Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Premia201600x

Uudessa Evli Factor Premia-rahastossa ideana on hajauttaa sijoitukset laajasti eri omaisuusluokkien ja faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille.

1. Faktorirahasto yhdistelee eri sijoitustyylejä

Uudessa Evli Factor Premia-rahastossa ideana on hajauttaa sijoitukset laajasti eri omaisuusluokkien ja faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille.

– Laajalla hajautuksella eri faktoreihin saadaan hajautettua riskiä tehokkaasti, sanoo Evli-Rahastoyhtiön seniorisalkunhoitaja Peter Lindahl.

Faktori ei tarkoita mitä tahansa sijoitustyyliä, vaan sellaista, joka on pitkällä aikavälillä toiminut, yleisesti tunnettu ja perustuu yksiselitteisiin sääntöihin. Lindahlin mukaan faktorirahaston tiimi on perehtynyt laajasti akateemiseen tutkimukseen, joiden pohjalta rahaston strategia on rakennettu.

– Hyödynnämme rahastossa erilaisia sijoitustyylejä, joiden toimivuudesta on tutkittua näyttöä pitkällä aikavälillä, salkunhoitaja Antti Sivonen sanoo.

Rahasto perustuu siis tunnuslukuihin eikä esimerkiksi siihen, että käytäisiin tutustumassa eri yritysten tilanteeseen ja tehdään sijoitukseen liittyviä johtopäätöksiä tapaamisten pohjalta.

– Pyrimme saamaan markkinoista riippumatonta tuottoa pitkällä aikavälillä, eli korrelaatio perinteisiin markkinoihin on suhteellisen matala, Lindahl sanoo.

Jotta rahasto voisi olla mahdollisimman riippumaton markkinariskistä, rahasto voi esimerkiksi ostaa ja myydä arvopapereita lyhyeksi.

 

 {{cta('3688661c-4205-4429-beff-80c9fa4a061b')}}

 

2. Akateemisesta tutkimuksesta sijoitustuote

Uuden erikoissijoitusrahaston yksi kantava ajatus on pyyhkiä subjektiiviset näkemykset pois. Evlin systemaattisten rahastojen tiimillä on paljon kokemusta kvantitatiivisesta sijoittamisesta. Strategia nojaa akateemisiin tutkimustuloksiin, joiden pohjalta on tehty sijoitustuote.

Avainroolia näyttelee myös koodaaminen. Tietokone laskee, miltä sijoituskohteiden tunnusluvut näyttävät, mitä pitää ostaa ja mitä myydä.

Tiimi on rakentanut kaksi vuotta faktorirahaston koodia.

– Ensin tehtiin harjoitusmalli, jolla varmistettiin, että saadaan samat tulokset kuin tutkimuksessa. Sitten, kun kaikki toimi, mallia alettiin hioa toimivaksi tuotteeksi, Antti Sivonen sanoo.

Koodia tehdessä on myös törmätty tosielämän realiteetteihin, jotka eivät välttämättä tule esiin akateemisissa tutkimuksissa.

– Olemme joutuneet tekemään hienosäätöä monien asioiden kanssa. Esimerkiksi jokin asia voi näyttää hyvältä tutkimuksen näkökulmasta, mutta käytännössä se ei toimi, koska tutkimuksessa ei ole huomioitu vaikkapa kaupankäyntikustannuksia, Sivonen selittää.

Faktorirahastoa pyörittävässä tietokoneohjelmassa ei ole kyse koodinpätkästä, joka jätetään itsekseen pyörimään oman onnensa nojaa, vaan se vaatii koko ajan työtä ja päivittämistä.

– Jos esimerkiksi näyttää, että strategian riskienhallinnan näkökulmasta jokin faktoreista näyttää saavan liian suuren painoarvon kuin mikä pitkällä aikavälillä olisi järkevää, niin voi olla tarve päivittää hajautusmenetelmää.

3. Markkinoiden suunnasta riippumaton

Matala korrelaatio tarkoittaa sitä, että sijoitussalkun pääasiallinen tuoton lähde ei ole yleinen markkinariski. Rahaston tavoitteena on tunnuslukuihin perustuvan strategian avulla saada muista markkinoista riippumatonta tuottoa.

– Faktorisijoittaminen on hyvä keino sijoittajalle, joka haluaa salkkuunsa matalan korrelaation tuotetta. Se parantaa koko salkun riskin ja tuoton suhdetta, Peter Lindahl sanoo.

Viime vuosina arvo-osakkeet ovat tuottaneet melko huonosti Euroopassa, mutta Lindahlin mielestä arvo on edelleen mielenkiintoinen faktori. Se näyttää korreloivan hyvin vähän muiden faktoreiden kanssa, joten se tuo salkkuun hajautushyötyä.

– Jossain vaiheessa arvo-osakkeet taas tuottavat. Esimerkiksi IT-kuplan puhjettua arvo-osakkeet tuottivat todella hyvin kolmen vuoden ajan. Samaan aikaan kasvuosakkeet romahtivat, Lindahl sanoo.

– Meillä on laaja hajautus faktoreiden välillä. Rahastossa on kahdeksan eri faktoria, neljä eri omaisuusluokkaa ja 35 eri faktoristrategiaa. Vaikka viisi niistä ei tuottaisi pitkään aikaan, niin luotamme, että muut toimivat silloin.

Rahastoon sijoittaminen vaatii kärsivällisyyttä, koska se hakee tuottoa pitkällä aikavälillä, joten sijoitushorisontti pitää olla vuosien mittainen.

– Kahdeksan prosentin riskillä meidän pitäisi pystyä tekemään hyvää tuottoa pitkällä aikavälillä, Lindahl sanoo. 

Evli Factor Premia -rahasto

 • Toiminta alkoi 1.11.2017
 • Salkunhoitajat: Mattias Lagerspetz, Peter Lindahl, Antti Sivonen
 

 • Suositeltava sijoitusaika yli neljä vuotta.
 • Minimisijoitus 1000 euroa.
 • Sijoittaa varansa markkinaneutraalisti systemaattisten faktoristrategioiden mukaisesti maailmanlaajuisesti mm. osakkeisiin, osakeindekseihin, raaka-aineisiin, valuuttoihin ja korkoinstrumentteihin
 • Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti useiden eri omaisuusluokkien ja akateemisesti todettujen faktoreiden, kuten arvo, trendi, laatu, carry ja momentum välille.

Sopii sijoittajalle, joka


 • haluaa hyödyntää talouden suhdanteista riippumattomia markkinaneutraaleja faktoristrategioita
 • tavoittelee mahdollisimman korkeaa riskikorjattua tuottoa
 • hyväksyy vivuttamisen ja lyhyeksi myymisen rahaston sijoitustoiminnassa, mikä mahdollistaa korkeamman arvonnousun, mutta myös suuremman riskitason
 • tavoittelee absoluuttista tuottoa perinteisen suhteellisen tuoton sijaan
 • on valmis hyväksymään suuren kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä.

Evli Factor Premian salkkua hoitavat Peter Lindahl, Antti Sivonen ja Mattias Lagerspetz  

Lue lisää faktorisijoittamisesta


Tutustu ja merkitse rahastoa evli.comissa

 

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua