aina, hankalaa.

Tämänhetkiselle vaiheelle tyypillistä on yhtäältä vahva talous ja toisaalta mahdollinen taantuma. Kuluttaminen ja työllisyyden kasvu ovat vauhdittaneet talouden palautumista vuonna 2023. Tuotanto on kuitenkin kärsinyt, kun pandemiaa seuranneen jälleenavautumisen myötä kuluttajat ovat suosineet palveluita tuotteiden sijaan. Vaikka globaali tuotanto alkoikin osoittaa elpymisen merkkejä vuoden alussa, se ei ole vielä noussut merkittävästi.

Aurinko laskee aina länteen

Globaali talouden laskusuhdanne ei ole todennäköinen, ellei Yhdysvalloissa tule taantumaa. Yhdysvaltain talouden odotetaan kokevan lyhyt ja maltillinen taantuma, niin sanottu pehmeä lasku, tämän vuoden lopulla. Muihin vaihtoehtoihin lukeutuu myös pidempi taantuma ja sitkeä inflaatio. Jotkut ekonomistit ennustavat vieläkin maltillisempaa tilannetta, jossa Yhdysvaltain talous hidastuu mutta välttää taidokkaasti taantuman samalla tavalla kuin globaalin finanssikriisin jälkeen ennen pandemiaa.

On silti mahdollista, että olemme suuntaamassa kohti U-kirjaimen muotoista, kolmesta neljään vuosineljännestä kestävää taantumaa. Tämä versio olisi haitallisempi sekä taloudelle että pääomamarkkinoille. Tällaisen klassisen taantuman voisi laukaista kireä ja keskuspankkien tiukan rahapolitiikan rajoittama luottoympäristö, ja se vaikuttaa todennäköisimmältä vaihtoehdolta tulevalle vuodelle. Tässäkin viitekehyksessä on mahdollista, että taantumasta tulee suhteellisen helppo.

Mikä houkuttelee, mikä ei?

Yrityslainat houkuttelevat 4–8 %:n tuottotasolla. Osakemarkkinat, erityisesti yhdysvaltalaiset osakkeet, vaikuttavat ylihinnoitelluilta ja yrityslainamarkkinoita riskialttiimmilta. Esimerkiksi eurooppalaiset osakkeet ovat nousseet 11 % vuoden 2023 aikana siinä missä high yield -yrityslainat ovat tuottaneet 5 % mutta alle kolmanneksella osakkeiden riskitasosta. Lisäksi tuloskasvu saattaa jatkua negatiivisena loppuvuodesta 2023, mikä merkitsee korkeampaa riskiä osakkeissa. Siksi keskipitkällä aikavälillä suosimme yrityslainoja osakkeiden sijaan.

Toisaalta osakkeiden korkeat arvostukset eivät ole yhtä merkittäviä lyhyellä aikavälillä. Osakkeet voivat edelleen tarjota jonkinlaista tuottopotentiaalia, jos markkinoiden suunta pysyy vahvana.

Markkinanäkymät

Vältetyn taantuman synnyttämä optimismi vauhditti osakemarkkinoita lokakuussa, minkä jälkeen sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset osakkeet ovat kohonneet yli 20 %. Yhdysvaltain pieni pankkikriisi oli lievä takaisku, mutta kaiken kaikkiaan markkinatrendi on ollut positiivinen.

Koska pehmeän laskun ja mahdollisen taantuman todennäköisyys on tässä tilanteessa yhtä suuri, suosittelemme osakkeisiin neutraalia painotusta.

Osakemarkkina on ollut hyvin kapea viime aikoina, ja painopiste on ollut etenkin vuoden 2023 tekoälybuumin vauhdittamalla Yhdysvaltain teknologiasektorilla. On silti mahdollista, että osakkeiden positiivinen suunta jatkuu kesän ajan ja saa lisävauhtia sijoittajien varautuneisuudesta, kasvavasta taloudellisesta toimeliaisuudesta ja alati kohentuneista, vaikkakin maltillisista, toisen vuosineljänneksen tulosodotuksista.

Osakemarkkinat saattavat kuitenkin pärjätä huonommin vuoden loppua kohden heikkenevien fundamenttien ja tuloksien ansiosta. Tällaisen käänteen ajoitus on haastava, mutta se tapahtuisi todennäköisesti silloin, kun talouden suunta kääntyy laskuun.

Jos taantuman merkkejä alkaa ilmaantua, on suositeltavaa ottaa käyttöön defensiivinen sijoitusstrategia ja panostaa vähemmän riskialttiisiin omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, jotta ruuti pysyy kuivana. Miksi? Koska parhaat pitkän aikavälin sijoitusmahdollisuudet ilmaantuvat yleensä taantuman aikana, kun talouden näkymät ovat synkät, mutta uuden nousun perustuksia valetaan.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua