Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Thom milkovic q PPW Ne FVLFQ unsplash20281292028129

Monipuoliset työtehtävät, innostavat kollegat ja ylittyneet odotukset – näiden ansiosta kesä Evlin trainee-ohjelmassa hujahti kuin siivillä.

Oloni oli tervetullut heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Evlin avoimen ilmapiirin ansiosta tutustuin kesän aikana lukuisiin evliläisiin, myös tiimini ulkopuolelta. Monipuolisten työtehtävien lisäksi minun luotettiin, ja sain aina apua matalalla kynnyksellä.

Harjoittelujaksoni jakautui kolmen eri tiimin välille. Ensimmäisenä kuukautena työskentelin osana Vuokratuotto-kiinteistörahaston tiimiä, minkä jälkeen pääsin kuukaudeksi asiakasrajapintaan kansainväliseen instituutiovarainhoidon myyntiin. Harjoittelun kaksi viimeistä kuukautta toimin osana pohjoismaista osakesalkunhoitoa. Työskentely eri tiimeissä tarjosi kattavan kuvan siitä, kuinka tiimien työpanokset kytkeytyvät toisiinsa isossa kuvassa. Opin myös, miten ja missä arvonluonti konkreettisesti tapahtuu Evlissä.

Vuokratuotto-kiinteistörahaston tiimissä pääsin syventämään ymmärrystäni vaihtoehtoisista omaisuusluokista. Sain heti ottaa vastuuta ja pääsin näin tutustumaan laajasti salkun kohteisiin. Tämän lisäksi pääsin mukaan käymään uudessa kohteessa. Tavoitteeni oli kehittää salkun kiinteistöjen liiketoimintasuunnitelmia ja rahaston laajemmin käytettyä budjetointityökalua. Pidin siitä, että pääsin ottamaan osaa tärkeiden työvälineiden kehittämiseen ja tätä kautta ymmärtämään tiimin toiminnan kannalta ydinasiat.

Kansainvälisessä instituutiovaranhoidon myynnissä pääsin työstämään erilaisia myyntimateriaaleja, osallistumaan tapaamisiin sidosryhmien kanssa ja päivittämään eri tietokantoja. Sain myös mahdollisuuden osallistua myyntitiimin vetämään laajempaan asiakastapaamiseen. Tämä tapaaminen alleviivasi minulle entisestään sitä, kuinka tärkeää asiakastyön kannalta on tehokas viestintä, asiakaslähtöinen ote ja vakuuttava presenssi niin etätapaamisissa kuin paikan päällä.

Pohjoismaisten osakkeiden salkunhoidossa pääsin hyödyntämään oppimaani teoriaa sekä osakemarkkinasta ja -hinnoittelusta että yrityksen arvonmäärityksestä. Työtehtäväni koostuivat kahdesta suuremmasta sektorianalyysistä, joista minulla oli vetovastuu. Pääsin tutkimaan itselleni täysin uusia sektoreita ja yrityksiä, ja syvensin oppejani ottamalla yhteyttä eri sektoreihin erikoistuneisiin analyytikoihin. Päätavoitteenani oli sektorien dynamiikkojen ymmärtämisen lisäksi tunnistaa tulevaisuuden kannalta ajankohtaisimmat arvotekijät ynnä kiinnostavimmat yritykset. Vaikka en ollutkaan aiemmin tehnyt tällaisia analyysejä, se ei haitannut, sillä sain jatkuvasti tukea. Muu salkunhoitotiimi pallotteli mielellään ajatuksia kanssani, mikä edesauttoi oppimistani. Arvostan, että Evli antoi mahdollisuuden ottaa vastuuta sekä vaikuttaa salkunhoitotiimin toimintaan ja päätöksentekoon.

Kuluneen kesän aikana sain kattavan katsauksen varainhoitajan eri toimintoihin. Oli innostavaa oppia uutta ja haastaa itseään Evlin kannustavassa ympäristössä osaavien kollegojen tuella. Hienoa oli myös se, että trainee-ohjelmassa panostettiin perehdytykseen ja organisaatioon tutustumiseen läpi kesän. Kaiken kaikkiaan voin sanoa, että Evlin trainee-ohjelma ylitti odotukseni!

Janne Liu, Evlin kesän 2022 Trainee-ohjelmaan osallistuja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua