Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Modern building with metallic structure Evlis picture flipped So Me TINY V2

Saatuani alkukeväästä puhelun, jossa kerrottiin, että minut on valittu Evlin kesän Trainee-ohjelmaan, alkoi pitkältä tuntunut odotus. Odotus loppui vihdoin toukokuun alussa, kun aloitin harjoittelujaksoni Aleksanterinkadun konttorilla Helsingissä.

Heti alusta asti minulla oli tervetullut olo. Jokaisessa tiimissä, jossa kesän aikana työskentelin, minut otettiin ilolla vastaan ja työtehtäviä oli mietitty etukäteen omien kiinnostuksenkohteideni mukaan. Olin kuullut ja lukenut paljon hyvää Evlin työilmapiiristä, mutta silti yllätyin, kuinka paljon vaivaa meidän harjoittelijoiden vastaanottoon ja perehdyttämiseen nähtiin. Oli mahtavaa päästä omien tiimien lisäksi tutustumaan muihin tiimeihin koko firmalle järjestettävissä koulutuksissa sekä pelkästään meille kesäharjoittelijoille suunnatuissa perehdytystilaisuuksissa.

Harjoitteluni aikana työskentelin kolmessa eri tiimissä. Ensimmäiseksi pääsin työskentelemään kiinteistösijoitustiimissä Evli Vuokratuotto -rahaston parissa, seuraavat seitsemän viikkoa varainhoidon kvanttitiimissä ja vajaan kuukauden olin osa Evlin eksekuutiotiimiä.

Evli Vuokratuotto -rahaston parissa sain heti paljon vastuuta ja aloin työstämään monia projekteja sekä itsenäisesti että omien tiimiläisten ja muiden kiinteistörahastojen salkunhoitajien kanssa. Näiden seitsemän viikon aikana pääsin muun muassa päivittämään ensi vuoden budjettia sekä kehittämään sijoituskohteiden liiketoimintasuunnitelmia. Toukokuun aikana Evli Vuokratuotto -rahasto osti Helsingistä uuden kohteen, mikä piti koko tiimin kiireisenä. Pääsin itsekin muutaman kerran tutustumaan uuteen kohteeseen, jolloin viimeistään konkretisoitui se, kuinka suuri merkitys kiinteistön manageerauksella on rahaston kohteiden arvostukseen ja tätä kautta koko rahaston menestykseen.

Muut tiimiläiset ottivat minut mukavasti vastaan ja pääsin osallistumaan heidän päivittäisiin kokouksiinsa muun muassa vuokralaisten ja kiinteistöpäälliköiden kanssa. Omien tehtävieni lisäksi tein paljon ad hoc -tehtäviä, joiden kautta pääsin tutustumaan tiimiläisteni arkeen ja siihen, minkälaisten tehtävien kanssa he päivittäin työskentelevät.

Seuraavaksi siirryin varainhoitoon kvanttitiimiin. Päätehtäviini kuului rahastojen sisäisen raportoinnin päivittäminen ja kehittäminen, minkä myötä pääsin tutustumaan organisaation eri osastoihin. Raportoinnin lopputulema olikin alun perin suunniteltua laajempi. Toinen päätehtävistäni oli rahastojen tuottoanalyysin kehittäminen. Tässä tehtävässä Python ja SQL tulivat erittäin tutuiksi. Oli mukavaa huomata, kuinka aluksi mahdottomalta vaikuttanut tehtävä loppujen lopuksi onnistui ja tulokset olivat toivotunlaisia ja johtavat muutokseen tulevaisuudessa. Lisäksi pääsin tutustumaan yleisesti vastuullisen sijoittamisen asioihin, jotka ovat nykyään todella suuressa roolissa varainhoidon jokaisessa päätöksenteossa – sekä globaalisti että Evlissä. Erityisen mielenkiintoista oli päästä mukaan varainhoidon salkunhoitajien viikoittaisiin osake- ja korkotapaamisiin, joissa keskustellaan markkinatilanteesta. Lisäksi pääsin osallistumaan asiakastapaamiseen, jossa meille esiteltiin asiakkaan rahastotarjontaa.

"Tiimiläiset olivat valmiita kertomaan omasta työstään ja  jakoivat arvokkaita vinkkejä."

Viimeisenä, muttei suinkaan vähäisimpänä, työskentelin Evlin eksekuutiotiimissä, jossa pääsin tarkastelemaan läheltä sekä osto- että myynti-puolen toimintaa. Myynti-puoli auttaa asiakaspalvelua etsimällä ratkaisuja asiakkaiden pääomamarkkinatarpeisiin. Osto-puoli toteuttaa rahastojen osake-, ETF- ja johdannaistoimeksiantoja sekä keskitetysti kaikki Evlin valuuttakaupat. Sain itse pitkälti vaikuttaa siihen, minkälaisten asioiden ääressä työskentelin, ja jokainen tiimiläisistä oli valmis kertomaan omasta työstään ja jakamaan arvokkaita vinkkejä.

Nyt tätä blogia kirjoittaessani huomaan, kuinka monen ja erilaisen työtehtävän parissa kesän aikana tuli työskenneltyä, ja voin ylpeänä sanoa oppineeni uskomattoman paljon näinkin lyhyen harjoittelujakson aikana. Mielestäni Evlin kesän Trainee-ohjelman parhaimpia puolia onkin juuri se, että pääsee työskentelemään monissa erilaisissa tiimeissä. Voin kokemuksen syvällä rintaäänellä suositella Evliä ja Evlin Trainee-ohjelmia jokaiselle, joka haluaa haastaa itseään ja päästä oppimaan rennossa ja kannustavassa ympäristössä.
 

Alvar Tapio, Evlin kesän 2023 Trainee-ohjelman osallistuja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua