Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Hand20drawn20texture20globe20with20social20media20diagram20on20laptop20computer20as20internet20concept

Vuosi 2019 oli kehittyvien markkinoiden ulkomaanvaluuttamääräisille lainasijoituksille yksi historian tuottoisimpia. Yhdysvaltain dollarimääräiset sekä euromääräiset lainat saivat vahvaa tukea markkinakorkojen laskusta.

Yhtiöiden luottoriskipreemiot, toisin sanoen markkinakorkojen päälle maksettava lisätuotto luottoriskistä, ovat puolestaan välillä kulkeneet vuoristorataa. Syyt tähän ovat tosin olleet pitkälti poliittisia ja kauppasotaa koskettavia. Monet pinnalla olleet teemat jatkuvat kehittyvillä markkinoilla myös ensi vuonna.

Vuosi 2019 alkoi vahvalla taalakorkojen laskulla, joka jatkui aina syyskuuhun saakka. Lasku tuki vahvasti kehittyvien markkinoiden lainojen arvostuksia ja tarjosi näille erinomaisen tuottokehityksen. Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina -rahasto on tuottanut joulukuun puoleen väliin mennessä noin seitsemän prosenttia vuoden alusta. Korkojen laskiessa rahaston duraatiolla on ollut merkittävä vaikutus tuottoon. Maiden tai toimialojen painotukset ovat jääneet selvästi toissijaisiksi.

Maariskejä esiintyy paikoitellen

Täysin maariskeittä ei kehittyvillä markkinoilla kuitenkaan selvitty, vaan markkinoilla korostuivat useat poliittiset tekijät. Merkittävimmäksi maasidonnaiseksi riskiksi osoittautui Argentiinan presidentinvaalien yllättävä tulos ja maan edelleen epäselvänä jatkuva taloustilanne sekä poliittinen epävarmuus. Myös Turkin makrotalouden kehitys sekä poliittiset tapahtumat ovat aiheuttaneet volatiliteettia yrityslainamarkkinoille jo toista vuotta. Makrotasolla pahin tilanne Turkissa näyttäisi hellittäneen, mutta heikko liira aiheuttanee monille yrityksille päänvaivaa myös lähitulevaisuudessa. Yleistä poliittista levottomuutta ja kansalaistyytymättömyyttä saatiin todistaa myös Hong Kongissa, Chilessä ja Lähi-idän alueella.

Paljon puhuttu kauppasota ja maailmantalouden kasvun hidastuminen eivät ole toistaiseksi vaikuttaneet radikaalisti kehittyvien markkinoiden yhtiöiden menestykseen. Alhainen korkotaso on jopa mahdollistanut sen, että velkaantuneemmatkin yhtiöt ovat voineet jälleenrahoittaa toimintaansa. Investointipankki JP Morgan ennakoi maksukyvyttömien yhtiöiden osuuden kehittyvillä markkinoilla jäävän noin 1,5 prosenttiin vuonna 2019. Tämä on vuosikymmenen alhaisimpia tasoja. Vuodelle 2020 pankki vastaavasti ennakoi 2,4 prosentin osuutta.

Markkina pysyy tuotonetsijöiden kiikarissa

Vaikka 2019 olikin poikkeuksellisen vahva vuosi kehittyville markkinoille, on ensi vuodestakin lupa odottaa suotuisaa. Perinteisten eli kehittyneiden markkinoiden tuotonmetsästys ajaa yhä useammat sijoittajat kehittyville markkinoille. Globaalista talouskasvusta yli puolet tulee kehittyviltä markkinoilta. Monien kehittyvien maiden demografiat ovat kasvua tukevia. Nämä ovat tekijöitä, jotka tulevat pitämään paikkaansa edelleen vuonna 2020. Markkinakorot ovat matalalla tasolla, mutta yhtiöiden luottoriskipreemiot tarjoavat edelleen arvoa. Erityisesti alemman luottoluokituksen yhtiöissä on vielä valikoidusti pihviä jäljellä. Markkinoiden trendi ei välttämättä kuitenkaan ole enää yhtä yksisuuntainen. Tämä korostaa aktiivisen salkunhoidon ja yhtiövalinnan merkitystä.

Juha Mäntykorpi on Evli Kehittyvät Markkinat Yrityslaina -rahaston salkunhoitaja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua