Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Power line and solar panel some20tiny

Aikamme megatrendit lisäävät infrastruktuurin kysyntää ja tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehtoisen omaisuusluokan.


Yhteiskunnan toiminnalle välttämättömän infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon tarvitaan paljon pääomaa. Olipa kyseessä vesihuollon, energiantuotannon, kuljetuksen tai viestinnän infrastruktuuri, kysyntä kasvaa ja tarpeet muuttuvat.

Aikamme megatrendit, etenkin kaupungistuminen, energiamurros ja väestönkasvu, lisäävät infrastruktuurin kysyntää. Kun kansalliset ja alueelliset hallinnot kärsivät rahoituksen niukkuudesta, yksityisellä pääomalla on entistä merkittävämpi rooli infrastruktuurin rahoituksessa ja ylläpidossa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana listaamaton infrastruktuuri on noussut yhdeksi keskeisimmistä vaihtoehtoisista omaisuusluokista pääomarahastojen, yksityisten lainojen sekä kiinteistöjen rinnalle. Listaamattomien infrastruktuurirahastojen hallinnoima pääoma yli nelinkertaistui biljoonaan dollariin 2011–2021 välillä (Preqin Pro), kun sekä yhteisösijoittajat että yksityiset varainhoitajat kasvattivat omistuksiaan. Preqinin Infrastructure Q2 2022 Update kertoo, että panostukset infrastruktuuriin ovat jatkuneet vahvoina myös 2022.

Listamaaton infrastruktuuri tarjoaa hyvää tuottoa ja matalaa korrelaatiota

Sijoittajan näkökulmasta infrastruktuurilla on monia ainutlaatuisia ja houkuttelevia ominaisuuksia. Ensinnäkin omistukset ovat kriittisiä yhteiskunnan toiminnalle, mikä tarjoaa verratonta suojaa. Toiseksi niiden säännelty luonne, monopolinen tai oligopolinen toimintaympäristö sekä vahva kassakonversio varmistavat, että tulot ja kassavirta ovat vakaat ja ennustettavissa. Lisäksi säännellyt ja sopimuksiin sidotut tulovirrat usein hyötyvät suorasta suhteesta inflaatioon.

Nämä ainutlaatuiset ominaisuudet ovat historiallisesti merkinneet vahvoja tuottoja sekä matalaa korrelaatioita niin listattujen kuin listaamattomien omaisuusluokkien kanssa. Matalan korrelaation ansiosta listaamattoman infrastruktuurin lisääminen salkkuun voi merkittävästi kohentaa sen pitkän aikavälin riski–tuotto-odotusta.

Tässä kontekstissa on tärkeää ymmärtää listaamattoman ja listatun infrastruktuurin ero. Markkinan tunnelma ja heilahtelut vaikuttavat listattuihin infrastruktuuriyhtiöihin, joten ne eivät pääse nauttimaan listaamattoman infrastruktuurin tarjoamista eduista, kuten hyvästä suojauksesta ja matalasta korrelaatiosta.

Oikeiden kumppanien valinta on keskeistä menestykselle

Listaamattomaan infrastruktuurin sijoittamisessa on myös omat haasteensa. Vähimmäissijoitukset yksittäisiin rahastoihin saattavat olla yli kymmenen miljoonaa. Jotta salkku ei keskittyisi liikaa yksittäiseen alueeseen tai sektoriin, tarvitaan lisäksi hajautusta useaan eri rahastoon.

Myös rahaston valinta on tärkeää. Vahvojen ja heikkojen rahastojen erot ovat merkittäviä, joten onnistumiseen tarvitaan perinpohjaista markkinatuntemusta sekä monipuolinen ja proaktiivinen sijoitusprosessi, joiden ansiosta päästään mukaan parhaisiin kaikista sadoista avoimista infrastruktuurirahastoista.

AIF_team picture

Evlin vaihtoehtorahastojen tiimi. Katsottuna vasemmalta: Richard Wanamo, Nina Skogster, Ville Toivakainen, Roger Naylor, Emma Honkanen, Oskar Karlsson, Ben Wärn.

Evlin infrastruktuurisijoitusstrategia on rakennettu niin, että kaikki listaamattoman infrastruktuurin ominaisuudet saadaan hyödynnettyä samalla, kun riskiä madalletaan hajauttamalla eri omaisuuseriin, alueille, sektoreille ja vuosikertoihin. Strategiassa tärkeässä roolissa ovat myös Evlin koon, perinpohjaisen sijoitusprosessin, sisäänrakennetun ESG-prosessin sekä yli 20 vuoden aikana kertyneen kokemuksen hyödyntäminen.

Vuonna 2020 käynnistetty infrastruktuuriin keskittyvä rahastojen rahasto -ohjelmamme on toteuttanut tätä strategiaa menestyksekkäästi. Tarjoamme asiakkaillemme pääsyn parhaisiin rahastoihin sekä käytännöllisen tavan rakentaa vahva salkku, johon sisältyy myös listaamatonta infrastruktuuria.

Lue lisää

Infograafi: Hyvästit 60/40-salkulle

Hajauttaminen on sijoittajan paras ystävä, kun markkinoilla myrskyää

Private equity avaa sijoittajalle pääsyn kiinnostaville sektoreille ja listaamattomiin yrityksiin

Kohti hiilineutraalia salkkua metsäsijoitusten avulla

Private Debt tarjoaa tasaista kassavirtaa ja erinomaisia riskikorjattuja tuottoja

Listaamattomat kiinteistöt tuovat sijoitussalkkuun pitkän aikavälin vakautta

Kasvupääoma auttaa yrityksiä kasvamaan ja sijoittajia hajauttamaan

 

Evlin vaihtoehtorahastojen valikoima on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 euron sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua