Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Korot k C3 A4yr C3 A4

1. Makroympäristö tarjoaa hyvän tuen yrityksille


– Euroopan markkinoilla on vihdoin näkyvissä valoa tunnelin päässä, kertoo Evlin sijoitusjohtaja Kim Pessala.

Kaksoistaantuman läpikäynyt Eurooppa on saamassa markkinoitaan nousuun ja kasvua on odotettavissa. Syynä tähän on etenkin makroympäristön hyvä tuki: Euroopan keskuspankki tarjoaa vahvan tuen, rahan hinta on matala ja rahaa on saatavilla.

– Nyt on nähtävissä myös globaalia piristymistä, mikä on hyvä asia Euroopassa. Esimerkiksi kehittyvien markkinoiden kasvu ja sitä kautta parantuva raaka-aineiden hintakehitys vaikuttavat merkittävästi Euroopan markkinoiden kehitykseen.

Euroopassa kannattaa sijoittaa nyt syklisestä kasvusta hyötyviin yrityksiin, esimerkiksi teollisuussektoriin.

– Yritykset, jotka ovat jollakin tavalla mukana raaka-ainepuolella, ovat pärjänneet pitkään huonosti, mutta nyt voidaan nähdä voimakasta nousua. Tällä trendillä on mahdollisuus vahvistua vielä paljon enemmän.

Aluetta vaivanneen ylitarjonnan ja kysynnän puutteen suhteen näkyy myös muutos siinä, että eurooppalaiset kuluttajat ottavat rohkeammin lainaa.

– Inflaatio ja tuottajahinnat nousevat, mikä on hyvä ympäristö yrityksille, Pessala toteaa.

2. Yritysten tuloksentekokyky on pitkästä aikaa parantunut

– Kuluva vuosi näyttää yritysten kasvun suhteen hyvältä. Yritykset ovat selkeästi alkaneet miettiä investointeja, ottavat lainoja ja uskaltavat jo katsoa hiukan pidemmälle eteenpäin, Pessala sanoo.

Vuoden 2016 lopussa yritysten tulokset palasivat pitkän ajan jälkeen positiiviseen kasvutrendiin. Tämän vuoden kasvuodotukset ovat Pessalan näkemyksen mukaan kovat.

– Olemme lähteneet matalasta tilanteesta ja piristyminen näkyy nyt.  Tänä vuonna odotetaan selkeästi yli 10 prosentin kasvua yritysten tuloksissa.

Sijoittamisessa yrityksen tuloskasvu on tärkeä tekijä. Yhdysvalloissa kasvu on ollut viimeisten viiden vuoden ajan kohtalaista, kun samaan aikaan Euroopassa on pysytty paikallaan tai tilanne on heikentynyt.

– Tämä on näkynyt suoraan osakekursseissa. Yhdysvaltoihin on kannattanut sijoittaa, koska tuotot ovat olleet parempia. Nyt tilanne on muuttumassa ja osakemarkkinat ovat Euroopassa nousussa, koska tuloksenteko kasvaa. Uskon, että sijoittajat tulevat takaisin Euroopan markkinoille.

3. Sijoittajat katsovat poliittisten ja rakenteellisten riskien yli

Euroopan osakkeet ovat aliomistettuja, koska markkinoihin on liittynyt poliittisia ja rakenteellisia riskejä.

– Sijoittajat ovat olleet jo vuosien ajan varovaisia Euroopassa. Brexit on nostanut monia kysymysmerkkejä, ja irtaantumisajattelua on nähtävissä muuallakin, esimerkiksi Italiassa, Hollannissa ja Ranskassa. Tänä vuonna vaikuttavat erityisesti Ranskan vaalit, Pessala kertoo.

Markkinoiden käyttäytyminen ei ole johdonmukaista poliittisten kriisien aikana, minkä vuoksi vaikutuksia on mahdotonta arvioida.

– Vaikka tilanteet saattavat hermostuttaa sijoittajia, ilman riskiä ei voi saada tuottoa. Euroopassa investointisykli on alkamassa ja korot tulevat pysymään matalina pitkään. Epävarmuus on myös hinnoiteltu osakkeisiin, mikä näkyy korkeina riskipreemioina.  Yhdysvalloissa korkoja on jo alettu nostaa ja talouspolitiikkaa on kiristetty.

Sijoittajien epävarmuutta on Pessalan mukaan saatu hiljalleen laantumaan, kun yritykset ovat aloittaneet investointeja ja kuluttajat lähteneet kuluttamaan. Nyt kaikki kasvuindikaattorit kohenevat ja kasvu on globaalia.

– On mahdotonta sanoa, kuinka pitkään hyvä ympäristö säilyy. Jos nyt tapahtuisi sellaista, mitä emme pidä todennäköisenä, esimerkiksi irtaantumisia EU:sta, Euroopan markkinat heikkenisivät jälleen. Mutta tähän emme usko, sillä irtaantumisia nähdään harvoin, kun yritysten tilanne on kohenemassa ja tulokset kasvavat.

Kim Pessala on jäsen varainhoidon allokaatiotiimissä, joka päättää yksityisasiakkaiden ja instituutioiden varainhoitosalkkujen sijoituksista.

Tule kuulemaan muun muassa maantieteellisestä hajauttamisesta webinaariimme:

{{cta('ca239b96-4b12-479e-ae42-75c41f16f4ec')}}