Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Modern glass wall 20reflecting city view with a20crowd of people next to canal and20citybuildings SOME20tiny

Mitä sitä kiertelemään: vuosi 2022 oli surkea korkosijoituksille. Markkinoilla nähtiin suuria muutoksia, ja Euroopassa käynnistyi sota. Miltä korkomarkkina näyttää tänä vuonna ja millaisia asioita korkosijoittajan on hyvä pitää silmällä?


Viime vuonna markkinoilla nähtiin perustavanlaatuisia muutoksia: keskuspankit vaihtoivat negatiiviset korot ja elvytyksen tiukempaan rahapolitiikkaan ja koronnostoihin, Venäjä aloitti sodan Ukrainassa ja inflaatio ampaisi dramaattiseen nousuun. Siinä missä jotkut sektorit pärjäsivät korkosijoittajan näkövinkkelistä verrattain hyvin, osa sektoreista, kiinteistöt etunenässä, kärsivät pahasti.

Vaikka epävarmuutta on edelleen ilmassa, vuosi 2023 näyttää onneksi jo paljon kirkkaammalta. Tällainen on korkosijoittamisen vuosi ja näitä teemoja korkosijoittajan kannattaa pitää silmällä.

Taantuma on jo hinnoiteltu

Markkinat ja yritykset ovat jo alkaneet sopeutua uuteen ympäristöön, mikä merkitsee sitä, että monet sokkitekijöistä ovat jo historiaa. Kuluva talvi tulee kuitenkin olemaan vaikea Euroopassa, kiitos energian rajallisen saatavuuden ja historiallisten korkeiden hintojen. Keskuspankit tulevat myös kiristämään rahapolitiikkaansa. On siis helppo ennustaa, että epävarmuus tulee jatkumaan myös tänä vuonna.

Kun otetaan huomioon, kuinka kärkkäitä Yhdysvaltojen ja Euroopan keskuspankit ovat nostamaan korkoja, on todennäköistä, että taloudet lätäkön molemmin puolin ajautuvat taantumaan vuonna 2023. Kysymys onkin, kuinka pitkä ja syvä taantumasta tulee.

Euroopan keskuspankki on viestinyt painokkaasti tulevista koronnostoista. Euroalueen rivit ovat kuitenkin rakoilemassa, ja etenkin Italia pitää alati kovempaa ääntä korkeampien korkojen negatiivisista vaikutuksista. Jos makroekonominen data edelleen osoittaa inflaation olevan keskuspankkien mandaattia korkeampi, tulemme todennäköisesti näkemään useita koronnostoja. Niistä valtaosa on kuitenkin jo hinnoiteltu: korkokäyrän lyhyempi pää on lähes 2,6 % (Saksan 2-vuotinen), ja tuottoeroihin on jo hinnoiteltu lievä taantuma vuodelle 2023.

Tuottoeroissa on siis kiristymisen varaa, jos täyden mittakaavan taantuma onnistutaan välttämään. Tämä voisi kuitenkin olla riski pidemmille koroille, sillä korkokäyrän pidempi pää on pysynyt matalana, noin 2,1 prosentissa, keskuspankkien tulevia kevennyksiä odottaessa. Kun tämä kaikki otetaan huomioon, lyhyet joukkolainat ovat erityisen hyvissä asemissa vuodelle 2023.

Vahvat fundamentit ovat korkosijoittajan hopeareunus

Hyvät uutiset tässä epävarmassa markkinaympäristössä ovat, että yrityksillä on nyt hyvin matala velkaantuneisuus ja yritysten fundamentit ovat paljon vahvemmat kuin ennen pandemiaa. Lähtökohta mahdolliseen taantumaan on harvoin ollut yhtä vahva fundamenttien näkökulmasta kuin tällä hetkellä. Pitkällä aikavälillä juuri fundamentit ovat tärkeimpiä ajureita tuottoeroille, jotka ovat nyt samalla tasolla kuin ensimmäisen korona-aallon aikana loppukesästä 2020 ja heijastavat hinnoiteltua epävarmuutta ja riskiä.

Liikkeeseenlaskijat ovat jo hyväksyneet, että ilmaisen rahan aika on ohi, eivätkä yritykset enää välttele lainojen laskemista liikkeelle korkeammalla kupokikorolla. Tämän takia odotamme uusemissiomarkkinan olevan aktiivinen ja tarjoavan monia hyviä mahdollisuuksia valikoivalle pitkän horisontin sijoittajalle. Tässä muutama teema, joihin kannattaa kiinnittää huomiota vuonna 2023:

•    Pohjoismaiden luokittelemattomat yrityslainat: Aktiivisuus lisääntyy, kun yritykset alkavat jälleenrahoittaa velkakirjojaan ennakoivasti. Luokittelemattomat joukkovelkakirjalainat tarjoavat yleensä 50–150 korkopisteen ylimääräisen marginaalin vastaaviin luokiteltuihin lainoihin verrattuna ja tarjoavat näin mahdollisuuden kasvattaa tuottopotentiaalia ilman ylimääräistä luottoriskiä.

•    Lyhyen maturiteetin yrityslainat: Näissä aika on sijoittajan puolella. Jos maksuhäiriöitä ei ole, sijoittavat pääsevät ajan myötä nauttimaan pull-to-par-vaikutuksesta. Evli Lyhyt Yrityslaina -rahaston efektiivinen tuotto oli noin 1,3 % vuoden 2022 alussa, kun taas joulukuun lopussa se oli hinnoiteltu korkealle 5,51 %:n tuottotasolle, mikä tarjoaa huomattavaa puskuria korkojen tai tuottoerojen muutoksille. Kun salkun todellinen alhainen maturiteetti yhdistetään matalaan korkoriskiin, korkotuotto (eli vuoden aikana kertynyt tuotto) tarjoaa erittäin korkean tuoton luottoriskiin nähden. Merkittävä osa korkotuotosta tulee joukkovelkakirjojen hintojen noususta, kun lainojen hinta nousee ajan myötä kohti sataa (eli ”paria”).

Korkosijoittajan kannattaa pitää katse horisontissa ja nauttia rauhassa vuoden 2023 korkeista tuotoista lyhyen aikavälin epävarmuudesta murehtimisen sijaan. Evlin korkorahastot ovat oivallisessa asemassa hyötyäkseen korkeammasta tuottoympäristöstä ja korkojen vahvoista fundamenteista.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua