Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Corporate services

On sekä yrityksen johdon että omistajien edun mukaista kasvattaa yrityksen omistaja-arvoa. Markkinoiden tunteman pörssiyhtiön osakkeen kurssi asettuu oikealle tasolle, osake on likvidi ja yrityksen on helpompi kerätä rahaa markkinoilta.

Evlillä on jo pitkään ollut erilaisia yrityksille suunnattuja palveluita, mutta viimeisen vuoden aikana näitä palveluiden tarjontaa on alettu tarkastella enemmän kokonaisuutena, sanoo Evli Pankki Oyj:n toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

– Yrityksille suunnattuja palveluita ovat Evli Research eli sijoitustutkimusta tarjoavat palvelut, Corporate Finance eli yrityskauppoihin ja yritysten rahoitukseen liittyvät neuvonantopalvelut ja Evli Awards Management (EAM) eli kannustinohjelmia koskevat palvelut. Lehtimäen mukaan omistaja-arvo ei synny rajattomasta määrästä tekijöitä vaan se voidaan palastella muutamiin tekijöihin. Menestyäkseen yrityksen on tehtävä strategisesti oikeita valintoja ja sillä on oltava toimintaan sitoutunut, paras mahdollinen henkilökunta. Lisäksi yrityksen on osattava viestiä tarinaansa yrityksen ulkopuolelle.

– Markkinoilla jo tunnetun yrityksen on helpompi listautua ja kerätä myöhemmin lisärahoitusta kuin yrityksen, joka aloittaa markkinointiponnistelut aivan alusta, Lehtimäki huomauttaa.

corporate-services.jpg

Fokuksessa pienet ja keskisuuret yhtiöt

– Isojen yritysten toimintaa on seuraamassa iso joukko analyytikoita ympäri maailmaa, esimerkiksi Nokiaa seuraa peräti 30 analyytikkoa, toteaa Evli Researchin toimitusjohtaja Jonas Forslund. 

– Siksi olemme ottaneet erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset fokukseen. Viime vuoden lopulla lanseerasimme uuden seurantapalvelun pienille ja keskisuurille pörssiyhtiöille. Riippumattoman osaketutkimuksen avulla autamme kohdeyhtiöitä välittämällä tietoa heistä, toimimalla informaatiokanavana yhtiön ja sijoittajien välillä, ja auttamalla omistajarakenteen pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tällä hetkellä meillä on seurantapalvelumme piirissä 16 hyvin erilaista pientä- ja keskisuurta pörssiyhtiöitä. Mukana on niin it-palvelu, mobiilipeli-, konepaja kuin konsulttipalveluja tuottavia yrityksiä. Forslund korostaa, että Evli tavoittaa institutionaaliset sijoittajat paitsi Suomessa myös muissa Pohjoismaissa. 

– Monesti juuri Ruotsi on suomalaisyrityksille luonteva kohdemaa, kun rahoitusta lähdetään hakemaan ensimmäistä kertaa kotimaan ulkopuolelta. Kun Evli ottaa uuden yrityksen seurantaan, analyytikko perehtyy huolella yritykseen tapaamalla yrityksen ylempää johtoa ja joissain tapauksissa tietyn segmentin vetäjän. Seurannan aloitusraportti on tavallista laajempi. Yrityksen kehitystä seurataan tiiviisti myös osavuositulosraporttien välillä. Markkinatiedon tuottaminen pohjustaa yrityksen rahoituksen tai rakenteiden järjestelyä.

Asiantuntija erityistilanteissa

– Merkittävä osa asiakkaistamme on listattuja, mutta mukana on myös listaamattomia yrityksiä ja esimerkiksi pääomasijoittajia, sanoo Corporate Financen partneri Olli Kangasniemi. 

– Corporate Finance tulee mukaan yritysten erityistilanteissa. Näitä ovat esimerkiksi listautuminen ja rahoituksen järjestäminen. Yritykset tarvitsevat apua myös strategian toteuttamisessa ja yritysjärjestelyissä, jos toimintaa laajennetaan uusille aloille.

Vaikka Corporate Financen toiminta on projektiluontoista, yritykseen pidetään yhteyttä koko ajan. Tilanteiden ja tarpeiden muuttuessa tiedot yrityksestä ovat silloin ajan tasalla. 

– Tieto, jota saamme yrityksistä ja niiden toiminnasta on äärimmäisen luottamuksellista. Kun puhumme tiiviimmästä yhteistyöstä Evlin yrityksille suunnatuissa palveluissa, se ei suinkaan tarkoita tämän salassa pidettävän tiedon leviämistä Evlin sisällä, Kangasniemi korostaa.

– Sen sijaan meidän tietämyksemme yrityksen elinkaaresta ja tarpeista on entistä syvempää ja laaja-alaisempaa. Siksi osaamme esitellä ja tarjota yrityksille etupainotteisesti palveluita, joita ne eri tilanteissa tarvitsevat.

Myös Kangasniemi korostaa Evlin pohjoismaista osaamista.  

– Jos yritys haluaa rahoitusta esimerkiksi Ruotsista, niin meillä on edustus paikan päällä Tukholmassa. Vastaavasti ruotsalainen sijoittaja saa meiltä tietoa Suomen markkinoista. Erityisesti yrityskaupoissa paikallistuntemuksella on iso merkitys. 

Palvelut yhdestä paikasta

Kolmas Evlin yrityksille suunnattu toiminto on kannustinohjelmia koskevat palvelut.

– Kannustinohjelmiin liittyy paljon hallinnointia ja rutiinia. Evlin kilpailuetu on, että yritys saa meiltä kaikki tarvitsemansa palvelut. Mutta sen lisäksi kannustinohjelmassa mukana oleva henkilö saa meiltä koko palvelupaletin olipa kysymys sitten sijoittamisesta, säilytyksestä tai välityksestä, sanoo Evli Awards Managementin toimitusjohtaja Pertti Helaniemi. 

– Tällainen one-stop-shop on maailmanlaajuisesti aivan ainutlaatuista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kullakin toiminnolla on yleensä oma tarjoaja, ja yhtiöt joutuvat hallinnoimaan jopa puolentusinaa palveluntuottajaa. EAM:n ’Incentive’-portaali on sekä yritysten että työntekijöiden käytössä 24/7. Tämä on tärkeää henkilöstön tasapuolisuudenkin nimissä erityisesti kansainvälisissä yrityksissä, joiden kannustinohjelmissa mukana olevat henkilöt ovat mobiilia väkeä. Monikielinen portaali toimii kaikkialla, eri päätelaitteilla ja on käytössä ympäri vuorokauden. Sitä tukee myös ammattimainen Help Desk -puhelinpalvelu, jos työntekijä haluaa puhua ihmisen kanssa.

Tutustu Evlin yrityksille suunnattuihin palveluihin sekä asiantuntijablogeihin ja asiakashaastatteluihin. 

Evli-asiakaslehti: Teksti Monika Winquist Kuva Markus Pentikäinen

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua