Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Vastuullisuus sulaminen Visio 1600x900

Yritysten pitää raportoida enemmän ja laadukkaammin, jotta sijoittajilla on oikeat tiedot päätöksenteon perusteiksi.


Vastuullisesta sijoittamisesta on tullut valtavirtaa ja vuoden 2016 aikana näimme, kuinka monet kansainväliset sijoittajat kertoivat sitoumuksistaan pienentää sijoitustensa hiilijalanjälkeä (mm. ruotsalainen eläkerahasto AP4, Ilmarinen, Varma). Silti on hämmästyttävää, että globaalisti vain noin viidennes listayhtiöistä raportoi toimintansa kasvihuonepäästöistä. Suomessa vastaava luku on 33 prosenttia.

Mistä saa vertailukelpoista dataa?

Moni meistä on kuullut W. Edwards Demingin sanonnan ”If you can’t measure it, you can’t manage it ”. Miten yritys voi varautua ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin, jollei se itsekään tiedä toimintojensa aiheuttamia päästöjä? Jolleivät yritykset itse tiedä, ontuu myös niiden vastuullisen toiminnan arviointi. Sijoittavat ovatkin tyytymättömiä yritysten raportoiman ESG-datan (environmental, social, corporate governancelaatuun ja määrään varainhoitaja RBC Global Asset Managementin tekemän tutkimuksen mukaan. 

Vastauksena tähän on viime vuosien aikana markkinoille tullut useita vastuullisuusdataa tarjoavia toimijoita, jotka erikoistuvat laadukkaan ja vertailukelpoisen vastuullisuusdatan tuottamiseen. Myös yritykset tuntevat asian nahoissaan, sillä yksittäiselle yritykselle tulee jos jonkinlaisia pyyntöjä vastata sijoittajien ja toimijoiden vastuullisuuskyselyihin.

Avoimuutta vastuulliseen sijoittamiseemme

Otimme Evlin varainhoidossa noin vuosi sitten käyttöön MSCI:n maailmanlaajuisen data- ja analyysipalvelun. Riippumaton MSCI on yksi maailman johtavista ESG-tiedon tuottajista. MSCI:n tietoihin perustuen rakensimme salkunhoitajillemme tietokannan, jossa he pystyvät kokonaisvaltaisesti arvioimaan sijoituksia vastuullisuustekijöiden kannalta ja seuraamaan esimerkiksi, noudattavatko yritykset YK Global -yritysvastuualoitteen periaatteita.

Meille vastuullinen sijoittaminen merkitsee läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Siksi halusimme ottaa jälleen yhden askeleen eteenpäin. Tuomme rahastojemme vastuullisuusarviot julkisiksi. Julkaisimme tammikuussa 2017 rahastoillemme ensimmäiset ESG-raportit, jotka ovat kenen tahansa luettavissa kunkin rahaston verkkosivulta (Vastuullisuus).  

Raportissa rahaston tekemiä sijoituksia arvioidaan ESG-tekijöiden kannalta, ja jokainen rahasto saa ESG-arvosanan. Esimerkkinä Evli Eurooppa -rahaston ESG-raporttiRahastoarvosana kertoo, miten yhtiöt ovat kokonaisuutena onnistuneet huomioimaan olennaiset riskit ja mahdollisuudet. Lisäksi raportilla arvioidaan YK Global Compact -periaatteiden noudattamista.

Usein tieto lisää tuskaa. Arvioidessaan sijoituskohteiden vastuullisuutta voi sijoittaja joutua ottamaan kantaa moraalisiin kysymyksiin, joihin ei ole olemassa yksiselitteisiä vastauksia. Toisaalta vastuullisuustekijöiden huomioiminen mahdollistaa kokonaisvaltaisemman analyysin. Ongelmakohtien löytymisen jälkeen niihin on mahdollista vaikuttaa. Jos sijoittaja tai yritys ei ole tunnista kipukohtia, niitä ei voi ratkaista.

Tieto on myös lisännyt meidän tuskaamme. Sijoituskohteidemme analyysi on lisännyt tietoamme vastuullisen yritystoiminnan piirteistä ja esimerkiksi yritysten kiistanalaisista toimenpiteistä. Näkökantoja on usein monia, eivätkä tilanteet ole yksiselitteisiä. Asioiden selvittäminen ja johtopäätösten muodostaminen vie aikaa.

Olemme kuitenkin saavuttaneet syvemmän ymmärryksen sijoituskohteistamme ja pystymme tekemään parempia sijoituspäätöksiä.