Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Serious charming woman using smartphone while working with laptop Adobe Stock 411823456 SOME20tiny 1

Korkojen nousu on saanut monet suomalaiset kiinnostumaan korkosijoittamisesta. Nyt on otollinen aika sijoittaa korkoihin, mutta kannattaako rahat laittaa lyhyen maturiteetin vai pitkän maturiteetin sijoituskohteisiin? Mitä asioita korkojen kehityksessä tulee loppuvuonna pitää silmällä?


Lyhyen maturiteetin yrityslainat ovat tällä hetkellä erityisen suotuisat korkosijoittajalle, sillä pitkän maturiteetin ja korkoriskin markkinassa, kuten valtionlainoissa, heilahtelut markkinakoroissa iskevät voimalla tuottoon. Investment Grade -markkinan hinnoittelu on houkutteleva huolimatta korkeammasta korkoriskistä.

Tällä hetkellä suosimme yrityslainoja, jolloin sijoittajat saavat historiaan nähden hyvän kompensaation luottoriskille niin Investment Grade- kuin High Yield -markkinoissakin. Huolimatta viime kuukausien heilunnasta, on yrityslainamarkkinoiden perustilanne hyvin samankaltainen kuin vuoteen lähdettäessä: yhtiöiden taseet ovat erinomaisessa kunnossa ja yhtiöt ovat onnistuneet suojaamaan marginaalejaan siirtämällä nousseita kustannuksia myyntihintoihin. Tälle vuodelle yhtiöillä ei ole myöskään liiemmin jälleenrahoitustarpeita.

Korkosijoittajan – ja erityisesti yrityslainasijoittajan – kannalta merkittävintä nykyhinnoittelussa on vallitsevan tuottotason houkuttelevuus esimerkiksi Investment Grade -markkinan tuottotason ylittäessä osakemarkkinoiden osinkotuoton. Tuottotaso antaa korkosijoittajalle merkittävän suojan heilunnalta korkean korkotuoton juostessa vuoden aikana kompensoiden mahdollista heiluntaa koroissa ja tuottoeroissa.

Markkinat hinnoittelevat Eurooppaan lisää koronnostoja, mutta samaan aikaan povataan taantumaa myöhemmälle ajanjaksolle, mikä on kääntänyt korkokäyrän laskevaksi. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat saavat korkeampaa korkotuottoa lyhyemmistä maturiteeteista kuin pidemmistä, mikä lisää lyhyen maturiteetin yrityslainojen houkuttelevuutta.

”Pull-to-par” -ilmiö tärkeä tuottokomponentti

Lyhyen maturiteetin lainojen tuottoerot ovat lähes samoilla tasoilla kuin loppukesän 2020 koronapandemian ensimmäisen aallon aikana. Näin siitä huolimatta, että yhtiöiden taseet ovat huomattavasti pandemiaa edeltäviä tasoja vahvemmat ja maturiteetit ulkona oleville lainoille pidempiä.

Tämä tarjoaa selkeitä etuja yrityslainasijoittajille. Lyhyen maturiteetin yrityslainasijoittajat pääsevät nauttimaan niin kutsutusta pull-to-par -ilmiöstä, eli siitä kun lainojen arvot nousevat kohti eräpäivän hintaa 100 (par) vaikka tuottotasossa ei tapahtuisikaan muutoksia.

Korkosijoittajan kannattaa olla hereillä myös loppuvuonna

Kuluvalle vuodelle sijoittajilla riittää seurattavia asioita. Kannattaa esimerkiksi seurata, kuinka paljon keskuspankit vielä nostavat korkoja, iskeekö taantuma ja kuinka pahana se iskee. Lisäksi on tietenkin huomioitava yleisesti geopolitiikan käänteet. Kaikilla mainituilla on vaikutusta sentimenttiin ja riskin hinnoitteluun.

Uskon, että koemme vuoden aikana vielä suuren vaihtelun jaksoja. Epävarmassa ympäristössä maltillisen korko- ja luottoriskin lyhyen pään sijoitukset tarjoavat hyvin houkuttelevan tuottomahdollisuuden yli viiden prosentin tuottotasollaan. Avainasemassa on katseen pitäminen horisontissa ja lyhyen aikavälin markkinaheiluntaan keskittymisen sijaan tavoitella korkeaa korkotuottoa, mitä markkina tarjoaa yli vuoden horisontilla.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua