Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Valuutat Visio 650x250

Kehittyviä markkinoita vaivanneet negatiiviset tekijät ovat viimeisen vuoden aikana suurimmaksi osaksi poistuneet, mutta nyt markkinoille leivotaan uutta epävarmuutta à la Trump. Tästä huolimatta sijoitusteemassa riittää vetovoimaa.  

Valuutat-Visio-1600x900.gifKehittyvien talouksien elpyminen, Kiinan toipuminen ja maailmantalouden kehityksen parantuminen nostivat kehittyvien markkinoiden osaketuoton viime vuonna peräti 14 prosenttiin euroissa mitattuna. Vuotta edelsi pitkään jatkunut talouskasvun ja tuloksien heikkeneminen, joita vauhdittivat niin raaka-ainehintojen heikkous, teollisuuden ylikapasiteetti kuin Kiinan rakenteelliset ongelmat.

Uusi kehittyviin markkinoihin kohdistuva huoli liittyy USA:n vasta-aloittaneen hallinnon kovaan linjaan ja sen suunnittelemiin kauppapolitiikan tiukennuksiin. Tavoitteena on luoda Yhdysvaltoihin uusia teollisuuden työpaikkoja, mutta etenkin viennistä hyötyville, amerikkalaisista kuluttajista riippuvaisille kehittyville talouksille linjauksia pidetään uhkana. 

Trumpin politiikka koetaan selkeäksi riskiksi naapurimaalle Meksikolle, ja markkinoilla reaktio on näkynyt Meksikon peson 15 prosentin heikentymisenä USA:n vaalien jälkeen. Myös Kiina on korottanut ääntään. Presidentti Xi Jinping kritisoi vastikään kovin sanoin Trumpin hallinnon suunnitelmia ja puolusti vapaata maailmankauppaa Maailman talousfoorumissa Davosissa.

Riskeistä huolimatta kehittyvät osakemarkkinat voivat tuottaa tänä vuonna hyvin. Positiiviseen näkemykseemme löytyy kolme perustetta.

1. Parempi talousympäristö

Kehittyvien maiden elpyminen käynnisti globaalin talouskasvun toipumisen keväällä 2016. Taustalla vaikuttivat raaka-ainehintojen nousu ja Kiinan elvytystoimet. Teollisuuden maailmanlaajuinen elpyminen viimeisen puolen vuoden aikana on sekin ollut piristysruiske teollisuudesta riippuvaisille kehittyville talouksille. Vaikka USA kiristäisikin kauppapolitiikkaansa, peruskivi eli maailmantalous kehittyy sen verran vahvasti, ettei sitä helposti pysäytetä. Uusi kauppapolitiikka saattaa haitata enemmän Yhdysvaltoja itseään. Talouskasvun aikaansaama kysynnän vahvistuminen edistää raaka-ainehintojen nousua, niin tekee myös globaali inflaation toipuminen. Historiallisesti raaka-ainehinnoilla on ollut vahva korrelaatio kehittyvien markkinoiden kanssa. 

2. Matala arvostustaso

Kehittyvien maiden osakkeisiin on hinnoiteltu paljon riskiä. Osakkeiden riskipreemiot ovat siis korkealla eli sijoittaja voi odottaa hyvää korvausta osakkeista. Erilaiset arvostustasomittarit kertovat samaa tarinaa: kehittyvät markkinat ovat muita alueita selvästi halvempia. Kun osakkeiden hintatasoa verrataan suhteessa omaan pääomaan, kehittyvät markkinat ovat lähes puolet Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tasosta.

3. Halvat valuutat

Kehittyvien maiden valuutat ovat heikentyneet yli 40 prosenttia  vuodesta 2008. Koska kehittyvien markkinoiden osaketuottoja ajavat sekä osakemarkkinoiden tuotot että valuuttojen kehitys, valuuttaliikkeillä on suuri vaikutus sijoittajan kokonaistuottoon. Kehittyvien maiden valuutat ovat keskimääräisesti erittäin halpoja suhteessa muihin valuuttoihin, joten luultavimmin tulevina vuosina nähdään vahvistuminen länsivaluuttoja vastaan. Onkin todennäköisempää, että valuutat vaikuttavat eurosijoittajan kehittyviltä markkinoilta saamaan kokonaistuottoon positiivisesti.

Näkemyksemme siis on, että kehittyviltä osakemarkkinoilta voi odottaa hyviä tuottoja lähivuosina, vaikka heilunta välillä olisikin kovaa ja ennustamamme nousutrendi ajoittain hyvin mutkainen. Sijoittajan odotettu tuotto on kuitenkin houkutteleva ja näin ollen kehittyviltä markkinoilta pitäisi saada hyvää riskikorjattua tuottoa.     

Kirjoittaja on Varainhoidon Allokaatioista päättävän tiimin jäsen. 

{{cta('074d8438-d5c5-4fa4-9b75-5da027946d44')}}