Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Vakava viehättävä nainen käyttää älypuhelinta työskennellessään kannettavan tietokoneen kanssa.

Korkojen noustua yhä useampi sijoittaja on kiinnostunut lisäämään korkotuotteita salkkuunsa. Mutta mitä korkosijoittaminen oikeastaan on ja ehtiikö sijoittaja vielä mukaan nauttimaan korkean korkotason tarjoamista tuotoista? Nämä viisi asiaa jokaisen korkosijoittajan kannattaa huomioida.

1. Mitä korkosijoittaminen käytännössä tarkoittaa?

Pähkinänkuoressa korkosijoittaminen tarkoittaa rahan lainaamista esimerkiksi valtiolle, kunnalle, yritykselle tai pankille. Siinä missä osakesijoittaja toivoo sijoituksensa arvon kasvavan, korkosijoittaja odottaa saavansa lainatun rahan takaisin sekä korkoa laina-ajalta.

Sijoittajille on tarjolla monia erilaisia korkosijoitustuotteita, joilla on eri pituisia sijoitusaikoja ja erilaisia riskitasoja. Riskin mukana kasvaa myös sijoitusten mahdollinen tuotto. Sijoitukselle maksettavan koron suuruuteen vaikuttaa paitsi yleinen korkotaso myös se, kuinka todennäköistä on, että rahan lainaaja pystyy maksamaan lainan korkoineen takaisin.

2. Miksi korkosijoittaminen on ajankohtaista juuri nyt?

Pitkään jatkunut nolla- ja jopa miinuskorkojen aikakausi oli rahamarkkinoiden näkökulmasta epänormaali. Silloin rahan lainaamisella ei käytännössä ollut hintaa.

Korkotaso oli pitkään matala, kun keskuspankit yrittivät elvyttää taloutta ja luoda kasvua kannustamalla lainanottoon. Matalat korot saivat aikaan voimakkaan inflaation, jota keskuspankit ovat yrittäneet hillitä nostamalla korkoja. Koska ohjauskorkojen liikkeet vaikuttavat myös rahamarkkinoiden korkoihin, ovat viime ajat olleet erinomaisia korkosijoittajille.

Korkosijoittajan ei kuitenkaan tarvitse murehtia päivittäistä korkovaihtelua, vaan tärkeintä on seurata, mihin suuntaan korot ovat liikkumassa. Tällä hetkellä on erittäin todennäköistä, että korot tulevat jossain välissä laskemaan nykyiseltä korkealta tasoltaan. Ne tuskin laskevat takaisin nollatasolle lyhyellä tai keskipitkälläkään aikavälillä, vaan todennäköisempää on, että korkotaso palautuu pitkän aikavälin normaalitasoon, eli noin 2,5 prosentin tietämille.

Mistä koroissa ja korkosijoittamisessa oikeastaan on kyse? Kuuntele alta Kaikki koroista -podcastin ensimmäinen jakso, jossa pureudutaan korkosijoittamisen perusteisiin ja siihen, mitä korkosijoittaminen käytännössä on.
 

3. Onko jo liian myöhäistä sijoittaa korkoihin? 

Vuosi 2023 oli korkosijoittamisen huippuvuosi. Moni sijoittaja pohtiikin nyt, onko jo liian myöhäistä sijoittaa korkoihin. Tuottomahdollisuudet ovat kuitenkin edelleen hyvät vuodelle 2024, sillä ohjauskorot eivät ole vielä lähteneet laskuun.

Nyt korkoihin sijoittava pääsee vielä nauttimaan suhteellisen korkeasta korkotasosta. Lisäksi korkeiden korkojen aikaan sijoittanut hyötyy korkojen laskusta: kun korot laskevat, jo olemassa olevien sijoitusten arvo nousee.

Joissakin korkoluokissa on jo ennakoitu tulevaa eli laskettu korkoja. Tarjolla on kuitenkin edelleen paljon korkoluokkia, joissa sijoittaja pääsee nauttimaan korkeasta tuottopotentiaalista. Lasku kohti normaalitasoa on vasta alkamassa, joten korkomarkkinat tarjoavat nyt verrattoman mahdollisuuden ottaa hyödyn irti tulevista rahapolitiikan muutoksista.

4. Kuinka riskialttiita korkosijoitukset ovat?

Kaikkiin sijoituksiin liittyy aina riskejä. Myös korkosijoittaja kohtaa riskejä, jotka ovat tosin yleensä maltillisempia kuin monissa muissa omaisuusluokissa.

Osakesijoittajan tähtäimessä on sijoituksen arvon nousu, joka voi käytännössä jatkua äärettömyyksiin, mutta myös hintaheilahtelun riski on suuri. Jos yritys ajautuu maksukyvyttömäksi tai menee konkurssiin, lainan antaja eli korkosijoittaja on aina etuoikeutetussa asemassa osakkeenomistajiin nähden eli saa todennäköisemmin rahansa takaisin. Tämä tekee korkosijoittajan asemasta turvatumman osakesijoittajaan verrattuna.

Korkosijoituksia voi tehdä monella eri riskiprofiililla.

Kaikkein pieniriskisimpiä sijoituksia ovat pankkitalletukset ja lyhyet valtionlainat, mutta niistä saatavat korot ovat huomattavasti pienempiä kuin monissa muissa korkosijoitustuotteissa. Hieman korkeamman riskin ja siten myös tuoton sijoituskohteita ovat niin kutsutut Investment Grade -lainat eli suuret ja vakavaraiset yhtiöt. Matalan luottoluokituksen lainaajat kuuluvat niin sanottuun High Yield -luokkaan, jossa velkaantuneisuus on suurempaa, mutta vastineeksi korkeammasta riskistä myös sijoittajalle tarjottu korko on suurempi.

5. Miten korkoihin kannattaa sijoittaa?

Korkosijoittamiseen pätevät samat lainalaisuudet kuin kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen: on tärkeää tuntea itsensä sijoittajana ja ymmärtää oma riskinsietokykynsä. Tavallisen sijoittajan kannattaa välttää kaikkein riskialttiimpia sijoituksia ja valita turvallisempia sijoituskohteita, jotka nekin tarjoavat tällä hetkellä merkittävää tuottopotentiaalia.

Hajauttaminen eli useampaan eri kohteeseen sijoittaminen on tärkeää myös korkosijoittamisessa. Sijoittajan ei kannata laittaa kaikkea rahaa yhteen lainaan vaan hajauttaa riski huolellisesti useampaan eri kohteeseen.
Samaan tapaan kuin osakkeissa, sijoituksia voi tehdä suoraan tai rahastojen kautta.

Yksityissijoittajalle rahastot tarjoavat helpon tavan päästä mukaan korkosijoituksiin, sillä monien suorien korkosijoitusten minimisijoitussummat liikkuvat kymmenissä tai sadoissa tuhansissa euroissa. Rahastoissa myös hajautusta on jo tehty valmiiksi sijoittajan puolesta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua