Siirry sisältöön

Tervetuloa uusille verkkosivuillemme

A20page20of20a20dictionary20 Some20 Tiny

Inflaation uhka on nostanut päätään maailmantalouden toipuessa koronashokista. Tuotteiden ja palveluiden tarjonta ei ole pysynyt kysynnän vauhdissa, joten hintapaineita on muodostunut. Myös logistiikka- ja alihankintaketjujen takkuilu on hidastanut tavaratoimituksia ja korottanut hintoja.

Monet kuluttajahintoja nostattavista tekijöistä nähdään tilapäisinä. Energian ja käytettyjen autojen hintojen nousut jäänevät ohimeneviksi ilmiöiksi. Huolenaiheena ovat kuitenkin seurannaisvaikutukset, eli esimerkiksi asumisen ja matkalippujen kallistuminen sekä palkkainflaation kiihtyminen.

Kun tavaratarpeet vähitellen alkavat olla tyydytettyjä, siirtyy kuluttamisen painopiste palveluihin. Harva maalaa talonsa, uusii puutarhansa tai olohuoneen kalusteet kohta uudestaan. Ravintoloiden, huvitusten ja matkailun kysyntä kasvaa. Niiden tuottamiseen tarvitaan jälleen henkilökuntaa.

Keskuspankkien avokätinen rahapolitiikka on toiminut hyvin koronashokin lievittämiseksi. Ne varovat kuitenkin visusti jarrupolkimen painamista liian aikaisin tai liian voimakkaasti, jotteivat talouksien nousukiidot jäisi tyngiksi. Siksi ne ovat myös hyväksyneet inflaation nousun yli aiempien tavoitetasojen.

Uudet rahapolitiikan linjaukset eivät kuitenkaan ole ongelmattomia. Kuinka pitkään aiempaa korkeampi inflaatio saa jatkua ja kuinka korkea taso on hyväksyttävä? Vastauksia voi vielä vain aprikoida.

Inflaatio-odotukset ovatkin kääntyneet selvään nousuun, ja hajonta pitkän aikavälin kehityksestä on kasvanut. Eri toimijoilla on hyvin erilaisia näkemyksiä inflaatiosta ja sen hyöyistä ja haitoista.

Velallisia korkeampi inflaatio hyödyttää, velkojia ja säästäjiä se rokottaa. Julkinen velka on kasvanut lähes kaikissa maissa, kun yksityisen sektorin säästämisasteet ovat puolestaan nousseet nopeasti. Uutta tasapainoa siis haetaan.

Pitkän aikavälin inflaatioon vaikuttavat tekijät ovat moninaisia, eikä yhtä yksiselitteistä tekijää ole. Rahan arvon säilyminen on kuitenkin keskeistä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että luottamus keskuspankkien kykyyn ohjata inflaatiokehitystä säilyy. Euroopan keskuspankin tulisikin nyt selkeästi ilmaista sitoutumisensa inflaation kurissa pitämiseen sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Luottamus keskuspankin toimintaan ja inflaatio-odotukset kulkevat käsi kädessä.

Tomas Hildebrandt, Evlin markkinastrategi ja vanhempi salkunhoitaja

Tämä saattaa myös kiinnostaa sinua