Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

Power20line

Evlin uusi globaali infrastruktuurirahasto tarjoaa asiakkailleen sijoituksen, joka on defensiivinen, omaa hyvän tuottopotentiaalin, vakaata kassavirtaa sekä samalla hajauttaa ja pienentää salkun kokonaisriskiä.

Epävarmuus ja volatiliteetti kasvavat maailmanmarkkinoilla. Evlin infrastruktuurirahasto tarjoaa sijoittajille vahvan tuottopotentiaalin läpi taloudellisen syklin.

Aiemmissa laskusuhdanteissa infrastruktuuri on osoittautunut hyvin defensiiviseksi sijoitukseksi”, sanoo Evlin infrastruktuurirahaston salkunhoitaja Richard Wanamo.

”Markkinatunnelma ei ohjaa hintoja samalla tavalla kuin osakemarkkinoilla. Vaikka infrastruktuuri-investoinnit ovat pääomavaltaisia, kohteet ovat käsinkosketeltavia ja niillä on reaaliomaisuuden ominaisuudet ja vahva taantuman suoja”, hän selittää.

Sijoittajat odottavat yleisesti saavansa alhaisempia tuottoja osakkeista seuraavan kymmenen vuoden aikana edelliseen kymmenvuotiskauteen verrattuna, kun taas infrastruktuuri-investointien luotettava kassavirta jatkuu vahvana vuosineljänneksestä toiseen, riippumatta taloudellisista sykleistä ja osakemarkkinoiden käytöksestä. ”Sijoituskohteet ovat usein säänneltyä omaisuutta, sopimukset ovat pitkäaikaisia ja vastapuoli erittäin luottokelpoinen, joten kassavirtaa tulee tasaisesti, markkinoiden käyttäytymisestä tai taloudellisesta syklistä huolimatta, Wanamo sanoo.

Evlin uusi rahasto tarjoaa hajautetun ja tasapainoisen globaalin infrastruktuuri salkun, joka koostuu 7-10 huolella valitusta huipputason infrastruktuurirahastosta.

”Investoimme pääasiassa Eurooppaan, mutta myös sen ulkopuolisiin kehittyneisiin markkinoihin, kuten Yhdysvaltoihin ja muihin OECD-maihin. Infrastruktuurirahastot keräävät tyypillisesti pääomaa ensimmäisenä vuotenaan, ja sitten sijoittavat sitä vähitellen sijoituskauden aikana. Näin sijoitukset saadaan myös hajautettua ajan suhteen ja erilaisille suhdannejaksoille”, Wanamo lisää.

Investointivaje umpeen yksityisellä pääomalla

Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) teettämässä tuoreessa tutkimuksessa arvioidaan, että pelkästään Euroopassa tarvitaan jopa 600 GWe (gigawattia sähkötehoa) lisää nettosähkökapasiteettia joka vuosikymmen vuoteen 2050 asti, kun viime vuosikymmenen aikana investoinnit lisäsivät noin 300 GWe. Valtioilla on kuitenkin vaikeuksia hankkia tarvittavaa pääomaa.

”Monet valtiot ja kunnat ovat ylivelkaantuneita, ja ne tarvitsevat yhä enemmän yksityistä pääomaa infrastruktuurin investointivajeen umpeen kuromiseksi. Infrastruktuuria on yksityistetty ja myyty myös Euroopassa”, Wanamo huomauttaa.

Wanamo ja hänen tiiminsä Evlissä ovat havainneet ongelman yksityisen pääoman sijoittamisessa infrastruktuuriin.

"Infrastruktuurista on tullut yksi tärkeimmistä vaihtoehtoisista omaisuusluokista maailman suurimmille sijoittajille, kuten valtion sijoitusrahastot ja suuret eläkerahastot. Suomalaiset sijoittajat ovat myös heränneet infrastruktuuriin sijoittamisen etuihin, mutta heille ei ole ollut tarjolla tarpeeksi hyviä tapoja päästä käsiksi omaisuusluokkaan. Huomasimme, että monet institutionaaliset ja yksityiset pankkiasiakkaamme olivat hyvin kiinnostuneita infrastruktuurisijoituksista. Tarve oli siis olemassa. "

Ajoitus oli hyvä, sillä Evli oli samaan aikaan vahvistamassa omia valmiuksiaan vaihtoehtoisiin sijoituksiin ja valmistelemassa infrastruktuurirahastojen tarjoamista asiakkailleen. ”Tälle uudelle rahastolle oli siis valmiiksi kysyntää markkinoilla, ja tulimme itse siihen tulokseen, että nyt on aika toimia. Maailmanlaajuisesti infrastruktuuri on vahvasti kasvava omaisuusluokka. Monet institutionaalisten sijoittajien kyselyt kertovat, että Euroopassa sekä muualla maailmalla isot sijoittajat pyrkivät allokoimaan yhä enemmän infrastruktuuriin", Wanamo sanoo.

Realistinen ja saavutettava tuotto

Evlillä on selkeä rahastojen rahasto -strategia, jonka perusteella valitaan huolellisesti parhaat infrastruktuurirahastot maailmanlaajuisesti.

Historiallisesti noteeraamattomat infrastruktuurirahastot ovat tarjonneet erittäin kilpailukykyistä tuottoa muihin vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin verrattuna. Mediaanivuosituotot hajautetuissa infrastruktuurirahastoissa ovat olleet noin 10 prosenttia. Wanamo uskoo kuitenkin, että tuoton taustalla vaikuttaa viime vuosikymmenen matalan koron ympäristö, eikä vastaavaa nousevaa hintakehitystä voida odottaa tulevalta vuosikymmeneltä.”Tuottotavoitteen osalta meidän on oltava tulevaisuudessa konservatiivisempia ja uskomme, että 7–9 prosentin vuosituotto on realistinen ja saavutettavissa”, Wanamo sanoo.

Tällainen rehellinen ja suora lähestymistapa voi lisätä pehmeää voimaa yhtiön kovaan sijoitusosaamiseen, kun yhtiö hakee sijoitusmahdollisuuksia maailmalta.

”Pohjoismaisia sijoittajia ja rahastonhoitajia pidetään markkinoilla luotettavina. Tyypillisesti puhumme suoraan, korruptiota on hyvin vähän, ja markkinoillamme on paljon pitkäaikaista pääomaa. Se houkuttelee rahaa kerääviä rahastoja. Evlin kaltaisen luotetun ja vakiintuneen yhtiön taustatuki tekee meistä hyvin luotettavan osapuolen markkinoilla”, Wanamo sanoo.

Tutuissa ympyröissä pysyminen on riskialtista

Pohjoismaiden ulkopuolinen pääomasijoittaminen on Evlille tuttua. Wanamon mukaan rahaston toiminnan rajoittaminen paikallisiin markkinoihin voi itse asiassa olla suurempi riski kuin maailmanlaajuinen lähestyminen ja laajempi hajauttaminen.

”Laskemme salkun kokonaisriskiä hajauttamalla Euroopan ja euroalueen maiden ulkopuolelle”, hän sanoo.

Wanamon oma ja Evlin kokemus auttavat uutta rahastoa menestymään kansainvälisesti. ”Olen sijoittanut globaalisti ja globaalien rahastonhoitajien kanssa aiemmin sekä pääomakohteisiin että infrastruktuuriin. Ja toki Evlin pääomasijoitussalkuissakin on globaaleja ja yhdysvaltalaisia sijoituksia”, hän sanoo.

Infrastruktuuri-investointien tarve on kova. McKinsey arvioi, että ennustetun talouskasvun ylläpitäminen kaikkialla maailmassa edellyttää yli 69 biljoonan dollarin sijoituksia vuosina 2017-2035 uuden infrastruktuurin rakentamiseen ja nykyisten hankkeiden parantamiseen.Wanamo tiimeineen on valmis tarjoamaan tämän valtavan omaisuusluokan edut asiakkailleen.

”Infrastruktuurin kaltaiset omaisuusluokat eivät juuri korreloi perinteisten omaisuusluokkien kanssa, ja niiden avulla voi kasvattaa salkun kokonaistuottoa kasvattamatta kokonaisriskiä”, Wanamo toteaa.

 

Evli Infrastructure Fund I on tarkoitettu ammattimaisille ja rajatulle joukolle ei-ammattimaisia asiakkaita, jotka tekevät vähintään 100.000 € sijoituksen ja joilla katsotaan olevan riittävä ymmärrys rahastosta ja sen harjoittamasta sijoitustoiminnasta.

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua